Yaşamak İçin 9 Sebep!!!

İslamda İntiharın Hükmü Nedir?

İntihar konulu yazımıza herkesçe bilinen intihar kelimesini usul üzerine tanımlayarak başlayalım. İntihar basit ifadeyle bir kişinin çeşitli şekillerle kendi canına kıyması anlamına gelir.

İçinde yaşadığımız dünyanın bir imtihan meydanı olduğu gerçeğini dünya bir imtihan yeridir ne demektir? başlıklı yazımızda açıklamıştık.

Dünya imtihan meydanı olunca haliyle hayatın içinde imtihanlara tabi tutulacağımız hakikati de doğrulanmaktadır.

Öncelikle “imtihan” kelimesi üzerinde durduğumuzda yaşadığımız dünyanın imtihanlarını düşünecek olursak insan daha küçücük yaşından itibaren imtihanlarla tanışır aslında. Nasıl mı?

Öğrencilik hayatı bütünüyle imtihanlarla geçer. Mesleki diplomalar, sertifikalar, ehliyetler ve daha fazlası hep imtihanlar vesilesiyle elde edilir. Peki bu imtihan süreçleri yaşayan için kolay olur mu? Tabii ki olmaz.

İmtihanlar sınavlar insanın hayatına beraberinde sıkıntı ve stresleri de getirir. Bu çeşit imtihanlar büyük dünya hayatı imtihanının gölgesidir aslında. Bir imtihan meydanı bilinciyle dünya hayatının da ahiret hayatını kazanmanın da kolay olmadığını hatırlatır.

Bütün bunlardan ötürü kesin olarak vardığımız sonuç şu ki dünya hayatı zordur arkadaş! Dünya hayatı zor bir imtihan yeridir!

Peki artık şu hayatın zor bir imtihan olduğunu idrak ettik. Şimdi şu sorunun cevaplarını arayalım.

Kişiyi İntihara Sevk Eden İmtihanlar Nelerdir?

Açıkcası bu sorunun cevabı uzundur. İmtihanlar kişiden kişiye değişir. Çok çeşitlidir. Ama biz yine de sıralamaya çalışalım.

İnanç ve İman Eksikliği

Kişiyi intihara sevk eden temel sebep imansızlıktır. İmanın yeterli düzeyde olmadığı toplumlarda intihar oranının yüksek olduğu dikkat çekicidir.

Allah’a iman merak duygumuzu bu yönde kullanarak öğrenebileceğimiz dini bir hakikattir. Bu iş; dine, dini vecibelere duyarlılıkla yaklaşmak sayesinde olur. Yazık ki birbirimize karşı duyarsızlığımız Yaratıcımıza karşı da gelişmiş haldedir.

Oysa bizim O’na karşı duyarsızlığımızdan O zerre miskal etkilenmez, biz etkileniriz.

O zararda çıkmaz, biz çıkarız.

Ve O zor durumda kalmaz biz kalırız.

Sözün özü biz ne edersek kendimize ederiz.

Canın Emanet Oluşu

Canımız bütünüyle Yaratıcının emanetidir. Bedenimiz O’nun lütfu, ruhumuz ise nefesidir.

Bu cümleden anlıyoruz ki şu tatlı canımız bizim değil!

Bırakalım intiharı canımıza, bedenimize ve ruhumuza zarar vermek gibi bir hakkımız dahi yoktur.

O halde senin olmayanı sonlandırmak sence senin izninde midir?

Sorumluluklar

İçinde bulunduğumuz sosyal statümüzün sorumlulukları bir imtihandır. Öğrenci isek öğrenciliğimiz gerekliliklerini yerine getirmek, çalışansak yine bunun gerekliliklerini yerine getirmek, işsizsek bunun da gerekliliklerini yerine getirmek hep birer imtihan vesilesidir.

Bu zor hayatın imtihanlarıyla baş edemeyenler intiharı çözüm gibi görebilmektedirler.

Sorumluluklarıyla baş edemeyen insan yalnızca sen değilsin! Bu dünyada yaşayan herkesin ama herkesin altından kalkmakta zorlandığı sorumlulukları vardır.

Bunlara sabretmeli ve imtihanını kazanmaya çalışmalısın. Zaar vazgeçmek sana göre değil!

Maddi Yetersizlikler

Hayatın başlıca sorunlarından biridir maddi yetersizlikler. Bu işsizlikle de oluşabilir kazancın yetmemesiyle de oluşabilir. İnsan için ciddi bir imtihan vesilesi olan maddi yetersizlikler kişilerin intihara yönelimlerinde baş sırayı çekmektedir.

Maddi yetersizlikler için her gün Kur’an-ı Kerim’den Vakıa Suresi’ni okumanızı öneririm! Hane ekonomik durumunu rahatlattığını göreceksin!

Psikolojik Sorunlar

Bazı insanlar ruh yapılarının bozuk olduğunun farkında değildir. Şayet bu habersizlik yakın çevrede de varsa işte o zaman kişi için tehlike çanları çalıyor demektir.

Hastalık bilinirse tedavisi yapılır varlığının farkında olunmayan bir hastalık kişiyi içten içe kemirir! Psikolojik sorunları olan kişiler de kendilerini intihara yakın hissederler.

Klinik tedavi gerektiren bu sorun çevrenin duyarlılığı ile çözülebilir. Yazık ki duyarlı olmak unutulmuş insani hasletlerimizden biridir!

Duyarsızlık, bananecilik, “ben gemimi yürüttüğüme bakarım gerisi beni ilgilendirmez” anlayışları müslüman ahlakı değildir!

Doyumsuzluk

Birçok şeyi zahmetli veya zahmetsiz elde etmiş insanlar artık şu dünya için bir hedeflerinin kalmadığını düşünerek “artık canım sıkıldı, yaşabileceğim herşeyi yaşadım” mülahazasıyla intiharı seçerler.

Şu hayatı hızlı değil yavaş yavaş yaşamanızı tavsiye ederim. Ne yaşarsanız yaşayın hayatta keşfedilecek şeyler bitmez! Daha yaşamadığınız yaşlarınız bu savın en belirgin teminatıdır.

Hastalıklar

Her birimiz çok çeşitli hastalıklarla sınanırız. Kanserin türevlerinden küçücük bir karın ağrısına kadar bütün hastalıklar bir imtihan vesilesidir.

Evet hasta olmak zordur. Hem de çok zor! İnsanın yaşama sevincini dünya sevgisini kırar. Sağlıklı iken keyif aldığımız birçok şeyden soğuruz.

Hastalığın da hastalıklarının da geçici olduğunu, bir gün bitecek olduğunu unutma! Ve yine burada da karşımıza sabır hakikati çıkıyor.

Yaratıcımızın Kuranda sabretmeye ne kadar da önem verdiğini sabır nedir?-1 başlıklı yazımızda açıklamıştık. Bu, hayatın içinde sabra sık sık ihtiyaç duyacağımız içinmiş demekki!

Duygu Acıları

Bu konuda cinsiyetler arası duygusal ilişkiler şu hayatın bir parçasıdır. Mecazi aşkın büyüsüne kaptırmış insanlar bu imtihandan kendilerini sıyıramayınca intihara yeltenebilmektedirler.

Yaşandığı anlarda hiç geçmeyecekmiş gibi gelen duygular insan için tam bir imtihandır hatta bir aldatmacadır. Duygular geçicidir unutma!

Kötü Alışkanlıklar

Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar da insanı intihara sevk edebilir. Bu alışkanlıklar dinimizce haram kılınmış davranışlardır.

Bu gibi maddeler insan bünyesinde bağımlılık yapan maddelerdir. Bir kere başlanınca terk edilmesi imkansız gibidir. Çünkü vücut hep alınan maddeyi isteyecektir. Bu yüzden bunlara en baştan tatmak niyetiyle de olsa kesinlikle alınmamalıdır.

Kötü alışkanlıklar ailede ve toplumda huzuru bozar. İnsanı ulaşılmadığında kendisine zarar veremeye teşvik eder. Sonrasında da ölümle neticelenir.

Şayet bu yazıyı okuyan olarak senin de böyle bir merak veya niyetin varsa böyle maddelerden uzak uzak uzak durman en doğru seçimin ve tercihin olur.

Ölüm Merakı

Ölüm merakı da çoğu kişi tarafından garip karşılanabilir. Ama maalesef kişileri böyle gereksiz bir merak da bazen intihar eylemine sevk etmektedir.

Merak insana yaratıcısını ve kainatı anlamlandırmak üzere verilmiş bir nimettir. Bu duyguyu bu yönde kullanmakla vazifeliyiz.

Şayet böyle yapmayıp üzerimize düşmeyen şeyler için merakımızı harcarsak hakkımızda nimet olarak yaratılmış yönümüz nimetlikten çıkar ve kendi adımıza nikmet olur!

Ölümü merak etmeye gerek yoktur! Bütün tabiat için olduğu gibi insan için de nihai son ölümdür! Zaten vuku bulacak bir olgu için aceleye gerek yoktur! Ölüm ve ötesini merak edeceksin de eline ne geçecek!

Zaten öleceksin hep birlikte bir gün öleceğiz!
Acele etmeye ne gerek var!

İradesizlik

İrade kavramı bizim için! İradi davranmak insani olandır! Yazık ki birçok kıymetimizde olduğu gibi irademizin varlığını da unuttuk!

Bu türlü şeylerde iradeni aklına getir. Unutma irade halı altına süpürüp yok etmek için değil onu kullanmamız için verilmiştir!

Vesveseli Olmak

İnsanın hayat düzenini ve akışını bozan düşünceler birer vesvesedir. Vesvese insandan değil şeytandandır. İntihar düşüncesi de yine şeytanın bir tuzağı bir vesvesesidir.

Geçme,vazgeçme! Şeytanın vesvesesine yenik düşme!

Eveet buraya kadar insanların hangi sebeplerle intiharı seçtiklerini ifade etmeye çalıştık. Şimdi de İslamda intihar konusuna nasıl bakılıyor bunu inceleyelim.

İslamda İntiharın Hükmü Nedir?

İslam dini insan merkezli işleyen bir tertip ve düzen bütünüdür. Ayetten de anladığımız üzere insan eşref-i mahluk olarak yani “en güzel surette” yaratılmıştır.

Üzerinde durup düşünülecek bu hakikat bütün yaratılmışların insanın emir ve hizmetinde olduğu anlamına gelir. Kutsal kitabımızdan edindiğimiz bu bilgi insanın İslam dini için net bir şekilde değerinin olduğu kanıtıdır.

İnsan, insan hayatı bu kadar önemliyken intiharın İslam dininde yerinin olmadığı ortadadır.

Kendi canına kıymak olan intihar ciddi bir vazgeçiş, eşref-i mahluk seviyesindeki bir varlığın bütün saygınlık, hak ve hürriyetlerini reddedişidir.

İslam böyle bir kıyımı kabul etmez. Nisa Suresi 39. ayeti “kendinizi öldürmeyiniz” buyurmaktadır. Bu ayet intiharın kesin bir ifadeyle insanlardan reddedildiğinin somut delilidir.

Kuranda Enam Suresi 151. ayette insan canının dokunulmaz olduğu ifade edilmiştir.

Maide Suresi 32. ayette de bir insanın öldürmenin bütün insanlığı öldürmek ile eş olduğu anlatılmıştır.

Bu ürpertici hakikat hem intihar düşünenlerin hem de adam öldürme gibi bir niyeti olanın bilincinde yer etmelidir.

Hz Muhammed (sav) in hadisleri de konuya açıklık getiren mahiyettedir. Asrı saadetten olaylar ışığında intiharın dinimizde yasaklandığı hep anlatılmıştır.

Değil cana kıymak İslam dini organlarının herhangi birine zarar vermeyi dahi insandan menetmiştir.

Sözün özü İslamda intiharın hükmü haramdır. 

İslami hükümlerin neler ifade ettiğini öğrenmek için
İslamda hüküm nedir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

1. Bu dünya keşfe açık!

Dünya keşfedilmeyi bekliyor! Sen bunun kaşifi olabilirsin!

2. Hedefin olsun!

Önüne koyduğun ama uzak ama yakın hedeflerin ulaşılmak üzere seni bekliyor!

3. Nimetler

Dünya lezzetli nimetlerle doludur!

Bu nimetlerin tadını çıkarmaya ne dersin!

4. Üstünlük

Zorlukların seni yönetmesine izin verme!

Sen zorlukları yönet!

Unutma onlar cansız sen ise canlısın!

Yani üstünsün!

5. İlahi aşk

İlahi aşka aday olmaya ne dersin!

6. Cennetin gerçek oluşu

Yaratıcı seni, beni, bizi bu dünya için değil ebedi bir cennet hayatı için yaratmış. Asıl hayat orası!

Cennetlere layık olmak varken neden o güzellikleri elimizin tersiyle itmek!

7. Hayat geçiyor uyanık ol!

Zaten ölünecek olan bir yerde vakti nakit bilerek yaşamak gerek.

8. Şu hayatı ahiretimiz adına fırsata çevirmek!

Her an Allah rızasını kazanabilirsin!
Her an cennetlere layık olabilirsin!
Her an cehennemden azad olabilirsin!

Yaşamak, bi tık uzun yaşamak bütün bunlar için fırsat oluşturabilir.

9. Şükürsüz olmaz

Şu dünyada şikayet edilecek şeylerden çok daha fazla şükür etmeye değer şey olduğunu unutmayalım!

Bütün bunları hatırlamak için şükürsüzlüğümüze dair Kuranı Kerimden sitem ayetleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Hep maddi olarak bizden zor durumda olanları görmeyle şükretmeyi akıl edebiliriz.

Bir Cevap Yazın