Veysel Karani Duası Nedir?

Veysel Karani Duası Nedir?

Veysel Karani duası nedir? sorusunu detaylandırmadan önce birtakım ön bilgilerin üzerine dikkat çekmekte fayda görüyoruz.

İnsan ulu bir zata, onun varlığına ve yardımına muhtaç bir yapıda yaratılmış. Çeşitli vesilelerle Ona sığınmaya ihtiyaç duyar. Bu Zat İslam dini inanç değerleri çerçevesinde kainatların tek yaratıcısı Allahu Tealadır.

İnsan Allaha sığınırken bazı farklı yöntemler kullanır. Bazen tesbih çeker, bazen namaz kılar, bazen ise dua eder. Duanın nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak için duanın kabul olması için 10 adım!!! konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

Dua ederken insan birtakım esaslar ve disiplinler üzerinde hareket eder. Bahsi geçen bu esaslardan biri de dinde, dine hizmette ismini tarihe yazdırmış kıymet İslam alimlerinin isimlerini zikretmektir. Yahut kendilerinin hayattayken yaptığı şekilde dualar etmektir.

Veysel Karani hazretleri de İslam dininde böyle kıymetli insanlardan biridir. Ömrünü İslama adamış Allah korkusu üzerine bir hayat biçimini benimsemiş bir zattır.

Veysel Karani’nin bizlere bıraktığı kıymetli duası da İslamın büyükleri tarafından Rabb’e sığınmada bir vesile olarak kabul görmüştür. Bu güzel duanın ayrıntılarına geçmeden önce Veysel Karani kimmiş öncelikle bu güzel insanın hayatını öğrenelim.

Veysel Karani Kimdir?

Zatı hakkında genel bilgiler

• Asıl ismi Üveys bin Amir Karni’dir.
• Doğum yeri Yemen Karn köyüdür.
• Doğum tarihi bilinmemektedir.
• Vefat yılı miladi 657 dir
• Peygamber efendimiz sağlığında iken yaşamış olup kendilerini görme imkanı olmamıştır.
• Veysel Karani hazretleri tabiindendir.
• Annesine itaati meşhurdur.

Veysel Karani İle İlgili İslam Kaynaklarından Bir Hikaye

Hz Peygamber Efendimiz (sav) in vefatına yakın hırkasını kime bırakacağı sorulur. O da cevaben “Üveysi Karni’ye” der.

Kendileri vefat ettikten sonra ashaptan Hz Ömer ve Hz Ali bu ismi aramaya başlar. Hz Öner bir hutbe esnasında cemaatin içinde Karn’dan gelen birinin olup olmadığını sorar. Onlar da birkaç kişiyi Hz Ömer’e yönlendirdiler.

Hz Ömer gelenlere Üveysi’yi sorar. Onu bildiklerini, mecnun gibi kendi halinde insanlardan kaçan biri olarak tanımlarlar. Hz Ömer bahsettikleri bu kişiye gider ve onu bulur.

Veysel Karani hazretleri namaz kılıyordur. O namazını eda ederken Allah’u Teala da onun koyunlarına çobanlık yapması için bir melek vazifelendirmiştir.

Namazından sonra Hz Ömer kendisine selam verdi ve Karani hazretleri de bu selamı aldı. Hz Ömer adının ne olduğunu sorunca “Abdullah” (Allah’ın kulu) cevabını verdi.

Hz Ömer “Hepimizin Allah’ın kuluyuz hakiki ismini soruyorum” deyince O da cevaben “Üveys” der.

Hz Ömer hırkayı bırakacağı kişiyi bulmuştur. Ve hırkayı Veysel Karani’ye yöneltir.

Bunun karşısında şaşırmış olan Karani hazretleri böyle bir şeye layık olmadığını kendisinin aciz ve fakir bir kul olduğu ve bir başkası için olabileceğini ifade eder.

Hz Ömer de hırkanın verileceği kişinin kendisi olduğuna emin olduğunu anlatır. Hz peygamberin bu konuda bir haberi olduğu ve hırkanın verildiği kişiden de ümmeti için dua istediği ayrıntılarını da anlatır.

Bütün bunların üzerine çok duygulanan Veysel Karani hazretleri hemen yan odaya geçip namazını kılar ve Hz peygamberin isteğini yerine getirerek ümmetinin günahlarının affolması için dua eder.

Bu dua üzerine günahı olan birçok müslümanın günahlarının affolduğu bilgisi de İslam tarihi kaynaklarında bildirilmiştir.

İslam tarihi kaynaklarından edindiğimiz bilgiler dahilinde Veysel Karani’ye dair böyle kıymetli bir anı anlatılmıştır.

Hikayede bahsi geçen hırka-i şerif için Osman padişahlarından Abdülmecid’in girişimleriyle İstanbul’da Hırka-i Şerif Camii yaptırmıştır.

Günümüzde bu cami Ramazan aylarında ziyaret için halka açılmaktadır.

Kulluğu İle İlgili Bilgiler

• Gecesini gündüzünü ibadet ile geçirirdi.

• Geçimini çobanlıkla sağlar buradan edindiği kazanç ile annesi ve kendisinin maişetini karşılar bir de hayır hasenata harcardı.

• Büyük bir anne saygısı vardı. Yıllarca hasta annesine bakmıştır.

• Halktan uzak durur ve halk da kendisine divane gözüyle bakardı.

• Hac farizasını yerine getirmek üzere Medine’ye gittiğinde Ravza-ı Mutahhara karşısında dayanamayıp bayılır ve orada yaşamayı kendine layık görmez oradan götürülmek ister.

• Üç gün namazdan kalkıp dışarı çıkmadığı görülmüştür.

• Uyku uyumazdı, üzerine uyku hali geldiğinde tövbe ederdi.

• Veysel Karani hazretleri namazda huşu kavramının anlamını “böğüre iğne batırıldığında onun acısını duymamak, hissetmemek” olarak ifade etmiştir.

Bütün bu güzel ve insanın kulluk hissiyatını uyandıran kıymetli bilgilerden sonra Veysel Karani hazretlerinin duasının dualarımıza iştirak edilmesi gerektiğini de vurgulayarak duasını öğrenelim.

Veysel Karani Duası Hakkında Bilgiler

Veysel Karani Duası Nedir?

Veysel Karani duası resimden de görüldüğü üzere bir buçuk sayfalık bir duadır. Dua Yaratıcıya O’nun vasıfları ile sesleniş ve kulun kendi vasıflarının mütevazi bir üslupla ifade ediliş satırlarından oluşmaktadır.

 Veysel Karani Duası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. İlahi ente rabbi ve enel abdü

2. Ve entel haalik ve enel mahlug (ha harfleri hırıltılı)

3. İlahi enter razzak ve enel merzug

4. Ve entel malik ve enel memlük

5. İlahi entel aziz ve enez zelil

6. Ve entel ğani ve enel fegır

7. İlahi ente hayyu ve enel meyyit

8. Ve entel baki ve enel fani

9. İlahi entel kerim ve enel leim

10. Ve entel muhsin ve enel müsii

11. İlahi entel ğafur ve enel müznib

12. Ve entel azim ve enel hagır

13. İlahi entel gaviy ve enel daıf

14. Ve entel mu’tı ve enes seeil

15. İlahi entel emin ve enel haaıf (ha hırıltılı)

16. Ve entel ceveed ve enel miskin

17. İlahi entel mücib ve enel deeıı

18. Ve enteş şeefii ve enel merııd

19. Feğfirlii zünuubii (peltek ze) ve teceevez annii veşfii emraadıı Ya Allah! Ya Kafi!

20. Ya Rabbü ,Ya Veefii

21. Ya Rahimü Ya Şaafii

22. Ya Kerimü Ya Muaafi

23. Fe’fü annee ve an eebeeinee ve ümmeheetinee ve rufegaainee fii hıdmetil (hırıltılı ha) kur’eeni vel imani ve an eseetiizinee (peltek ze) Saidin Nursi ve ahmede hüsrev radı yallahu anhuma fe’fü annee min külli zenbin ve aafinee min külli deein verda annee ve anhüm ebedem bi rahmetike ya erhamer rahimin

24. Vel hamdü lillahi rabbil alemin

Not: Duada bazı kelimelerdeki çift harfler o harfin uzatmalı okunması gerektiğini vurgulamak için yazılmıştır.

Önemli: Veysel Karani Duası Allah’ın isimlerinden oluşmakta olduğundan kelimelerin doğru telaffuz edilmesi elzemdir. Cümlelerde öncelikle Allah’a medh-ü senada bulunuyor sonra O’nun karşısında kendimizin durumunu ifade ediyoruz. Bu yüzden dua dikkatli okunmalı ve söylenmelidir.

Veysel Karani Duasının Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. İlahi! Sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum.

2. Sen herşeyi yaratan Halıksın, ben ise senin tarafından yaratılmış olan mahlukum.

3. İlahi! Sen herkese rızık veren Rezzaksın, ben ise rızkına muhtaç olan merzukum.

4. Sen mülkün gerçek sahibi olan Maliksin, ben ise kulun, kölen olan memlukum.

5. İlahi! Sen kudreti daima üstün gelen Azizsin, ben ise sana karşı daima zillet içinde olan zelilim.

6. Sen hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganisin, ben ise her zaman sana muhtaç olan fakirim.

7. İlahi! Sen hayatı ezeli ve ebedi olan Hayysın, ben ise ecel vakti gelince ölecek olan kimseyim.

8. Sen hiç ölmeyecek olan Bakisin, ben ise ölüp bu dünyadan gidecek olan faniyim.

9. İlahi! Sen kullarına çok ikram eden Kerimsin, ben ise basit ve hakir olan cimriyim.

10. Sen hududsuz iyilik eden Muhsinsin, ben ise kötülük eden kimseyim.

11. İlahi! Sen çok bağışlayıcı olan Gafursun, ben ise senin günahkar kulunum.

12. Sen azamet ve heybeti nihayet derecede olan Azimsin , ben ise sıradan zavallı biriyim.

13. İlahi! Sen çok kuvvetli olan Kavisin, ben ise çok çaresiz olan zaifim.

14. Sen bol nimetler lutfeden Mutisin, ben ise senin kapında bana ihsanda bulunmanı isteyen dilencinim.

15. İlahi! Sen korkup kendisinden yardım isteyenleri muhafaza eden ve korktuklarından güvenli kılan Eminsin, ben ise daima korku ve endişe içinde olan kimseyim.

16. Sen çok cömert olan Cevadsın, ben ise merhamet ve yardımına muhtaç olan zavallı miskinim.

17. İlahi! Sen dualara icabet eden Mucibsin, ben ise sana yalvarıp dua eden kulum.

18. Sen maddi ve manevi bütün hastalıklara deva ve şifa ihsan eden Şafisin, ben ise senin şifana muhtaç hastayım.

19. Benim günahkarımı bağışla, hatalarımı affet, hastalıklarıma şifa ver, ey ezel ve ebed sultanı ve bütün güzel isimler ve en yüce sıfatların sahibi olan Hazret-i Allah! Ey kullarının bütün ihtiyaçlarına yeterli olan Kafi!

20. Ey bütün mahlukatını terbiye eden, besleyip büyüten Rab! Ey verdiği sözü yerine getiren Vafi!

21. Ey nihayetsiz rahmet ve mağfiret sahibi olup, ahirette sadece müminlere nimet veren Rahim!
Ey bütün hastalıkların şifasını veren Şafi!

22. Ey bol ikram ve cömertlik sahibi olan Kerim!
Ey sıhhat ve afiyet veren Muafi!

23. Bizi, ana babamızı, Kuran ve iman hizmetindeki arkadaşlarımızı ve üstadlarımız Said Nursi ve Ahmed Hüsrev Hazretlerini Allah onlardan razı olsun affeyle.
Bizim bütün günahlarımızı affeyle.
Her hastalığa karşı bize sıhhat ve afiyet ver.
Bizden ve onlardan ebedi olarak razı ol.
Rahmetinle Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

24. Hamd alemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur.

Veysel Karani Duasının Faydaları Nelerdir?

1. Duaların kabul edilme ihtimalini arttırmak veya bu süreci hızlandırmak için yapılan dulara ilaveten okunabilir.
2. Günahların affı için okunur.
3. Ruh süruru için okunur.
4. Kullukta derinlik kazanmak için okunur.
5. Maddi ve manevi sıkıntıların defi için okunur.
6. Dinimizde ve dua geleneğimizde derin ve çok anlamlı bir yere sahip bu kutsiyeti büyük duayı sıklıkla okumak gerekir.

Bir Cevap Yazın