Tevekkül Nedir? Tevekkül Duaları Nelerdir?

Tevekkül Nedir?

Tevekkül nedir, tevekkül konusu dinde çoğunlukla önemsenmeyen ve göz ardı edilen bir konudur. Halbuki İslam dini iman ve ibadetlerin bütünü ile yaşanır. Dinin temel dinamikleri olan iman ve ibadet birbiriyle bağdaşık olarak işler. Tevekkül de hem iman hem de ibadet ile alakalı dini bir vecibedir. Bu dini vecibe bireylerin konuyla ilgili bilinci ile sağlanır. Yani tevekkül tıpkı namaz kılmak, oruç tutmak gibi bireyin dini duyarlılığı temelinde işler yani bireysel bir ibadettir. Tevekkül birey ve Yaratıcı Allah-u Teala arasındaki manevi bağ sayesinde oluşur.

Tevekkülün Tanımı

Tevekkül İslam dininde İslami ahlak çerçevesinde karşımıza çıkan dini bir terimdir. Tevekkül kelimesi vekil kelimesinden gelmekte olup en kısa ifadesiyle bir kimsenin işlerinde Allah’ı vekil kılması demektir.

Kişi tevekkül ile hayatında, işlerinde veya birtakım kararlarında sonucu Allah’a bırakır. Tevekkül sahibi bir kişi “Allahım bu sendendir, senden gelmiştir, sana teslim oldum, senin bir bildiğin vardır” deyip sonuç ne olursa olsun anlamına gelen ruhi bir huzur ile meseleyi O’na bırakır.

Tevekkülün Mahiyeti Nedir?

Tevekkülün özünde “Allah’tan bilme” esası vardır ama bunun için kulun da yapması gerekenler vardır. Daha geniş bir anlatımla tevekkül, kulun üzerine düşen vazife ve sorumluluklarını yerine getirdikten sonra neticeyi Allah’a bırakması demektir.

Tevekkülün mahiyetinde önce kul üzerine düşen iş ve fiilleri yerine getirecek ondan sonra da neticeyi O’ndan bekleyecektir. İslam’da tevekkül ancak bu şekilde mümkün olur.

Aksi durum kulun tembelliğidir. Gerekli sorumlulukları yerine getirmeyip doğrudan “Allahtandır” demek İslamın kabul edeceği bir anlayış değildir. Böylesi bir anlayış dini, hayatı, dini yaşayışı hafifi almak, tembellik etmektir. İslam dininde tembelliğe yer yoktur.

Dinimiz say / emek/ çalışma / çaba / irade dinidir. İslam dini hem dünya hayatı hem ahiret hayatı açısından çalışmalar üzerine bina edilmiştir. Bunun böyle olduğuna dair ayetler de bulunmaktadır.

Nisa Suresi 32. ayeti kadınların da erkeklerin de çalışmalarından kazançlı olacaklarının haberi verilmiştir.

Necm Suresi 39. ayeti insana ancak ve ancak kendi çalışmasının fayda vereceği hakikati hatırlatılmıştır.

İslam dininin miskinlik, durağanlık, tembellik dini olmadığı çalışma ve çalışmaya teşvik eden bir din olduğu ayetler ışığında sabittir. Öyleyse mümin kimse tevekkül ederken önce çalışacak sonra sonucu Allah’tan bekleyecek ve bilecektir.

Kendine Güven mi Allah’a Güven mi?

Tevhid inancı üzerine kurulu İslam dini her konuda bu yönünü korur. Mümin kimseler bütün işlerinde bu düşünce temelli hareket ederler. Her zaman bir olan “Allah yeter!” bilinci ötelenemez veya unutulamaz.

İslam dininde her zaman Allah’a güven söz konusudur. İletişimde sıklıkla karşımıza çıkan “kendine güven’ tabiri dinde kısır kalmış bir tabirdir. Kul kendine yetemez. Kul acizdir, kul muhtaçtır.

Kendine güvenin dozu kaçarsa kendini beğenmek ve enaniyet ortaya çıkar. Bu da kulu kibirli bir kalp sahip olmaya sevk eder. Dinimizce reddedilen kibirli bir kalbe sahip olmamak için başlangıçta kendine güvenin ölçüsü kaçırılmamalıdır.

Tevekkül kavramının temelinde Allah’a güven vardır. Böyle bir inanca sahip kalp söz konusu meselenin sonucu istenmeyen şekilde de olsa kişi üzülmez. “Senin bir bildiğin vardır” der geçer.

Fakat kendine güvenen bir kalp hüsrana uğrar. Yıkılır, belki de kaldıramaz. Hayatı kendine zor hale getirir. “Neden? sorularının altından kalkamaz. Bu soruların karşılığını da bulamaz. Kendi kendine üzülür durur. Halbuki inanmış olsaydı hiç bu kadar zor olmayacaktı!

Tevekkül İle İlgili Ayetler

Kur’an-ı Kerim’in çeşitli ayetlerinde tevekkülden övgü ve müjdelerle bahsedilmiştir. Bu hakikatlerden anlıyoruz ki tevekkül teşvik edilen iman kaynaklı bir ibadettir.

Furkan Suresi 58, Şuara 217, Neml 79, Ahzab 3-48, Tegabün 13. ayetlerinde hep Rabbimiz bize Allah’a güvenip dayanmamız gerektiği nasihatinde bulunmuştur. Bu nasihatlerin bu kadar bol olmasından tevekkül sahibi olmaya ne kadar ihtiyacımızın olduğu da ortadadır.

Tevekkül Duaları Nelerdir?

Kulun tevekkülünü Allah’a duyuracağı bazı dualar ve tesbihler vardır. İnsan bu dua ve tesbihleri tevekkül sahibi olduğunu O’na kanıtlaması bakımından sıklıkla okumalıdır.

Aşağıdaki dualar bütün sıkıntılar için okunabilir. Aynı zamanda bunlar Kurandan dua ayetleridir. Bu yönüyle de tesbihler kutsallığının olduğu kesin dualardır.

Bu dualarla maddi, manevi her türlü sıkıntı için Allah’ın saygınlığını kabul ederiz. Ve kabul ettiğimizi de O’nu zikrederek göstermiş oluruz.

İşte çok kıymetli dua ve tesbihler

Tevekeltü Alallah

Tevekkeltü Alallah anlam olarak “Kendimi Allah’a tevekkül ettim” demektir. Çok kutsal ve manalı bu dua bolca okunabilir.

Hasbünallahu ve nimel vekil (Ali İmran Suresi 173)

Hasbinallahu ve nimel vekil duası yüce Rabbimizin Kuranında bizlere gösterdiği bir tevekkül cümlesidir. Bu cümle Ali İmran Suresi 173. ayeti kerimesinde geçmektedir.

Hasbinallahu ve nimel vekil, ayeti mealen “ Allah bize yeter O ne güzel vekilde” anlamına gelir. Çok kıymetli bu tesbihi de sıklıkla okumak mühimdir.

Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim  (Tevbe Suresi 129)

Tevbe Suresi 129. ayette bildirilmiş bu tevekkül duası da şu anlamdadadır “Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim.”

La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim
(Hadis-i Şerif, Kehf Suresi 39)

Hadislerle birçok müjdesinin verildiği bu dua da “gerçek güç ve kuvvetin yüce ve kudret sahibi Allaha ait olduğu” anlamına gelmektedir.

Tevekkülle İlgili Bir Hikaye

Sırtında yüküyle bir yolcunun bir gemiye bindiğini düşünün. Tevekkülsüz bir insan yolculuk boyunca yükünü sırtında taşır ve çok yorulur, ayrıca böyle bir davranış akıl karı da değildir.

Tevekkül sahibi insan ise gemiye güvenir ve yükünü ona bırakır böylece yolculuğunu rahatça yapar. Yükünü de gemi taşır.

İşte hayat yolculuğundaki sıkıntılarımız da bu yük gibidir. Tevekkül ile karşılarsak rahat ederiz şayet böyle yapmazsak dünyanın derdini kendimize dert edinir, yükleniriz.

Tevekkül Sonuç

Ayetlerden ve hadislerden görüldüğü üzere tevekkül İslam dininin temel dinamiklerinden biridir. Tevekkül önce samimi bir imanı sonra da bunun uygulanmasını gerekli kılar.

Şu sıkıntı dünyasında tevekkül bir nimettir. Her nimetten istifade ettiğimiz gibi bu nimetten de istifade etmek gerekir.

O halde çalışmalarımıza sarılıp sonucu Allah’a bırakmak en uygun olandır.

Bir Cevap Yazın