Tesettür Nedir?

Tesettür Nedir?

Tesettür kelime manası itibariyle “örtünme” anlamına gelir. Kuran-ı Kerim’in muhtelif ayetlerinde konu hem erkek hem kadın cihetinden ifade edilmiştir.

Sadece ayetler değil Hz Muhammed (sav) in hadislerinde de yine tesettür konusuna açıklık getirdiğini görmekteyiz. Tesettürü dini bir vecibe, bir ibadet, bir emir, bir korunma vesilesi olarak görmek gerekir.

Saydığımız bu tanımlardan sadece “emir” kısmını alıp tesettürün diğer yönlerini görmezden gelmek bizleri büyük bir gaflete sevk eder.

Çünkü dini emir tabiri bazı ruhlarca isyanla karşılanabilir. Bu yüzden güzel İslam dinini tek yönüyle değil geniş bir perspektifte tanımak gerekir. 

Tesettürün Mahiyeti Nedir?

Tesettür sadece kapanmaktan ibaret olmayan insanın davranışlarını bütünüyle kapsayan bir ibadet şekli ve bir imtihan vesilesidir.

Dünya bir imtihan yeridir  hakikatinde tesettür için insanın üzerine farz olan en zor imtihanların başında gelir diyebiliriz. 

Örtünme insana has fıtri bir gerekliliktir. Çıplaklık eşref-i mahluk (şeref sahibi yaratılmış) olarak insan için değildir. Kainat alemi üç canlı grup ile yaratılmıştır. 

Bitkiler, hayvanlar ve insanlar. Her birinin kainattaki vazifesi farklı ve doldurulamaz olan bu canlı gruplarından akıl sahibi olan sadece insandır. 

Akıl ve düşünme yetisi sayesinde insan hem bitkileri hem hayvanları kendisine hizmetçi yapar. Malumdur ki çeşit çeşit bitkiler ve hayvanlardan hayatımızı idame ettirecek her türlü ihtiyacımızı karşılayabiliriz. 

O kadar ki yiyeceklerimizi, içeceklerimizi, giysilerimizi, bazı yerlerde ulaşım ve taşıma ihtiyaçlarımızı hep bitkiler ve hayvanların farklı özelliklerinden istifade ederek sağlarız. 

Bütün bu saydıklarımızdan ötürü onları insanoğlunun hizmetkarı olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla insan bu dünyada bütün bu hürmete karşılık Yaratıcıya ubudiyet (kulluk) yapmayla mükelleftir. 

İnsanın ubudiyet maddelerinden biri de konumuz olan tesettür akidesidir. Diğer hiçbir canlıya farz kılınmamış olan tesettür insana farz kılınmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’de Tesettür

Tesettür başta da ifade ettiğimiz gibi zordur ama müjdeleri de çoktur. Kuran-ı Kerimden birçok ayette konuyla ilgili açıklamalar ve haberler verilmiştir. 

Ahzab Suresi 35. ayeti 

“Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.”

Ahzab Suresi 35. ayetinden gördüğümüz üzere Allah hem erkek hem kadın kullarına ayrı ayrı farklı yönleri üzerine hitap etmiştir. Ayet dikkatle okunduğunda meselenin ne kadar hassasiyetle vurgulandığı görülmektedir.

Nur Suresi 31. ayeti

“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut, kocalarının babalarından yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!”

Ahzap 59. ayeti

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”

Nur Suresi 31, Ahzab Suresi 59. ayetleri kadınların tesettürü üzerine indirilmiştir. Bu konuda ayetler toplumu tesettür ile ilgili aydınlatmakta ve ona yol göstermektedir. 

Tesettür deyince ilk olarak kadın akla gelebilir. Kuran ayetlerinden de gördüğümüz üzere tesettür erkeği de ilgilendiren bir ibadettir. Sadece sınırları ve uygulanış şekli itibariyle kadının mesuliyetleri daha fazladır. 

Netice itibariyle hem kadın hem erkek tesettürü gelenek ve görenekten çok daha öte İslamın bir emir ve bir ibadet vecibesi olarak görmeli ve hassasiyet ile yerine getirmelidir. 

Hz Peygamberimiz (sav) in de hadislerinde tesettüre dair bilgilendirmeler yapılmıştır. Bazen bir olay veya durum üzerine hatırlatmalarda bulunulmuştur.

Tesettürlü Olmak mı Kapalı Olmak mı?

Günümüzde birçok dini konu suistimal edilirken bu akımdan tesettür ibadeti de nasibini almıştır. Tesettürün ne olduğu ve nasıl yaşanması gerektiği unutulmuştur.

Kadınlarımız tesettürün ne demek olduğunu unutmuş olup kapalı olmakla yetinir hale gelmişlerdir.

Yazık ki hem bireysel hem toplumsal bir yara haline gelmiş bu çarpık anlayış İslam dininin ve onun emri olan tesettürü yaşama gayretinde olan diğer kadınları ciddiyetle zor durumda bırakmaktadır. 

Unutulmaması gereken hakikat şudur ki insan temsil ettiği bir zümre, kitle yahut topluluğu zor durumda bırakmamalıdır. söz konusu zümre, kitle veya topluluğu kaliteli bir şekilde temsil etmek elinden ve iradesinden geldiği müddetçe her insanın / her kadının / her erkeğin boynunun borcudur. Dolayısıyla tesettür de hafife alınamaz. 

Peki öyleyse anlamamız gereken tesettür aslında nedir?

Tesettür kapanmak kapalı olmak demek değildir. 

Tesettür bir hayat biçimi, bir görüş, bir duruştur. 

Tesettür bir kitleyi temsil etmektir. 

Tesettürün ruhu vardır. Bu ruha sahip kapalılık ancak tesettür olur. 

Kadının Başörtüsünün Anlamı Nedir?

Kadının başörtüsünün ne anlama geldiği, ne ifade ettiği, neyi temsil ettiği çok tartışılagelmiştir. Bu kadar tartışılan konunun açıklaması aslında gayet basittir. 

İlk öncelikli olarak şunu hatırlatmalıyız ki başörtüsü eli değil kadını ilgilendirir. 

Kadının Başörtüsü

öncelikle bireysel bir tercihtir

bireysel bir özgürlüktür

özgürlüktür

dini bir gereksinimdir

fikir sahibiyim demektir

özelim, özelim bana aittir demektir

kadınlığıma sahip çıkmak istiyorum demektir

kadının kırılganlığının ve saflığının somut göstergesidir

ahiret kaygım var demektir

bakışlarımın, sözlerimin, davranışlarımın ölçüsü var demektir

Yazdıklarımızdan gördüğünüz üzere başörtüsü 

kadına huzuru vaad eden tamamen uygulayan kişinin insiyatifinde yaşanan iradi bir tercih ve anlayıştır. 

Tanımlamalarımızdan öyle anlıyoruz ki tesettür ne kadar bireyle ilgili bir ibadet şekli de olsa büyük bir kitleyi temsil ediyor! 

Tesettürün unutulmuş bu yönü ciddi bir nefis muhasebesi ve ciddi ciddi tesettür uygulamayı zorunlu kılmaktadır. 

Herşey iyi de şu tesettürü yapmak zor geliyor mu diyorsunuz?

Şayet bu sorunun cevap “evet” ise yazının buradan sonrası da sizin için!

İbadetlerinin çoğunu yerine getiren birçok kadının ortak sorunu tesettür ibadetini zorluğundan ötürü yerine getirememektir. 

Kıymetli kadınlar dinimiz bize hep sabrı ve sabırlı olmayı öğütlemiş. Söz konusu sabrın ibadetlere karşı da uygulanması gerektiği gerçeğini lütfen hatırlayalım. 

Bunun için  sabır nedir? – 1 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. 

Az sabır! 

Netice olarak ölüm nihayet vuku bulduğunda herşey bütün sıkıntılar bitiverecek. 

Ölümden sonra sıkıntı yaşamamak için buradakilere dayanmamızı Yaratıcımıza göstermemiz gerekiyor. 

Rabbimizin bizden istediklerinin hep bizim iyiliğimize olduğunu unutmayalım. 

Bir başka yazıda görüşmek üzere sağlıcakla 🙂

Bir Cevap Yazın