Şiir/İnançsızlıkta Şartları Zorlamak

İnançsızlıkta Şartları Zorlamak

İnanmıyorum diyorsun

Allah’ı inkar ediyorsun

İnançsızlığını ispata çalışıyorsun

Türlü hesaplar yapıyorsun 

Kendine yaratıcı arıyorsun

İnanıverseydin bu kadar uğraşmayacaktın Okumaya devam et “Şiir/İnançsızlıkta Şartları Zorlamak”