Şiir/İnançsızlıkta Şartları Zorlamak

İnançsızlıkta Şartları Zorlamak

İnanmıyorum diyorsun

Allah’ı inkar ediyorsun

İnançsızlığını ispata çalışıyorsun

Türlü hesaplar yapıyorsun 

Kendine yaratıcı arıyorsun

İnanıverseydin bu kadar uğraşmayacaktın Okumaya devam et “Şiir/İnançsızlıkta Şartları Zorlamak”

İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?

İman en kısa ifadeyle inanma demektir. Fakat imanı sadece inanma olarak adlandırmak kısır bir anlatım olur. İman kavramı inanma kavramını çepeçevre saran kapsamlı bir anlamı ihtiva eder. Dinimiz İslamiyet sadece şekille görülen ibadetlerden ibaret değildir. İslam iman kavramı ile bütünleşiktir. Okumaya devam et “İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?”