Sünnet Nedir? Hadis Nedir?

Sünnet Nedir?

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’in tercih ederek yaptığı ve tercih ederek sakındığı iş ve fiillerinin bütününe “sünnet” adı verilir. Onun sözleri, fiilleri, onayları veya onaylamadıkları bütünüyle sünnet içerisine girer. Farklı bir ifadeyle sünnet, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’in hayat stilini kendimize ideal bir hayat tarzı olarak benimsememizi ifade eder.

Hadis Nedir?

Hz Muhammed (sav)’in nasihat içeren sözlerine hadis denir. Hadis ilmi le uğraşan ilim insanlarına da muhaddis adı verilir. Peygamberimizin hayatına dair her ayrıntı ve bilgiyi hadisler vasıtasıyla öğreniriz. Bir anlamda hadisler O’nu tanıtan metinlerdir.

Sünnetin Dinimizdeki Yeri Nedir?

İslamiyet ve onun emir ve yasakları Allah tarafından insanlık alemine bildirilirken Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav) aracılığıyla olmuştur. Bu birtakım hakikatlerden haber verme işi kutsal kitabımız Kuranı Kerim’deki ayetler vesilesiyle sağlanmıştır.

Dinimizi yüce yaratıcımızın kutsal kitabıyla öğrendiğimiz gibi bunun yanında Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’in bizzat hayatı da bu konuda bizlere rehber olmaktadır. Sünnete uygun yaşamak Hz Muhammed’i tanımaktan geçer. Onun hayatını okumak ve öğrenmek kendisinin sünnetini hayatımızda uygulamakta en önemli alışkanlıklardır.

Efendimiz aynı zamanda örnek hayatıyla bizlere doğru ve güzel olanı göstermiştir. Onun sünnetine tabi olmakla dünya hayatımızı disipline ederiz. Böylelikle kendimizi ahirete hayatına da hazırlamış oluruz. Onu kendimize örnek almak demek rızasına layık olmak ve sonrasında da Allah-u Tealanın rızasına layık olmak demektir.

Hadislerle Sünnete Tabi Olmanın Önemi

Hz Muhammed (sav) “size neyi emrettimse onu yapınız; size neyi yasakladımsa ondan sakınınız” hadisiyle kendisinin sünnetine karşı itaat içinde olmamız gerektiği nasihatinde bulunmuştur.

Efendimiz Hz Muhammed şöyle buyurmuştur; “sözün en güzeli Allah’ın (cc) kitabı, rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in rehberliğidir.” Yine Hz Muhammed (sav) farklı bir hadisinde onun sünnetine isyan etmeyi Allah’a isyan etmekle eş tutmuş olduğunu bildirmiştir.

Sünnet olan hal ve davranışlara birkaç örnek;

1. Suyu oturarak ve üç yudumda içmek
2. Yemeklere besmele ile başlayıp hamd ile bitirmek
3. Yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamak
4. Bütün kıyafetleri sağdan giyip soldan çıkarmak
5. Yatarken sağ tarafa yatmak
6. Uyandıktan sonra elleri yıkamadan yemek yemeyip önce elleri ve yüzü yıkamak
7. Dışa çıkarken sol ayakla çıkıp içeri girerken sağ ayakla girmek
8. Giymeden önce ayakkabıyı silkmek
9. Tuvalete sol ayakla girip tuvaletten sağ ayakla çıkmak
10. Pazartesi Perşembe günleri oruç tutmak

Görüldüğü üzere sünnet olan daha birçok davranış bulunmakta olup bu davranışları öğrenmek Onun hayatını öğrenmekten geçmektedir. Ayrıca sünnetin sadece dini bir boyutu yoktur. Bu davranışlar insan sağlığına ve sosyal hayata da katkısı ve faydası olan davranışlardır.

Bir Cevap Yazın