Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri

Şükretmek nedir, kulluğun temel dinamiklerinden biridir. Rabbimize karşı şükür ettiğimizde O’nun Rab olduğunu kendimizin de kulu olduğunu net bir şekilde göstermiş oluruz. Fakat bunu yapmadığımızda, ihmal ettiğimizde veya gereği şeklinde yerine getirmediğimizde Allah’a karşı şükürsüz birer kul olmamız kaçınılmazdır.

Neden Şükretmeliyim? Sorusu Üzerine

Düşünelim bir kere “neden şükretmeliyim?” diye acaba kaç kez kendimize sormayı akıl ettik. islamdanenedir.com olarak öncelikle kendimizi sınadığımızda bu sorunun üzerine gitmemiz gerektiği ile ilgili açığımızın olduğunu gördük.

Kuran-ı Kerim mealini okurken de Yaratıcımızın şükürsüzlüğümüzle ilgili birçok ayette vurgu yaptığı hakikatini de gördük.

Belki alışkanlık belki unutkanlık olarak niteleyebileceğimiz biz kulların bu acı yönümüze dikkat çekmeyi gerekli gördük.

Hem kendi nefsimiz adına hem de siz kıymetli takipçilerimize de bir hatırlatma babında yazımızı kaleme almayı tercih ettik.

Şükrü Gerektiren Zenginliklerimiz

Şükretmemiz için sayabileceğimiz çok sebep vardır. Aslında bu liste sonsuz olarak uzatılabilir. Çünkü O’nun nimetleri saymakla bitmez. Yine de konuyla ilgili farkındalığımızın oluşması ve duyarlılığımızın gelişmesi için bazı şeyleri hem hatırlamakta hem de hatırlatmakta fayda vardır.

Neden Şükretmeliyim?

Çünkü

1. Hayatımızı idame ettirebileceğimiz sağlıklı bir beden verildiği için

(Etrafımızdaki nesneleri kavramamızı sağlayan ellerimiz, kainat kitabını okumamızı sağlayan gözlerimiz, her yeri gezip görmeye vesile olan ayaklarımız, nefes almamız, aldığımız nefesi verebilmemiz, konuşabilmemiz, eklemlerimiz ve daha birçok organımız)

2. Bu bedenin kusursuzca bir donanımda bahşedildiği ve işlediği için
3. Ailemiz, annemiz, babamız olduğu ve onlarla birlikte yaşama imkanına sahip olduğumuz için
4. Sağlıklı bir ruh yapısı ve psikolojiye sahip olduğumuz için
5. İnsanı bütün varlıklardan üstün kılan aklımız için
6. Hayatımızı idame ettirebileceğimiz bütün nimetler için

(Su, hava, toprak, yiyecekler ve içecekler)

7. Çalışma kabiliyetimiz için
8. Hayatta başarılar kazanmamızı sağlayan zekamız için
9. Çalışma kabiliyeti ve isteğimiz için
10. Ekonomik giderlerimizi karşılayacak ve hayat standartımızı arttıran bir işimiz ve maaşımız olduğu için
11. Öğrenci harçlığımız için
12. Evimiz ve arabamız olduğu için
13. Başkaları tarafından takdirle karşılanan ve Allah’ın rızasını kazanmakta vesile olan güzel ahlakımız için
14. Beğenilen bir dış görünüşe sahip olduğumuz için
15. Haberleşme cihazlarını kullanabildiğimiz için
16. En mükemmel son hak din İslamiyeti tanıma imkanımız olduğu için
17. İmanımız için
18. Kulluk bilincimiz için
19. İbadetlerimizi yapabildiğimiz için
20. Ömrümüz için
21. Hz Muhammed (sav) i tanıma imkanımız olduğu için
22. Bu yazıyı yazmak ve okumak nasip olduğu için
Ve daha birçok hem maddi hem manevi nimetlere ve bu nimetlerin bize emanet edilmişliği için hep şükür hep şükür hep şükür etmek gerekir.

Peki biz şükrediyor muyuz?

Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri

Kur’an-ı Kerimde Rabbimiz bazı ayetleriyle şükrü tavsiye edip bizlere hatırlatmış ve bazı ayetlerinde de şükretmediğimize veya şükrümüzün az olduğuna dair sitem manalı ayetlerle uyarılarda bulunmuştur.

Şimdi şükürle ilgili bu sitem ayetlerini inceleyelim.

Müminun Suresi 78. ayette

“Halbuki O sizin için o kulakları, o gözleri ve o kalpleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz.”

Yasin Suresi 35. ayette

“ Ta ki onun mahsulünden yesinler! Halbuki o mahsulü elleri yapmamıştır. Hala şükretmeyecekler mi?

Yasin Suresi 73. ayette

“Hem bunlarda kendileri için daha birçok menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmezler mi?

Mümin Suresi 61. ayette

“Allah size geceyi içinde istirahat etmeniz için, gündüzü de çalışmanız için aydınlatıcı kılandır.” Şüphesiz ki Allah insanlara karşı elbette büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.”

Vakıa Suresi 70. ayette

“İsteseydik onu tuzlu acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?

Mülk Suresi 23. ayette

“Ey Rasulüm! De ki “Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?

Yunus Suresi 60. ve Bakara Suresi 243. ayetlerinde

“Şüphesiz ki Allah insanlara karşı elbette büyük ihsan sahibidir, fakat onların çoğu şükretmezler.

Araf Suresi 10. ayette

“Celalim hakkın için size yeryüzünde imkan verdik (orada yerleştirdik) ve orada sizin için geçim vasıtaları kıldık. Siz ise ne kadar da az şükrediyorsunuz.”

Bakara Suresi 152. ayette

“Öyleyse beni ibadetle zikredin ki ben de sizi rahmetimle yad edeyim ve bana şükredin fakat bana nankörlük etmeyin!”

Hepsi Kuranı Kerimin farklı bir yerinden ve suresinden alınmış ayetlerin tamamından görülüyor ki bu ayetlerde şükürsüzlüğümüz üzerine temas edilmiş.

Metinlerini paylaştığımız ayeti kerimelerden  görüldüğü üzere şükürsüzlüğümüze dair ilahi nazardaki durumumuz memnuniyetsizlik ile ifade edilmiş.

Kuranı Kerimde Allahın muhatabı insanlık alemidir. “Siz” adılıyla kastedilen güruh bizizdir yani insanoğlu. Müminun, Yasin, Mümin, Vakıa, Mülk, Yunus, Araf ve Bakara surelerinin bu ayetlerinde insanoğlunun şükür ibadetindeki eksikliğine vurgu yapılmış.

Halbuki yukarıda üzerimizdeki ve çevremizdeki O’nun nimetlerini sıralamaya çalıştık. Bunu yaparken de gördük ki Allahın bize emanet ettiği hayat standartlarımızı yükselten nimetleri saymakla bitmiyor.

Durum böyle ise şükürsüzlüğümüze dair Rabbimize karşı büyük bir mahçubiyet içinde değil miyiz?

Düşünelim bir kere birine bir iyiliğimiz dokunmuş olsun muhatabımızın bunun karşılığında bizden sadece bir teşekkürü esirgediğini düşünelim kızmaz mıyız, bu hareketi düşüncesizlik ve kabalık olarak nitelemez miyiz? Evet! evet! evet!

Eee o halde Rabbimizin nimetleri karşısında O’na şükrü niye ihmal ediyoruz? Yaptığımız kabalık, saygısızlık olmaz mı! Kızdığımız kişi gibi olmayı tercih eder miyiz?

Kulluğun özünün “Allah’ın rızasını kazanmak” olduğu hakikatini düşününce şükür hususunda daha duyarlı ve çalışkan olmamız gerektiği ortadadır.

Sonuçta bizleri sonsuz nimetler içinde yaratmış olan Zat şükürlerin en makbulüne, en samimisine, en çoğuna layıktır ki bizler bütün bunlarda olduğumuzdan daha gayretli daha istekli olmalıyız.

Çok ihmal ettiğimiz şükür ibadetini yerine getirmek aslında zor da değil. Uzun bir çaba ve meşaggat de istemiyor. Bazen nimetlerin üzerinde bir tefekkür, bir cümlecik tesbih belki de Onun katında oldukça makbul olacak. Bilemeyiz!

Bilemeyiz ama sebeplere başvurabiliriz. Hazır şükre vesile aklımız, dilimiz, düşünme yetimiz, bedenimiz sağlıklı iken neden hepsini verene karşı tembellik / düşüncesizlik / kabalık edelim!

Öyleyse hadi şükretmeye diyelim!

Nasıl şükretmemizle ilgili Şükür Nedir Ne Demektir? Şükür Nasıl Olur? Nasıl şükretmeliyim?  başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın