Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim?

İslamda şükür konusu kulluğun esaslarından biridir. Kulluğun diyoruz çünkü kul demek bir Yaratıcının varlığını ve O’nun tarafından yaratıldığını kabul etmek demektir. Hal böyle olunca kulluk bilinci şükür kavramını zorunlu kılar. Çünkü bir yaratılmış ruhuyla, bedeniyle, kendisi ve çevresiyle, geçmişi ve geleceğiyle koca bir bütün olarak yaratılmıştır. Sahip olunan herşey biri / bir Zat tarafından bahşedilmiş bir emanettir. Yani verilmiştir. Verilmiş olmanın özü şükür kavramını beraberinde getirir.

Şükür Nedir?

Şükür dini kavramdır. Kutsiyeti çok büyük ve çok unuttuğumuz bir kavramdır. Şükür kısaca Allah’a vermiş olduğu bütün nimetlerinden ötürü teşekkür etmek demektir. Yani şükür için ilahi bir teşekkürdür de diyebiliriz.

Hayatımızı idame ettirirken çoğu kez desteğini yardımını aldığımız çevremizden birilerine “teşekkür ederim” deriz. Şayet gerektiği yerde demediğimiz takdirde kaba olarak kabul ediliriz. Gerek toplumda gerekse bire bir ilişkilerde ciddi olarak yadırganan “teşekkürsüzlük” saygısızlık ve medeniyetsizlik olarak karşılanır.

Şükür kulun yaratıcısına teşekkürünü ifade eder. Yukarıda da söylediğimiz gibi şükür, kutsal bir teşekkürdür. Tamamiyle kul ve Allah arasındaki münasebet doğrultuludur. Şükür Allah’a edilir ve muhatap O’dur. Arada herhangi bir kişi veya zümre, maddi veya manevi bir güç / aracı yoktur. Bu yüzden de Yaratıcımız tarafından çok önem verilmiştir.

Şükür Kişiye Neler Kazandırır?

1. İnsan şükür ile kulluğunu fark eder.
2. Şükreden insan acziyetini (acizlik) ve fakriyetini (fakirlik) hatırlar. Bu hatırlayış benlik duygusunu törpüler.
3. İnsan şükür ile Yaratıcısını ve bu yaratıcının Allah olduğunu fark eder.
4. Şükür ile insan defalarca O’na teşekkür etme fırsatı bulur.
5. Şükür ile insan kulluğun asıl ve tek hedefi olan Allah’ın rızasını kazanmaya gayret eder.
6. Şükür insanın Yaratıcısına yaklaşma vesilesidir. Daha ne olsun! Kulluğun tek amacı zaten bu değil mi? İşte şükür, şükür etmek bu kutsal amacı kazanmayı vaad etmektedir.

Şükür Nasıl Olur? Nasıl Şükretmeliyim?

Aslında yaratıcıya şükür etmek için çok şey bilmeye gerek yoktur. Şükür konusunun kendimize komplike hale getirmemeliyiz. İslam dini zorlaştırma dini değil aksine kolaylaştırma dinidir.

Hz Muhammed (sav) in “Zorlaştırmayınız kolaylaştırınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz! “ hadisi şerifleri İslam dini ile ilgili bu esasın delilidir.

Dolayısıyla İslamın düsturlarında zorluk yoktur, kolaylık ve rahmet vardır. İslamın bu yönü onu güzelleştiren yönlerinden sadece biridir.

Şükür Çeşitleri

“Elhamdülillah” Demek

Evet evet gördüğünüz üzere sadece “elhamdülillah” demek ile çoğu zaman Yaradana şükrümüzü ifade edebiliriz.

“Elhamdülillah” Allah’a hamd / şükür olsun demektir. Bu Arapça cümleyi günde onlarca, yüzlerce tesbih olarak okuyarak Allah’a şükrümüzü dile getirebiliriz.

Doğaçlama Şükür Duası Yapmak

Bu yöntem de tamamen bize kalmış bir tercihtir. Şükrü anlatan Yaratıcıyı muhatap kabul eden her cümle şükür için uygundur. Mesela

“Vermiş olduğun tüm nimet, sağlık ve afiyete hamd olsun”

“Allahım bahşetmiş olduğun nimetlerin senden geldiğinin farkındayım. Şükürler olsun”

“Lütuflarından ötürü sana şükrediyorum” gibi farklı ifadeler birer şükür duası olabilir,

Hz Muhammed (sav) in Şükür Duası

Peygamber efendimiz Hz Muhammed (sav) geçen bir günün veya gecenin ardından şu dua yapıldığında o gün ve gecenin şükrünün yerine getirildiği müjdesini vermiştir.

“Benimle veya mahlukatından herhangi biriyle hangi nimetin sabaha / geceye ermişse bu sendendir. Sen teksin. Senin ortağın yoktur. Hamdler sanadır, Şükür sanadır.”

Amin

Şükür Namazı Kılmak

İslam dininde “şükür namazı” isimli bir çeşit namaz vardır. O’na şükrümüzü yerine getirebilmek için de şükür namazı kılmak kıymetli bir ibadet olacaktır.

Şükür Namazı Nasıl Kılınır?

Adım adım sırasıyla şükür namazı aşağıdaki şekilde kılınır.

1. Niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için şükür namazımı kılmaya Allahu Ekber!”
2. Sübhaneke okunur.
3. Euzü besmele çekilir ve fatiha okunur.
4. Herhangi bilinen bir sure besmele çekilmeden okunur.
5. Rüku ve secde yapılır.
6. İkinci rekatta besmele çekilir ve bir sure okunur.
7. Sonra rüku, secde yapılır.
8. İlk oturuşta gerekli dualar okunur.
9. Ve selam verilir.
(Buraya kadar iki rekatlık şükür namazı kılınmış olur. Tercihen dört rekat kılınanacaksa aşağıdaki şekilde devam edilir.)
10. İlk oturuşta ettahiyyatü, allahümme salli ve allahümme barik duaları okunur ve ayağa kalkılır.
11. Subhaneke okunur, euzü besmele çekilir fatiha ve (besmele çekilmez) bir sure okunur.
12. Rüku ve secde yapılır, ayağa kalkılır.
13. Besmele çekilir ve sure okunur.
14. Rüku, secde yapılır.
15. Son oturuş yapılır ve gerekli dualar okunur.
16. Selam verilir.

Sadece Yaratıcıya şükür niyetiyle namaz kılmak secde etmek harika bir duygu! Sadece bunun için vakit ve enerji ayırmak yine harika bir duygu!

Şükür namazı da şükre vesile bir ibadet! Şükre vesile olan nimetleri hatırlamamız için yazdığımız Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın