Şiir/İnsan Olmak

İnsan Olmak

İnsan unutan demekmiş

Akıl yetisini kullanabilmekmiş

Onunla doğruyu görebilmekmiş

Gördüğünü de uygulayabilmekmiş

İnsan Allah’ın memuru demekmiş

O’na sadık kalmak tek göreviymiş

Sadakatini ibadetle taçlandırabilmekmiş

Hedef O’nun rızasını kazanabilmekmiş

İnsan akıl sahibi olmak demekmiş

Onunla yakışanı yapabilmekmiş

Nimeti aklın şükrünü edebilmekmiş

İdeal insana ulaşabilmekmiş

İnsan eşrefi mahluk olmak demekmiş

Kainat ona hizmetteymiş

O da kainata karşı vazifeliymiş

Vazifesi güzel ahlakı taşıyabilmekmiş

İnsan güzel ahlaklı olmak demekmiş

Onunla fıtratını bezeyebilmekmiş

Hedefi kamil olana ulaşabilmekmiş

Ömür sermayesini bereketlendirmekmiş 

İnsan şefkatin timsali demekmiş

Yaratılmışa şefkatle muamele etmekmiş

Karakterine kıymet kazandırabilmekmiş

Bunu da Allah’a kanıtlayabilmekmiş

İnsan bir erkek bir kadınmış

Her ikisi de birbirinden sorumluymuş

Sorumluluklar eksiksiz olmalıymış

Ahiret yurdu ancak kazanılırmış

İnsan iradeli olmak demekmiş

Onunla kulluğun hakkını verebilmekmiş

Adım adım imanı kamile ulaşabilmekmiş

Ve rü’yetullaha layık olabilmekmiş

Bir Cevap Yazın