Şiir/İnançsızlıkta Şartları Zorlamak

İnançsızlıkta Şartları Zorlamak

İnanmıyorum diyorsun

Allah’ı inkar ediyorsun

İnançsızlığını ispata çalışıyorsun

Türlü hesaplar yapıyorsun 

Kendine yaratıcı arıyorsun

İnanıverseydin bu kadar uğraşmayacaktın

İnanmıyorum diyorsun

Fıtri ihtiyaçlarını unutuyorsun

Hava su toprağa muhtaç yaşıyorsun

Aciz olduğunu hatırlıyorsun

Sığınacak liman arıyorsun

İnanıverseydin bu kadar uğraşmayacaktın

İnanmıyorum diyorsun

Ruhunu ihmal ediyorsun

Farklı arayışlara giriyorsun

İşin içinden çıkamıyorsun

Kendini çok yoruyorsun

İnanıverseydin bu kadar uğraşmayacaktın

İnanmıyorum diyorsun

Fikir özgürlüğü istiyorsun

İslamdan uzak duruyorsun

Kendine din arıyorsun

Değişik dinlerde geziniyorsun

İnanıverseydin bu kadar uğraşmayacaktın

İnanmıyorum diyorsun

İslamı beğenmiyorsun

Dinsizliği seçiyorsun

Bir ihtimal de vermiyorsun

Kendine ziyan ediyorsun

İnanıverseydin bu kadar uğraşmayacaktın

İnanmıyorum diyorsun

Sorularınla zaman kaybediyorsun

Ömür sermayeni tüketiyorsun

Dönüşsüz bir yolda yürüyorsun

Kabre doğru ilerliyorsun

İnanıverseydin bu kadar uğraşmayacaktın

İnanmıyorum diyorsun

İnançsızlığına dayanak istiyorsun

Bir çıkış yolu arıyorsun

Şartlarını zorluyorsun

Ömrünü heba ediyorsun

Zaman geri döndürülemez biliyorsun

İnanıverseydin bu kadar uğraşmayacaktın

Bir Cevap Yazın