Şiir/Bu Dünya Senle Güzel

Bu Dünya Senle Güzel 

Geldiği yeri unutmanın maharetten sayıldığı 

Unutulmayacağına dair verilen sözlerin unutulduğu

Allah’ın adıyla Allah hakkına hıyanet edildiği 

Bu dünya senle güzel Rabbim

Gülüm Efendimin (sav) kıymetinin bilinmediği

Bizlerin Gülü oralarda bile üzebildiği

Gülsüz İslam yanılgısının empoze edildiği 

Bu dünya senle güzel Rabbim

İyiyle kötünün karışıp gittiği

Yirmi yüzlülüğün itibar gördüğü

Güven duygusunun aranır hale geldiği

Bu dünya senle güzel Rabbim

Kul hakkını aramanın ayıp kabul edildiği 

Kadının erkeğin rızanı kaybetmekte yarış ettiği

Cinsiyetlerin asıl kimliklerini yitirdiği

Bu dünya senle güzel Rabbim

Bu dünya hatta bu kadar da değil

Azrailin gırtlağa çöktüğü

Ruhun bedenden sıyrıldığı

Sekerat hali de senle güzel Rabbim

Canın müthiş korktuğu

Bedenin toprak altında olduğu

Münker nekirin hesap sorduğu

Kabir hayatı da senle güzel Rabbim

Mazlumun teselli kaynağı

Cennet ve Cehennemin yaşandığı 

Ölümsüzlüğün var olduğu

Ahiret yurdu da senle güzel Rabbim

Bir Cevap Yazın