Sekine Duası Nedir Nasıl Okunur? Sekine Duası Niçin Okunur?

Dua kavramının hayatımızdaki önemi bakımından insanoğlu kendinden ulu bir zata sığınma ihtiyacı üzerine yaratılmıştır. Onun bu sığınmaya duyduğu istek acizliği ve fakirliğinden ileri gelir.

Gözlerimiz sınırlı şeyleri görebilir, kulaklarımız belirli frekanslar arasındaki sesleri işitebilir. Bunlar acizliğimizin en basit örnekleridir. İşte insan bu yönünden dolayı dua etmeye meftundur.

Her sıkıntıda her sorunda dua, akla gelen ilk manevi ilaçlardan biridir.

Dua konusunun ayrıntıları için Duanın Kabul Olması İçin 10 Adım!!! başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Dualar istek ve ihtiyaca göre farklılık arz edebilir.

Dua her zaman her türlü yapılabilir. Mesela Kurandan ayetle, Efendimiz Hz Muhammed (sav) hadislerinin önerdiği çerçevede veya herhangi bir tesbih ile dahi dua ibadeti yerine getirilebilir.

Bazen belli duaların belli ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili daha etkili olduğu bilinir.

O zaman insanlar her türlü sıkıntı için veya bela ve musibetler için dua arayışına girerler.

Mesela Yaratıcı ile gönül bağınızı sağlamlaştırmak istiyorsanız muhakkak -ömrü boyunca gönlü Allah aşkı ile yanmış gönül insanı- Veysel Karani hazretlerinin eşsiz duası ile dualarınızı süslemelisiniz.

Sekine duası da çeşitli vesilelerle okunabilecek özel dualardan biridir.

http://www.ermail.com/klik/UX9TZmYF

Sekine Duası Hakkında Bilgiler

Sekine Duası Nedir?

Sekine; sakinlik, huzur, ruh ferahlığı anlamlarına gelir. Kuşkusuz her dua kutsaldır. Fakat bazı dualar direkt Yaratıcı tarafından ilham edilmiştir.

Sekine duası da vahiy usulüne dayalı böylesi kutsal dualardan biridir.

Sekine duası Allah’ın ferd, hayy, gayyum, hakem, adl, guddüs büyük isimleriyle başlar.

Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’den farklı surelerin ayetleriyle devam eder. Kısa ayetlerin bir araya getirilmesiyle hikmetli bir dua metni halindedir.

Sekine Duasının Hikayesi

Sekine Duasının indirilmesinde Hz Cebrail (as), Hz Muhammed (sav), Hz Ali (ra) isimleri bulunmaktadır.

Cebrail (as), ’in şahitliğinde Allah-u Teala’nın İsm-i Azamından altı isminin bulunduğu bir sayfayı Hz Ali (ra)’ın kucağına bırakır.

Konuyla ilgili Hz Ali (ra) şunları ifade etmiştir.

“Ben Cebrail’in şahsını yalnız alaimü’s-sema suretinde gördüm. Sesini işittim, sahifeyi aldım, bu isimleri içinde buldum.”

Cebrail (as) bu İsm-i Azam’ın yazılı olduğu kutsal sekine duasının Allah-u Teala tarafından hediye edilmiş olduğunun haberini vermiştir.

Sekine Duası Niçin Okunur?

Sekine duası son derece sırlarla dolu ve etkisi yüksek bir duadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere böyle kutsal bir hikayesi bulunan sekine duasının sıklıkla okunması tavsiye edilmiştir. Dua;

• Her türlü bela, musibet ve sıkıntıların defi,
• Maddi ve manevi sorunlar,
• Kayıplar,
• Ruhi bunalımlar için okunabilir.

Sekine Duasının Sırrı Nedir?

Sekine duası sırrı 19’lu sistem üzerine dayandırılmış olmasıdır.

Her hayrın başı olan en değerli başlangıç duamız besmele 19 harftir.

Sekinenin başında okunan İsm-i Azam 19 harftir. Diğer bütün ayetler 19 harftir.

Sekine duasının bütünüyle okunması gereken sayı yine 19’dur.

Hayranlık uyandırıcı tevafuklarla dolu bu dua bela ve musibetlerin uzaklaştırılmasında, istek ve arzuların yerine gelmesinde çok tesirlidir.

Sekine Duası Nasıl Okunur?

1. Niyet edilir

2. 7 kez “Estağfirullah” veya “Estağfirullah elazim” tövbe istiğfarı söylenir.

3. 7 kez “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” salavat-ı şerifesi getirilir.

4. 10 kez “Allahu Ekber” tekbiri getirilir

“Allah” kelimesi  ve Allah’ın varlığının delilleri hakkında ayrıntılı bilgi için Allah’a İman Nedir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

5. Besmele “Bismillahirrahmanirrahim” çekilir

6. Ferdün, Hayyun, Gayyumun, Hakemün, Adlun, Guddusun İsm-i Azamları 19 kez okunur

7. 1. ayet 19 kez okunur

8. İsm-i Azamlar 19 kez tekrar okunur

9. 2. ayet 19 kez okunur

10. Diğer ayetler de bu sıra ile okunur

Veya;

1. Niyet edilir

2. Tekbirler getirilir

3. Besmele çekilir

4. Sekine duası besmele ile birlikte bütünüyle 19 kez okunur

Bu şekilde de okunabilmektedir.

Sekine Duasının Türkçe Okunuşu

1. Ferdün, hayyun, gayyumun, hakemün, adlün, guddüsün

2. Seyec alullahu ba’de usru’y yüsra / Talak Suresi 7

3. Ve anetil vucuhu lil hayyil gayyum / Taha Suresi 111

4. Ve innalahe biküm leraufur rahim / Hadid Suresi 9

5. İnnallahe kene tevveber rahime / Nisa Suresi 16

6. İnnallahe kene ğafurar rahime / Nisa Suresi 106

7. Fe innallahe kene afüvven gadira / Nisa Suresi 149

8. İnnallahe kene semiam basira / Nisa Suresi 58

9. İnnallahe kene alimen hakime / Nisa Suresi 11

10. İnnallahe kene aleyküm ragıbe / Nisa Suresi 1

11. İnne fetahneleke fetham mübine / Fetih Suresi 1

12. Ve yensurakellahu nasran azize / Fetih Suresi 3

13. İnne hızbellahi hümül ğalibun / Maide Suresi 56

14. İnnallahe hüvel gaviyyül aziz / Hud Suresi 66

15. İnnallahe hüvel ganiyyül hamid / Lokman Suresi 26

16. Hasbiyallahu la ilahe illa hu / Tevbe Suresi 129

17. Hasbünallahu ve ni’mel vekil / Al-i İmran Suresi 173

18. La yahzunuhumul fezeul ekber / Enbiya Suresi 103

19. İyyake na’büdü ve iyyake nesteın / Fatiha Suresi 5

20. Velhamdulillahi rabbil alemin / Enam Suresi 45

Sekine Duasının Anlamı Nedir?

Allah en büyüktür 10 kez

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla

1. O, tek ve bir olan Ferd’dir, hayatı ezeli ve ebdi olan Hayy’dır, bütün mevcudat kendisiyle varlıktan kalan Kayyum’dur, adalet ve hikmetle hükmeden Hakem’dir, sonsuz adalet sahibi olan Adl’dir, her noksanlıktan münezzeh olan Kuddüs’tür.

2. Allah her zorluktan sonra bir kolaylık verecektir.

3. Bütün yüzler, hayat sahibi olan ve herşey kendisiyle varlıkta kalan Hayy-u Kayyum olan Allah’a boyun eğmişlerdir.

4. Şüphesiz ki Allah size çok şefkat eden Rauf, çok merhametli olan Rahim’dir.

5. Şüphesiz ki Allah, tövbeleri çok kabul eden Tevvab, çok merhamet eden Rahim’dir.

6. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan Gafur, çok merhamet eden Rahim’dir.

7. Şüphesiz ki Allah, çok affeden Affuv, herşeye gücü yeten Kadir’dir.

8. Şüphesiz ki Allah, herşeyi işiten Semi, herşeyi gören Basir’dir.

9. Şüphesiz ki Allah, herşeyi bilen Alim, her işi hikmetli olan Hakim’dir.

10. Şüphesiz ki Allah, herşeyinizi görüp gözeten Rakip’tir.

11. Şüphesiz ki biz sana tam bir fetih ihsan ettik.

12. Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin.

13. Şüphesiz ki asıl galip gelecek olanlar Allah’ın tarafdarlarıdır.

14. Şüphesiz ki pek kuvvetli Gaviyy, kudreti herşeye galip gelen Aziz, ancak Rabbindir.

15. Şüphesiz ki hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani, hamd edilmeye layık olan Hamid ancak Allah’tır.

Allah’ın şükür ve hamde layık olduğu ile ilgili ayetler hakkında Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri  başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Şükür duası ve şükür namazı ile ilgili bilgilendirmeye ise Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim? başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

16. Allah bana kafidir. Ondan başka ilah yoktur.

17. Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir.

18. En büyük dehşet kıyamet dahi onları üzmez.

19. Rabbimiz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz.

20. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Diğer yazılar

Dualar

Celcelutiye Duası Nedir?

Duanın Kabul Olması İçin 10 Adım!!! 

Veysel Karani Duası Nedir?

Celcelutiye Duası Okunuşu

Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri  

Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim?

Tevekkül Nedir? Tevekkül Duaları Nelerdir?

İman

Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatları

Kader Hakkında Merak Ettikleriniz

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?

Allah’a İman Nedir?

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir?

Kadın erkek

İslam’da Kadının Yeri Nedir?

Tesettür Nedir?

Genel

İslam Dininin Temizliğe Verdiği Önem

Yaşamak İçin 9 Sebep!!!

Sabır Nedir-1

İslam’da Hüküm Nedir?

Güzel Ahlak Ne Demektir? İslami Ahlak Ne Demektir?

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-2

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-1

İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?

Dünya Bir İmtihan Yeridir Ne Demektir?

İslamda İntiharın Hükmü Nedir?

İslamı Seçmek İçin 5 Sebep

İbadet

Namazın Farzları Nelerdir?

İslamın Şartları Nelerdir?

Kurban Nedir? Teşrik Tekbiri Nedir?

Oruç Nedir? Orucun Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz Nedir? Namaz Nasıl Kılınır?

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerimin Temel Özellikleri

Hz Muhammed

Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca

Cahiliye Devri Nedir?

Hadis Nedir? Sünnet Nedir?

English Articles

What’s Sekine Prayer?

What is Qoran?

What is Faith to Allah?

 

Bir Cevap Yazın