Peygamberlere İman Nedir?

Peygamberlere iman İslam dininde imanın altı şartından ikincisidir. O kadar ki imanın şartı olarak kesin ve net bir şekilde belirtilmiştir. Dini yaşamak, Allaha inanmak, müslüman olmak bu altı şartın tamamının kalben tasdiki ve dil ile de takriri ile mümkün olduğunu imanın şartlarını anlattığımız makalemizde ayrıntılı olarak işlemiştik.

Peygamber Kime Denir?

Peygamber, kainatın tek yaratıcısı yüce Allahu Teala ile çeşitli usuller ile iletişim kurabilmiş, Onun emir ve yasaklarını insanlığa bildiren kutsalllığı olan insanlardır.

Kuranda Adı Geçen Peygamberler Kimlerdir?

Kuranı Kerimde yeryüzü kuruldu kurulalı insanlığa kaç peygamber gönderildiğine dair net bir sayı verilmemiştir.

Kuranı Kerim Zuhruf Suresi 6. ayeti “Halbuki senden öncekiler için de nice peygamberler gönderdik” mealindeki ayeti ile konu hakkında oldukça fazla sayıda peygamberin geldiği bilgisine ulaşıyoruz.

Kuranda adı geçen 25 peygamber ismi geçmektedir. Bu isimler şunlardır:

  1. Adem (as)
  2. İdris (as)
  3. Nuh (as)
  4. Hud (as)
  5. Salih (as)
  6. Lut (as)
  7. İbrahim (as)
  8. İsmail (as)
  9. İshak (as)
  10. Yakup (as)
  11. Yusuf (as)
  12. Şuayb (as)
  13. Harun (as)
  14. Musa (as)
  15. Davud (as)
  16. Süleyman (as)
  17. Eyyub (as)
  18. Zülkifl (as)
  19. Yunus (as)
  20. İlyas (as)
  21. Elyesa (as)
  22. Zekeriya (as)
  23. Yahya (as)
  24. İsa (as)
  25. Muhammed (sav)

Bir de peygambermi veli mi oldukları bilinmeyen

 1. Üzeyir (as)
 2. Lokman (as)
 3. Zülkarneyn (as)

isimleri de geçmektedir.

Rasul ve Nebi Kimdir?

Peygamberler rasul ve nebi olarak iki isim ile anılırlar.

Rasul, insanlığa yeni bir kutsal kitap ile yeni bir din getiren peygamberlerdir.

Tarihte üç rasul vardır. Bunlar:

Hz Muhammed (sav), Hz İsa (as) ve Hz Musa (as) rasul olan peygamberlerdir.

Hz Muhammed (sav)
 • Hz Muhammed (sav) kainatlaeın kendisi hürmetine yaratıldığı bir ulu peygamberdir.
 • Peygamberlerin sonuncusudur.
 • Belli bir kavme, topluma değil bütün insanlığa gönderilmiştir.
 • Güzel dinimiz İslamiyeti tebliğ için vazifelidir.
 • Hz Muhammed (sav) vesilesiyle kutsal kitabımız yaratıcımızın emaneti hediyesi mektubu Kuranı Kerim bizlere ulaştırılmıştır.
Hz İsa (as)
 • Hz İsa (as) ikinci rasul peygamberdir.
 • Kendisi Hıristiyanlık dininin tebliği için gönderilmiştir.
 • İncil isimli kutsal kitap Hz İsa (as) vesilesiyle indirilmiştir.
 • Akıl üstü mucizeleriyle insanlığın yol göstericisi olmuştur.
 • Hz İsa (as) kendisinden sonra gelecek Hz Muhammed (sav)in geleceğinin haberini vermiştir.
Hz Musa (as)
 • Hz Musa (as) ilk rasul peygamberdir.
 • İsrailoğulları arasından bu toplumu doğruluk ve güzelliğe yönlendirmekle vazifeli rasul peygamberdir.
 • Kendisi vesilesiyle Tevrat isimli kutsal kitap gelmiştir.
 • Hz Musa (as)ın da fevkalade akıl üstü mucizeleri vardı. Bu kutlu, güzel ve kıymetli insan kavminin hidayeti için çok çalışmış ve çok sıkıntı da çekmiştir.

Nebi, kendisinden önce gelmiş dinin tebliğcisi peygamberlerdir.

Kuranda Peygamberlere İmanın Önemi

Kutsal kitbımız Kuranı Kerim peygamberlere iman hususunda onlarca ayet ile bizlere yol göstermiş, uyarılarda bulunmuş ve nasihatler vermiştir.

Durumun kutsal kitbımızda böyle olduğunu öğrenebilmemiz için yani haberdae olmamız için Onu ve mealini duyarlılıklaokumamızgerekmektedir.

Şimdi konuyla ilgili birkaç ayet verelim.

Bakara Suresi 137. ayeti şöyle demektedir:

“Biz Allaha,  bize indirilene, İbrahime, İsmaile,İshaka, Yakuba ve onun torunlarına indirilenlere, Musaya ve İsaya verilenlere ve Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirinin arasında Allahın birer peygamberi olmaları cihetiyle ayrım yapmayız. Çünkü biz Ona teslim olan kimseleriz” DEYİN!

Görüldüğü üzere bilmemiz yetmiyor bildiklerimizi dile getirmemiz de gerekiyor.

Bakara 98. ayeti de şöyle demektedir:

Kim Allaha, meleklerine, peygamberlerine, Cebraile ve Mikaile düşman ise şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır.

Bu ayette de inanmamanın ne derece kötü bir durum olduğunun uyarısı yapılmıştır.

Muhammed Suresi 33. ayeti ise:

Ey iman edenler! Allaha itaat edin, peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.

Nisa Suresi 80. ayeti de şöyle demektedir:

Kim Rasule itaat ederse Allah itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi göndermedik.

Enfal Suresi 20. ayeti de şöyle demektedir:

Allaha ve Rasulüne itaat edin. İşittiğini halde ondan yüz çevirmeyin.

Daha birçok ayette peygamberlere itaatin Allhın rızasını kazanmakta olmazsa olmaz şart olduğunu görmekteyiz.

Kuran Müslümanlığı Nedir?

Günümüzün moda dini anlayışı Kuran müslümanlığı müslüman insanlar içinde yayılmak istenmektedir.

Şimdiye kadar yazdıklarımız aslında bütünüyle bu anlayışı çürüten sağlam delillerdir.

Öncelikle bu tabirin neyi ifade ettiğini öğrenelim. Kuran müslümanlığı peygamberleri ve onların nasihatlerini yok sayarak sadece Kuranda yazılı bulunanları kabul eden bir inanıştır.

İslam dini sadece Kuran dini demek değildir. İslamın öğretilerini Kurandan öğreniriz. Fakat insanlığın ahvalini aydınlatacak bir diğer kaynak peygamberler ve onların öğretileridir.

Son peygamber Hz Muhammed (sav)in hadisleri ikinci büyük kaynaktır. Kuran ve hadisler bir bütündür.

Kuran müslümanlığı kabul edilemez sapık bir inançtır.

Peygamberlere imansız iman edilmiş olunmaz.

Bu fikri benimsemiş insanların en kısa zamanda bu yanlışlıktan geri dönmeleri ve hatta tövbe etmeleri gerekir.

Sonuç

Peygamberlere iman mutlak kurtuluşumuzun temel düsturudur.

Hepsi her peygamberin kutsal birer elçi, uyarıcı, korkutucu ve Allahın öğütlerini insanlığa aktaran yaratılmış ve kutsallığı bulunan insanlar olduğu kabul edilmelidir.

İman, iman etmek ferdi bir tercihtir. Ferden ferda her insan düşünce ve inançlarında özgürdür.

Dinde, islamda zorlama yoktur.

Fakat hakikat ve olması gerekenlerin de hatırlatılması bilen insanların yüce Allah karşı boynunun borcudur.

Bizim de yaptığımız bir hatırlatma bir uyarmadır.

Selametle kalın kıymetli okurlar.

Kaynaklar:

Diyanet yayınları

İman

Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatları

Kader Hakkında Merak Ettikleriniz

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?

Allah’a İman Nedir?

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir?

Kadın erkek

İslam’da Kadının Yeri Nedir?

Tesettür Nedir?

Genel

İslam Dininin Temizliğe Verdiği Önem

Yaşamak İçin 9 Sebep!!!

Sabır Nedir-1

İslam’da Hüküm Nedir?

Güzel Ahlak Ne Demektir? İslami Ahlak Ne Demektir?

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-2

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-1

İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?

Dünya Bir İmtihan Yeridir Ne Demektir?

İslamda İntiharın Hükmü Nedir?

İslamı Seçmek İçin 5 Sebep

İbadet

Namazın Farzları Nelerdir?

İslamın Şartları Nelerdir?

Kurban Nedir? Teşrik Tekbiri Nedir?

Oruç Nedir? Orucun Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz Nedir? Namaz Nasıl Kılınır?

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerimin Temel Özellikleri

Dualar

Celcekutiye Duası Okunuşu

Celcelutiye Duası Nedir?

Sekine Duası Nedir Nasıl Okunur? Sekine Duası Niçin Okunur?

Duanın Kabul Olması İçin 10 Adım!!! 

Veysel Karani Duası Nedir?

Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri  

Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim?

Tevekkül Nedir? Tevekkül Duaları Nelerdir?

Hz Muhammed

Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca

Cahiliye Devri Nedir?

Hadis Nedir? Sünnet Nedir?

İngilizce

What’s Sekine Prayer?

What is Qoran?

What is Faith to Allah?

Bir Cevap Yazın