Namaz Nedir? Namaz Nasıl Kılınır?

Namaz Nedir?

Namaz İslamın beş şartından ikincisidir. Müslüman olmanın ilk şartı olan kelime-i şehadetten sonra hemen namaz müslümanlığın gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Namaz kelimesinin Arapçadaki ifadesi ”salat”tır. “Salat” dua etmek, tazim etmek ve övmek” gibi anlamlara gelmektedir. O halde “namaz” kelimesini de bu anlam çerçevesinde düşünmek uygundur. Namazı şu ifadelerle tanımlayabiliriz.

Namaz kılmak İslamın ikinci rüknüdür. (şartıdır)

Namaz kılmak İslam dininde ibadet etmektir.

Namaz kılmak dua etmektir.

Namaz kılmak kulluğunu bilip Yaratıcı olan Allahın büyüklüğünü kabul etmek ve göstermektir.

Namaz kılmak Yaratıcıyı övme ve Onunla konuşmadır.

Namazın Mahiyeti Nedir?

Namaz mümin kişinin olmazsa olmaz ibadetlerinin en başıdır. Böyle vazgeçilmez birkaç ibadet vardır. Bunun için İslamın şartları nelerdir? başlıklı konumuzu okuyabilirsiniz.

Bahsi geçen bu ibadetler namaz ile başlar. Diğerleri de namazın üzerine temellendirilmiştir. İşte İslam dini inanç değerleri içinde namaz böylesi doldurulmaz bir yere sahiptir.

Namazı diğer bazı dinlerdeki tapınma gibi algılamamak gerekir. Çünkü bu tabir namaz için kısır kalır. Namaz çok daha kapsamlı ve bütüncül bir ibadettir.

Namaz kılmak tek bir hareketten ibaret değildir. Kendine has bir usulü ve akış şekli vardır. Namaz içerisinde yapılan ona ait her hareketin bir anlamı ve önemi vardır. Namaz kılan kişiler bunun bilinciyle kılmalıdırlar.

Hz Muhammed (sav) namaz kılmak ile ilgili “dinin direğidir” ifadesini dile getirmiştir. Son derece derin anlama sahip bu ifade özünde çok şey anlatır.

Namaz kılmak dinin direğidir yani dini ayakta tutandır. Namazsız İslam dininden ve Onu yaşamaktan bahsedilemez demektir. Diğer düsturlar onunla varlığını koruyabilirler demektir. Tıpkı bir binayı direklerinin ayakta tutması gibi.

Namaz kendine has beden hareketleri bütünü gibi görünse de namazın asıl ve gerçek mahiyeti çok daha derin ve ulvidir. Görünen beden hareketlerinden ziyade ruhu tatmin eden Yaratıcı ile irtibatlı olmak onunla bir gönül bağı kurmaktır.

Namaz kılmanın farklı açılardan faydalarını öğrenmek için namaz kılmanın faydaları isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

İslam dininde namaz insanlık üzerine beş vakit olmak üzere farz kılınmıştır. Farzın ne ifade ettiğinin farz nedir? başlıklı yazımız ile hatılayabilirsiniz.

Bu beş vakit günün beş farklı vaktini ifade eder. Beş ayrı vakitte kılınması gereken namazların isimleri şöyledir:

Sabah Namazı
2 rekat sünnet, 2 rekat farz
Öğle Namazı
4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet
İkindi Namazı
4 rekat sünnet, 4 rekat farz
Akşam Namazı
3 rekat farz, 2 rekat sünnet
Yatsı Namazı
4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet, 3 rekat vitr namazı

Bu namazların isimlerinden de anlaşılacağı üzere kılınması için başlangıç ve bitiş saatleri ile sınırlandırılmış vakitleri içerisinde kılınır. İsimlerini de vakitlerinden almışlardır.

Namaz Nasıl Kılınır?

Namaz nasıl kılınır? sorumuzun cevabını öncelikle genel bir çerçevede verelim. Böylelikle konumuzun ayrıntılarına girmeden önce bir ön bilgiye sahip olacağız.

Namaz ibadeti namazın farzları dediğimiz düsturlar çerçevesinde kılınır. Bu düsturların ne oldukları ve namaz için neyi ifade ettiklerini öğrenmek için
namazın farzları nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sırasıyla namaz şu esaslar ile kılınır.

Niyet

Öncelikle hangi namaz ve hangi sünnet / farz / son sünnet kılınacaksa niyet edilir. Misal olarak

“Niyet ettim Allah rızası için sabah namazımın sünnetini kılmaya Allahu Ekber!” denir.

İlk Rekat

Kıyam (Ayakta iken)
Subhaneke duası okunur, euzü besmele çekilir, Fatiha Suresi okunur. Sonra Kurandan bilinen bir sure okunur. Allahu Ekber! denip rüku yapılır.

Rüku (Eğilme)
Burada “Subhane rabbiyel azim” denir. Bu kelime üç sefer söylenir.
Rükudan doğrulurken “Semi Allahu limen hamideh” denip tam doğrulduğumuzda “Rabbena lekel hamd” denir ve “Allahu Ekber!” denip secdeye varılır.

Secde
Secdede “Subhane rabbiyel ala” denir. Bu kelime üç sefer söylenir.
Secdeden kalkılır ve tekrar secdeye varılır.

İkinci secdede de “Subhane rabbiyel ala” kelimesi üç sefer tekrar edilir.
Allahu Ekber! diyerek ayağa kalkılır. Burada ilk rekat bitmiştir.

İkinci Rekat

Kıyam
Sadece besmele çekilir ve Fatiha okunur. Sonrasında besmele çekilmeden Kurandan bilinen bir sure okunur.

Yukarıda açıkladığımız rüku ve secde halleri yazıldığı gibi uygulanır.

Son Oturuş
Son oturuşta okunması gereken dualar okunur.

Selam
Dualar bittikten sonra baş önce sağa çevrilir ve sağ omuza bakarak “” aleyküm ve rahmetullah” denir sonra baş yavaşça sola çevrilir yine sol omuza bakarak aynı ifade söylenir. Burada hem ikinci rekat hem de namazımız bitmiş olur.

Namaz ana hatlarıyla bu sıra, disiplin, tesbihler ve hareketler ile kılınır. Namazda aslolan bu kadardan ibaret değildir. Önemli olan onu duygu, ruh ve düşünce dünyamızla kılabilmemizdir.

İç ve dış dinamikler tam manasıyla bir araya geldiğinde Rabbimizin rızasını kazanmak üzere kıldığımız namazlarımız işte o zaman asıl namaz olacaktır.

Bir Cevap Yazın