Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz kılmak mümin/müslümanın Yaratıcısı olarak kalben kabul edip dili ile onayladığı Allah (cc)’ye iltica (sığınma) vesilesidir. Mümin Rabbini onun tesbihleri ile zikir eder, sureleri ve dualarıyla fikir eder ve secdesiyle O’na şükür eder.

Namaz kılmak ile yapılan kıyam (ayakta duruş) ile Mümin kişi Rabbinin huzurunda saygı ve tevazuyla dik duruşun hakkını vermeyi amaçlarken, rüku (eğiliş) ile O’nun önünde yine saygı ve tevazuyla eğildiğini kanıtlar.

Ve secde… secdedir müminin Yaratıcısına en yakın olduğu an! Secdedir O’nun kainatların tek sahibi ve herşeyin Yaratıcısı olduğunun en temel göstergesi.

Düşünsenize insanın en kıymetli ve asla yere sürmeyeceği uzvu neresidir diye? Tabii ki yüzü.

İşte mümin kişi namaz kılmak anındaki secde ile bunu yapar ve Allah’ın en büyük olduğunu ona net bir şekilde kanıtlar.

Namaz Kılmak Yaratıcıya Niyaz Etmektir!

Namaz kılmak mümin için o kadar mukaddes bir fiildir ki o, bir anlamda Yüce Yaratıcı ile konuşma ve iletişim kurmaktır. Namaz olmayınca bu vasıta nasıl sağlanacak? Hiçbir şekilde.

İşte kıymetli ibadetimiz namaz bizlere güzel Rabbimizle aramızda bir bağ kurmayı vaad ediyor. Adeta bir çeşit hediye, yeri doldurulamaz bir nimet gibi.

Öyleyse Yaratıcımızın bu hediyesini muhabbet, sevgi ve saygı ile karşılayıp ona sahip çıkmak mümin için en önemli vazifedir.

Namaz Kılmak Müminin Miracıdır!

Namaz kılmak hadis-i şerifin (Hz Muhammed (sav)’in sözleri) ifadesi ile müminin miracıdır yani onun göğe yükselişidir.

Maddi cihetten düşünüldüğünde mümkün görülmeyen bu hadiseyi manevi anlamda yükselmek olarak değerlendirmek gerekir.

Namaz kılmak ile insan ruhu yüce bir ruh seviyesine ulaşma imkanı bulur ve olgunlaşır. Evet bir insan için en önemli hasletlerden biri olgunluk.

Herkeste bulunmayıp ama sahip olana toplumda parmakla gösterilme ayrıcalığı kazandıran olgunluk. İşte İslamın kıymetli ibadeti namaz kılmak insana bunu vaad eder.

Namaz Kılmak Kötü Huyları Yok Eder!

Namaz kılmak kıskançlık, kin, öfke, alkol, gıybet, hırsızlık, çirkin söz ve davranışlar gibi kötülüklerden koruyan yegane vesiledir.

Namaz kılan kişinin kötü alışkanlıkları yok olur, bu ibadeti yerine getiren kişi kötü ruhlu insanların şerli işlerinden muhafaza edilir ve bunlarla birlikte namaz insanı ahlaki erdeme sahip olmaya teşvik eder.

Güzel ahlak sahibi olmanın temel sebebidir.

Eğer şunu diyorsanız “ben ne namaz kılanlar biliyorum kötü alışkanlıklarında fire yok” diye o zaman şunu belirtmek gerekir ki söz konusu kişi namazlarını dosdoğru kılmıyordur ve  namazlarında bir eksiklik var demektir.

Yüce Allahımız Kur’an-ı Kerim’in birçok yerde bahsettiği namaz kılmak ile ilgili olarak Bakara Suresi 110. ayette “namazı dosdoğru kılın” buyurmaktadır.

Burada önemli olan onu gereği şekilde yapmaktır yani ayetin ifadesiyle “dosdoğru”. Namaz ibadetinin kötülüklerden alıkoyduğu Kur’an-ı Kerimin birçok yerinde ayetlerle sabittir.

Namaz Kılmak Psikolojik Bir Terapidir!

Namaz kılmak bir çeşit terapidir, duadır, arınmadır. Müminin günlük koşuşturmaca içinde nefes alabildiği bir ruhi rahatlamadır.

Hinduizmin birer ibadet şekli olan yoga ve meditasyon bizde huzur bulmak için uygulanan spor yöntemleridir.

Müminin yoga ve meditasyonu namaz kılmaktır. İnsan zihnini yoran bütün olumsuz düşüncelerden arınmanın vesilesidir.

Namaz kılmanın stresten kişiyi nasıl uzaklaştırdığını anlamak için onu uygulamak gerekir.

Namaz Kılmak Beden Sağlığına İyi Gelir!

Namaz kendine has hareketleri ile yerine getirilen bir ibadettir. Kişi bu hareketlerle beden sağlığına da katkıda bulunmuş olur.

Namaz ibadetimize has olan secdeden kalkış hareketi ile vücudun bütün eklemleri ve kasları hareket eder ki; bu fayda başka hiçbir beden hareketinde bulunmamaktadır.

Namaz Kılmak Hem Dünya Hem Ahiret İçindir!

Buraya kadar görülüyor ki namaz kılmak hem birey hem toplum hayatını düzene sokar. Tam anlamıyla toplumsal bir bütünlük ve huzuru vaad eder. Aslında sadece bu kadar da değil.

Bir de İslamiyetin iman şartlarından olan ahiret hayatımızı da bir anlamda garanti altına alır. Neden mi?

Geçici dünya hayatında onu yerine getiren en önemli kulluk vazifesini ifa etmiş olur.

Hal böyle olunca ebedi bir alem olan ahiret hayatında Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin ışığında Cennet gibi bir mükafatla mükafatlandırılacağı haberi verilmektedir.

Görüldüğü üzere namaz kılmak ile ilgili bütün bunlar önce bireylerin ta kendisi sonra da huzuru, birlik ve bütünlüğü olan bir toplum için önem arz etmektedir.

Bir Cevap Yazın