Kurban Nedir? Teşrik Tekbiri Nedir?

Dini vecibelerimiz günlerimizi, haftalarımızı, aylarımızı hatta yıllarımızı disipline eder. Bu vecibelerin kendine has belli bir uygulanış şekli, zamanı ve usulü vardır. Bu sebeplerden ötürü ibadetler hayatımızı disipline ederler diyoruz. Bu ibadetlerden yılın belli zamanlarında yerine getirilen iki temel dini bayramımız vardır. Biri Ramazan Bayramı diğeri Kurban Bayramıdır. Bu yazımızda kurban konusu ve Kurban Bayramının ayrıntılarını işleyeceğiz.

Kurban Nedir?

Kurban, sözlük anlamı itibariyle yaklaşmak demektir. Buradaki yaklaşmak insanın kul olma bilinciyle yaratıcısı olan Allah’a ruhen yakınlaşmasını kasteder.

Kurban terim anlam itibariyle, islam dininde ibadet amacıyla yılın belli bir vaktinde, dince belirlenmiş şartları taşıyan hayvanın usulünce boğazlanması yahut bu şekilde boğazlanan hayvan olarak tanımlanır.

Kurban Bayramı Nasıl Oldu?

Kurban bayramı nasıl oldu? sorusunun dikkat çekici ve ibretlik bir hikayesi vardır. Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin ve daha çok hadis ve sünnetlerin açıklık getirdiği bu olay kurban bayramının başlangıç hikayesi olması yönüyle insanlık için son derece önemlidir. Çünkü bu olay ile gücü yeten müslümanın üzerine yılda bir Allah için kurban kesmek vacip kılınmıştır. Kurban kesmenin hükmü bazı alimlere göre sünnet-i müekkede (kuvvetli) olarak değerlendirilmiştir.

Kainatların Yaratıcısı Allah-u Teala yarattığı biz kullarını çok çeşitli vesilelerle imtihana tabi tutar. Nitekim büyük insanlar dünya bir imtihan meydanıdır demişlerdir. Bu zorluk ve sıkıntılarla aslında bazen bolluk ve ferahlıklarla kulların gönül bağının sağlamlığı ve samimiyetinin kanıtlanması istenir. Bunu kanıtlayabilen kazanacak nefsine uyup kanıtlayamayan ise imtihanını kaybedecektir. İşte bütün bu bilgiler ışığında çok kıymetli peygamber Hz İbrahim’in de kurban ile sınanması O’nun büyük bir imtihanıydı.

Kurbanın Tarihçesi

Kurbanın tarihçesiyle ilgili Kur’an-ı Kerim Saffat Suresinde olayı bütünüyle anlatmıştır. Hz İbrahim (as) Allah’tan bir çocuk ister. Bu isteği üzerine kendisine ilahi haber verilir, edepli ve akıllı bir erkek çocuğu olacağı müjdelenir. Daha sonra Hz İbrahim (as) yavrusunu kurban ettiği ile ilgili bir rüya görür. Kıymetli peygamber bu rüyayı oğlu İsmail ile paylaşır ve İsmail bu durumu tevekkül ile karşılayarak babasının gördüğünü uygulayabileceğine dair O’na teminat verir ve kendisinin sabredeceğini ifade eder. Bunun üzerine Hz İbrahim oğlunu yatırır ve tam bıçağı vuracağı sırada Cebrail (as) onları kurban edilecek bir koç ile müjdeler. Bundan sonra da bu olay İslam aleminin Kurban Bayramı vesilesi olarak tarihte yer bulur. Yine aynı ayette olayın Hz İbrahim (as) için çetin ve apaçık bir imtihan olduğu da ifade edilmiştir.

Kurban Neden Kesilir?

Yılda bir kurban bayramı ile kesilen kurbanların hem ilahi planda hem de toplum bakımından önemi büyüktür. Şimdi kurban neden kesilir? sorumuzun cevaplarını maddeler halinde açıklayalım.

• Maddi gücü yetip kurban kesen müminler ilk olarak İslami  hüküm gereği vacip olan önemli bir dini vecibeyi yerine getirmiş olurlar.

• Kurban kulun Allah’a yakınlığını sağlayan bir vesiledir. Bu yakınlık maddi ve ölçülebilir bir yakınlık değil manevi, imani ve kalbi bir yakınlıktır.

• İslam alemi kurban ile Hz İbrahim’in zor imtihanını, bu imtihan sonunda gösterdiği itaati ve teslimiyeti hatırlar ve yad eder.

• Bu ibadetin temel gayesi Allah’ın rızasını kazanmaktır. Yani kurban kesmenin niyeti bu yönde olmalıdr. Bu yüzden kurban et yemek için değil etini olmayanlarla paylaşmak için kesilir. Bu da toplumda kardeşliği perçinler. Yani kurban kesmek toplum barışına önemli bir katkıdır.

Teşrik Tekbiri Nedir?

Teşrik tekbiri kurban bayramı ile ilgili dini bir terimdir. Teşrik kelimesi sözlük anlamı olarak doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir.

Teşrik tekbiri, kurban bayramında namazların farzlarından hemen sonra hiç bir şey konuşmadan okunan tekbir demektir.

Teşrik tekbiri şöyledir:

Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallahü vallahu ekber Allahu ekber ve lillahilhamd.

Anlamı ise şudur:

Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Allahtan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.

Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter?

Teşrik tekbirleri kurban bayramının arefe günü sabah namazının farzı ile başlayıp kurban bayramı dördüncü günü ikindi namazı farzı ile sonlandırılır.

Teşrik Tekbirinin Kazası Olur mu?

Teşrik tekbirinin kazası ile ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. Bazı alimlere göre hükmü vacip olan bu tekbirin kazası yapılmalıdır ve ancak bu kaza bir sonraki yılın aynı saatinde olabilir. Bazı alimlere göre ise yapılmamış tekbir sonraki her hangi bir vakitte de telafi edilebilir. Öyle görülüyor ki yılda bir seferliğine okumakla mükellef olduğumuz bu tekbir hükmü vacip olduğundan önemlidir. Unutmama hususunda hassasiyet gösterilmelidir.

Zilhicce Ayının Fazileti Nedir?

Haram Aylar Hangileridir?

Yılın on iki ayı hicri takvim ve miladi takvim isimleriyle ifade edilir. Hicri takvim Hz Muhammed (sav) in hicret olayını takvimin başlangıç kabul ederken, miladi takvim Hz İsa’nın doğumunu tarihin başlangıçı olarak kabul eder.

Hicri takvimin dört ayı Zilkade (on birinci ay), Zilhicce (on ikinci ay), Muharrem (birinci ay) ve Recep (yedinci ay) ayet ve hadisler ışığında haram ay olarak isimlendirilmiştir. Kutsallığı bulunan bu aylarda insanlık kan dökmek ve savaşmaktan men edilmiş, bol bol ibadet etmeye teşvik edilmiştir. Bu yönüyle bu aylar haram ay kabul edilmiştir.

Zilhicce Nedir?

Hicri takvimde kurban bayramının bulunduğu ay Zilhicce ayıdır. Aynı zamanda Zilhicce ayı Hicri takvimin son yani bitiş ayıdır.

Zilhicce Ayının Fazileti Nedir?

• Zilhicce ayının ilk on günü İslamda çok kutsal sayılmaktadır. Bu ay adeta Allahın rızasını kazanmak, günahların affı için fırsat olarak müminlere bahşedilmiştir. Bu on günün gecesi ve gündüzleri dince çok kıymetlidir.

• Geceleri ibadetle gündüzleri de oruçla geçirilmesi öğütlenmiştir. Bu günlerin ilk dokuz günü oruç tutulmalı onuncu günü ise kurban bayramının ilk günü olmaktadır.

• Kuranda Fecr Suresinde “On geceye yemin olsun ki” ifadesindeki bahsi geçen on gecenin Zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

• Hz Muhammed (sav) de hadislerinde Zilhicce Ayı ile ilgili müjdeler vermiştir.

• O, hadislerinde hiçbir gecede olmadığı kadar çok müslümanların cehennemden azat edildiğinin müjdesini vermiştir.

• İslam aleminin hac ibadeti bu ay içerisinde yerine getirilmektedir. Bu yönüyle de Zilhicce ayının kutsallığı ortadadır.

• Görüldüğü üzere Zilhicce ayının faziletleri saymakla bitmemektedir. Ramazandan, Şevvalden, Zilkadeden sonra Zilhiccenin de kutsiyetinin bilinciyle bu zaman dilimleri ahiret hayatı adına fırsata çevrilmelidir.

Bir Cevap Yazın