Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

İnsanoğlu Malikü’l Mülk olan bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır. İslami çerçevede Allah olarak isimlendirdiğimiz yaratıcının yaratmış olduklarından tek isteği O’na gereği gibi itaat etmektir. O bu beklentisini insanlık alemine farklı zaman dilimlerinde gönderdiği kutsal kitaplarıyla bildirmiştir. Bu kutsal kitapların bozulmamış olanı ve en sonuncusu Kur’an-ı Kerimdir.

Kur’an-ı Kerimi Yaratıcımızdan bize gönderilmiş kutsal bir mektup olarak da ifade edebiliriz.

İslamiyet sevgi dinidir. Allah kainatı sevgi mayasıyla yaratmıştır. İnsanları sevdiği için onların hizmetkarı olarak hayvanları ve bitkiler alemini yaratmıştır.

Bütün bunların en başında yine bizleri sevdiği için Onu tanıtan, anlatan, emir ve yasaklarından haberdar eden bütünüyle hikmetlerle dolu tek kutsal kitap Kur’an-ı Kerimi göndermiştir.

Her yönüyle olduğu gibi bu yönüyle de son derece etkileyici kutsal kitabımızı okuyup anlamak her müslümanın üzerine farzdır.

Zaten O’nun farz kılmasından önce düşünce sahibi her insan Kuranı unutulmaya mahkum bir kitap gibi bir köşeye bırakmayı değil okuyup anlamayı Yaratıcısına bir vefa borcu olarak görür.

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

Kur’an-ı Kerim üzerine söylenecek çok söz vardır. Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri başlıklı yazımızın alt başlıklar ile her detayına değineceğiz. Kuran çok kapsamlı bir kutsal kitaptır.

Muhtevası, içerdiği konular bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Onun bu zenginliği ancak meal okuyarak keşfedilebilir.

Kuranın muhtevasından olan şükür konusuyla ilgili
Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri  başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Şükrümüzü nasıl yapmamız gerektiği ile ilgili bilgilendirmeye de Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim? başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bütünüyle insanlar ve cinler alemine hitap etmektedir.

Okuyanı da dinleyeni de etkisi altına alabilecek musiki tadına sahiptir. Bu hususta da farklı makamlarla okunabilmektedir.

Kısaca değindiğimiz Kuranı Kerimin temel özelliklerini  zaman içinde ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Kur’an-ı Kerim;
30 cüz
114 sure
6666 ayet
77 439 kelime
323 015 harften ibarettir.

Kur’an-ı Kerim’in Tanımı Nedir?

Kur’an kelimesi sözlük anlamı itibariyle okumak, toplamak anlamlarına gelir. Sözcük Arapça olup “karae” kökünden türemiştir. Kerim sözcüğü de sözlük anlamı itibariyle büyük, soylu, onurlu anlamlarına gelir.

Terim anlam olarak Kur’an-ı Kerimin tanımı, kainatın Yaratıcısı Allah-u Teala tarafından vahiy yoluyla son peygamber Hz Muhammed (sav) vasıtasıyla bütün insanlığa son hak din İslamiyetin tebliği için indirilmiş kutsal kitaptır.

Kur’an-ı Kerimin tanımını bir de bizzat kendisinin ayetleriyle yapalım. Kurandan ayetlerle Kur’an-ı Kerimin tanımı şöyledir:

Kur’an-ı Kerim, alemlerin Rabbi tarafından (Hakka Suresi 43, Secde Suresi 2) vahiy yoluyla (Yunus Suresi 15) Arapça olarak (Yusuf Suresi 2) parça parça indirilen, (Furkan Suresi 32) Allah kelamı olduğundan şüphe olmayan (Bakara Suresi 2, Secde Suresi 2) kutsal kitaptır.

Kuran-ı Kerim’in İndirilişi Kısaca

Kur’an-ı Kerim vahiy meleği Cebrail (as) aracılığıyla farklı vahiy yollarıyla Hz Muhammed (sav)’e indirilmiştir. Kuranın indirilişi maddeler halinde kısaca şöyledir:

1. Hz Muhammed (sav) 610 yılı bir Ramazan ayında Hira Dağına çıkar.

2. Burada vahiy meleği Cebrail (as)’ı müşahede eder.

3. Cebrail (as) O’na Alak Suresi ilk 5 ayetini okur. Bundan böyle Hz Muhammed (sav) Allah’ın “Oku!” emri ile emrolunmuştur.

4. Kuran birden değil 22 yıl 2 ay 22 gün boyunca ihtiyaç duyuldukça kısım kısım indirilmeye devam eder.

5. Hz Muhammed (sav)in 632 yılında vefat etmesiyle Kuranın indirilişi de tamamlanmış olur.

Kur’an-ı Kerim İsimleri Nelerdir?

Kur’an-ı Kerim farklı isimlere de sahiptir. Kur’anın, Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı isimleri şunlardır:

Acep: Hayrete düşüren (Cin Suresi 1-2)

Adl: Adaletle hükmeden (En’am Suresi 115)

Ahsenü’l Hadis: En güzel söz (Zümer Suresi 23)

Besair: Basiretler, gerçeğin açıklığa kavuşmasını sağlayan (Ara’f Suresi 203)

Beşir: Müjdeleyen (Nahl Suresi 89)

Fasl: Söz (Tarık Suresi 13)

Furkan: İmanı küfürden, iyiyi kötüden, helali haramdan… ayıran ve gerçekleri ortaya çıkaran (Furkan Suresi 1)

Hablullah: İp, ahd, tutulacak söz (Ali İmran Suresi 103)

Kelamullah: Kelam, söz, Allah’ın sözü (Tevbe Suresi 6)

Mev’ıza: Öğüt veren (Yunus Suresi 57, İsra Suresi 82)

Kitab: Yazı yazılmış sayfa (Enam Suresi 114, Ali İmran Suresi 3, Duhan Suresi 2-3)

Münadi: Nida eden, davetçi (Ali İmran Suresi 193)

Münezzel: Yücelerden indirilen (Şuara Suresi 192)

Nebe-i Azim: Büyük haber (Nebe Suresi 1-3)

Rahmet: Merhamet eden (Neml Suresi 77, Yunus Suresi 57, İsra Suresi 82)

Rızk: Nimet (Taha Suresi 131, İsra Suresi 87- 88)

Ruh: Can (Şura Suresi 52)

Şifa: Hastalıkları iyi eden (Yunus Suresi 57, İsra Suresi 82)

Zikir: Anma (Hicr Suresi 9, Yasin Suresi 69)

Kur’an-ı Kerimde Hangi Kelime Kaç Defa Geçer?

Kur’an-ı Kerimde;

2698 defa Allah lafzı, (en çok zikredilmiş kelime budur)

114 defa besmele, (Tevbe Suresinin başında yoktur, Neml Suresinin hem başı hem içinde vardır)

78 defa Cennet, 77 defa Cehennem,

88 defa melek, 88 defa şeytan,

33 defa güneş, 33 defa nur,

12 defa ay, 365 defa gün, 30 defa günler,

6 defa iyiler, 6 defa kötüler,

115 defa dünya, 115 defa ahiret,

24 defa erkek, 24 defa kadın,

234 defa affetmek, 214’ün yarısı olan 117 defa ceza,

11 defa iblis, 11 defa sığınma,

12 defa sabır, 12 defa sıkıntı,

15 defa zulüm, 15 defa adalet,

145 defa hayat, 145 defa ölüm,

513 defa rasul, 513 defa 27 peygamberin ismi,

50 defa fayda, 50 defa zarar,

60 defa sihir, 60 defa fitne kelimeleri geçer.

Diğer Yazılar

İman

Kader Hakkında Merak Ettikleriniz

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?

Allah’a İman Nedir?

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir?

Kadın erkek

İslam’da Kadının Yeri Nedir?

Tesettür Nedir?

Genel

İslam Dininin Temizliğe Verdiği Önem

Yaşamak İçin 9 Sebep!!! 

Sabır Nedir-1

İslam’da Hüküm Nedir?

Güzel Ahlak Ne Demektir? İslami Ahlak Ne Demektir?

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-2

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-1

İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?

Dünya Bir İmtihan Yeridir Ne Demektir?

İslamda İntiharın Hükmü Nedir?

İslamı Seçmek İçin 5 Sebep

İbadet

İslamın Şartları Nelerdir?

Kurban Nedir? Teşrik Tekbiri Nedir?

Oruç Nedir? Orucun Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz Nedir? Namaz Nasıl Kılınır?

Dualar

Sekine Duası Nedir Nasıl Okunur? Sekine Duası Niçin Okunur?

What’s Sekine Prayer?

Duanın Kabul Olması İçin 10 Adım!!! 

Veysel Karani Duası Nedir?

Tevekkül Nedir? Tevekkül Duaları Nelerdir?

Hz Muhammed

Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca

Cahiliye Devri Nedir?

Hadis Nedir? Sünnet Nedir?

Bir Cevap Yazın