Kader Hakkında Merak Ettikleriniz

Biliyoruz ki İslam ile ilgili birçok zihninize takılan sorunun üstesinden gelebiliyorsunuz fakat konu gelip çatıp kadere gelince bir rürlü işin içinden çıkamıyorsunuz. Şayet iç aleminiz bu minvalde ise yazımız sizin için! Yazımızı okuduktan sonra kadere imanınız konuyla ilgili sorgulamalarınızın tatmin olması ile tam olacak.

Kaza ve Kadere İman Nedir?

İslam dininin çok ehemmiyet verdiği konuların başında kader bahsi gelir. Bunu nereden anlıyoruz; bunu kaza ve kadere iman hakikatinin İslamın temel inanç esasları olan imanın şartları arasında görüyoruz.

Dolayısıyla kaderi dinimizin olmazsa olmazları arasında saydığımız için tam ve eksiksiz bir iman için kadere inanmadan olmaz! diyoruz.

Kaza Nedir? Kader Nedir?

Kaza hayatta yaşadığımız olayların olmuş ve bitmiş olması durumuna denir.

Kader hayatta yaşayacağımız olay ve hadiselerin bütününe denir. Tanımlamalarını yaptığımız bu kaza ve kadere gönül ile inanma ve başımıza gelenleri tevekkülle karşılama inancına kaza ve kadere iman denir.

Tevekkül konusuyla ilgili ayrıntılı bilgilere tevekkül nedir, tevekkül duaları nelerdir?  başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Buraya kadar yetmedi değil mi daha yeni başladık zaten 🙂 peki o zaman okumaya devam >>>

İslam dinine göre kader dediğimiz kavramın iki yönü  vardır. İçinde bulunduğumuz imtihan dünyasının olayları bu iki yön çerçevesinde cereyan eder.

Dünyann bir imtihan meydanı olduğu hakikatinin neye göre temellendirildiğini öğrenmek için dünya bir imtihan yeridir başlıklı yazımıza tıklayabilirsiniz.

Kaderin 2 yönü vardır.

1. Külli İrade

2. Cüzi İrade

Şimdi bu iki yön neleri ifade ediyor bunları öğrenelim.

Külli İrade Nedir?

Külli irade kelime olarak büyük irade anlamını ifade eder. Kaderde külli irade Allah’ın iradesini kasteder. Herşeyin Allah tarafından tesbit edildiği, tayin ve takdir edildiği hakikatini anlatır. 

Kuranda Allah “Kün fe yekün” demiştir. Bu ayet mealen “Ol deriz oluverir!” manasındadır. Sadece bu kadarıyla ayet aslında külli iradeye işaret etmektedir. 

Allah istedimi yapar, O emrettimi olur ve oluverir. Bir konuda O emir verdiğinde ne o mesele bir dakika beri ne bir dakika geriye kalır! O an vuku buluverir!

Tabii bu söylediklerimizin doğruluğuna inanmak için Allah’a imanın tam olması elzemdir. 

Cüzi İrade

Kadere imanda konunun insana bakan yönünü kasteder. İnsan aklı, düşünme yetisi, konuşma yetisi ve bunlara ilaveten iradesi kainatta yaratılmış diğer mahlukattan ayıran temel özelliklerden biridir.

İnsanın kullanımına verilmiş ve kendisine has olan bu irade türüne cüzi irade denir. Kaderde insan iradesini cüzi irade olarak anacağız. 

İnsan cüzi irade ile tercih eder yapar ve uygular. Bütün bu fiiller cüzi iradenin gereği ve sonucudur. 

Cüzi irade insanı hayvandan ve bitkiden ayıran ve onu insan yapan fakat unutulmaya yüz tutmuş özel bir haslettir. Bizler de bu yazıyı kaleme almakla irademizin varlığını tekrar hatırlamış oluyoruz. 

Hayatta başa gelen bütün olay ve hadiseler insanın dışında değil bu cüzi irade vasıtasıyla insanın seçim ve tercihlerine sunulmaktadır. 

Dolayısıyla bunlardan şu sonucu çıkarıyoruz ki; insan yaşadıklarından ve davranışlarından mesuldür. Çünkü onları şekillendiren insanın tercihleridir. 

İnsanın başına gelen kötü bir sonuçtan sonra “Allahım neden ben!, Allahım ben sana ne yaptım!, başıma gelen bu kötülükler Allahtandır!” gibi isyankar ifadeler kullanmaya hakkı yoktur. Çünkü insan cüzi irade sahibidir! 

İnsan bu gibi durumlarda tamamıyla kendini sınamalıdır. Tercihlerini ve seçimlerini gözden geçirmelidir. 

Zaten İslam dini kader inancındaki cüzi iradenin var olmasının sebebi aslında bundandır. Cüzi irade insanın kainatın yaratıcısını suçlamaya bir paratoner ve bir engeldir. 

İslamda Olması Beklenen Kader İnancı Nasıl Olmalıdır?

Buraya kadar anlattıklarımızdan net olarak şunu söylemeliyiz ki; İslam dini kader inancına göre insanın başına gelen iyi ve güzellikler Allah’tandır; kötülükler ise insanın nefsindendir. 

Başımıza gelen güzel olaylar Allah’ın birer lütfu ve nimetidir.

Başımıza gelen kötülükler ise bizim nefsimize uymalarımız sebebiyledir. 

Buraya kadar yapıp ettiklerimizden kendimizin sorumlu olduğunu idrak etmiş olduk. Şimdi kafanızı karıştıran veya kafanıza takılan diğer sorularınıza gelelim. 

Kader mi Alın Yazısı mı?

Alın yazısı halk dilinde kabul görmüş bir tabirdir. Kader ve alın yazısı arasında bir fark yoktur. 

Dua Kaderi Değiştirir mi?

Duanın ne olduğu, nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak duanın kabul olması için 10 adım başlıklı yazımızda anlatmıştık. Dua ilahi planda yeri doldurulamaz mahiyette ve kutsiyette bir çeşit ibadettir. 

Duaların muhatabı aracısız ve doğrudan Allahtır. Dualarda yakarışlar ve yalvarışlar sadece ve sadece O’na yapılır. 

O ki sonsuz kuvvet ve kudret sahibi tek Zattır. Olmuşlar ve olacaklar O’nun bilgisindedir. Kader çizgimizi yönünü yolunu şekillendirmek O’nun istemesiyle mümkündür. Bu fikrimize şu ayete dayandırabiliriz

Tevbe suresi 51. ayet şöyle der:

“De ki! Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlamızdır. O’nun için müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”

Şu durumda samimi bir kalp ile ısrarlı bir şekilde dua edildiğinde duaların kaderi değiştirmesi mümkündür.

Amma ve lakin biz islamdanenedir.com olarak nacizane şunu da belirtmek isteriz ki; bizler çok sınırlı varlıklarız. O yüzden kendimiz için hayırlı olanı kestiremeyiz. 

Bu yüzden kaderimizi herşeyin bilgisi kendisinde bulunan Allah’ın ilmine tevekkülle  bırakmak en güzel davranış olacaktır. Dünyalık isteklerimizde ısrar etmemizde isabet edemeyebiliriz. 

Bundan ötürü dünyamız için de ahiret yurdumuz için de en uygun isteme herşeyin hayırlısına talip olmaktır.

Bir adamın biri tarafından öldürülmesi kader midir?

Ölen kişinin ömür sermayesi orada tamamlanmıştır. Şayet orada olmasaydı da başka bir yerde olsaydı yine de ölecekti. Ölüm ölenin kaderidir.

Peki diğeri? Diğeri katil olmakla kaderini mi yaşamıştır?

Allah hiçbir kuluna yukarıda da söylediğimiz gibi kötü fiil yazmaz. Kötü fiillerimizi biz seçimlerimizle tayin eder ve yaşarız. 

Yani adamın katil olması Allah’tan değil adamın kendisindendir. O anda öldürmek veya öldürmemek adamın imtihanıdır. Öldürmeyi seçerek büyük günah işlemiştir.  

Fakirlik, başarısızlık kader midir?

Dünyada hepimiz farklı şekillerde sınanırız. Mühim olan bu imtihanları sabırla karşılayabilmektir. 

Nasıl sabır göstermemizle ilgili sabır nedir?-1 yazımıza tıklayabilirsiniz. 

Fakirlik ve başarısızlık gibi durumlardan insan gereğini yaparak kurtulmaya çalışmalıdır. Çalışmalı ve neticeyi Allah’a bırakmalıdır. 

Çalışıp çabalama bizim imtihanlarımız, sonuçları da kaderimizdir. 

Eveet öyle umuyoruz ki komplike kader konusuyla ilgili sorgulamalarınız tatmin edici cevaplar bulmuştur. 

Hala tereddütleriniz varsa bize yazabilirsiniz. 

Kaderimizi tevekkülle karşılamak duasıyla

Kaynaklar

Kur’an-ı Kerim

Diyanet yayınları

İlgili yazılar

İman

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?

Allah’a İman Nedir?

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir?

Kadın erkek

İslam’da Kadının Yeri Nedir?

Tesettür Nedir?

Genel

İslam Dininin Temizliğe Verdiği Önem

Yaşamak İçin 9 Sebep!!!

Sabır Nedir-1

İslam’da Hüküm Nedir?

Güzel Ahlak Ne Demektir? İslami Ahlak Ne Demektir?

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-2

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-1

İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?

Dünya Bir İmtihan Yeridir Ne Demektir?

İslamda İntiharın Hükmü Nedir?

İslamı Seçmek İçin 5 Sebep

İbadet

İslamın Şartları Nelerdir?

Kurban Nedir? Teşrik Tekbiri Nedir?

Oruç Nedir? Orucun Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz Nedir? Namaz Nasıl Kılınır?

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerimin Temel Özellikleri

Dualar

Sekine Duası Nedir Nasıl Okunur? Sekine Duası Niçin Okunur?

What’s Sekine Prayer?

Duanın Kabul Olması İçin 10 Adım!!! 

Veysel Karani Duası Nedir?

Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri  

Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim?

Tevekkül Nedir? Tevekkül Duaları Nelerdir?

Hz Muhammed

Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca

Cahiliye Devri Nedir?

Hadis Nedir? Sünnet Nedir?

 

 

 

Bir Cevap Yazın