İslamın Şartları Nelerdir?

İslamın şartları, İslam dininin mensubu olmak ve müslümanlığın gereği şekilde yaşanması için beş şart vardır. Müslüman ancak bu şartları yerine getirmekle kulluğunu yaratıcısına ispat etmiş olur. Yaratılmış bir varlığın asıl hedefi, maksadı ve gayesi kendisini yaratanı bulmakla birlikte ona Yaratıcısının çizdiği çerçevede emir ve yasaklarına riayet ederek yaşamak yakışır. Hal böyle olunca Yaratıcının kullarından beklediklerine duyarlılıkla yaklaşmak akıl sahibi her kulun üzerine farzdır. Bize hep iyi ve güzel olanı, doğruluktan ayrılmamayı öğütleyen dinimiz İslamiyetin bu beş şartına karşı kulluk bilinci ile yaklaşmamız elzemdir.

İslamın şartları şunlardır:

1. Kelime-i şehadet getirmek

2. Namaz kılmak

3. Oruç tutmak

4. Zekat vermek

5. Hacca gitmek

maddeler halinde belirttiğimiz bu şartları şimdi teker teker açıklayalım.

1. Kelime-i Şehadet Getirmek

Kelime-i Şehadet “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü” ifadesini dil ile söylemek ve kalp ile tasdik etmek demektir.

Kelime-i Şehadet “şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed (sav) O’nun kulu ve elçisidir” anlamına gelmektedir.

İnsanlar İslamiyeti kabul ettiklerini bu cümle ile kanıtlarlar.

2. Namaz Kılmak

Namaz kılmak  mümin kimsenin yapmakla mükellef (sorumlu) olduğu ilk ibadettir. Bedeni bir ibadettir.

Allah insanlara günde farklı vakitlerde beş defa namaz kılmayı farz kılmıştır. Bir ibadetin farz kılınmış olması demek İslamda her müslümanın bahsi geçen ibadeti yapması zorunlu demektir.

İşte namaz da böyle uygulanması şart kılınmış zorunlu ibadetlerin başında gelir.

Günde beş vakit namaz kılmak büyük sevap, günde beş defa kılınması gereken namazı terk etmek de kişiyi ahiret hayatında borçlu kılar.

Namazla kişi yaratıcısına Onun tekliğini ve büyüklüğünü ispat etmiş olur. Bu ispat namaz ibadetinin kendisine has – kıyam, rüku, sücud – hareketleri ile sağlanır.

3. Oruç Tutmak

İkinci önemli ibadet oruç tutmaktır. Oruç tutmak bedeni bir ibadettir. Müslüman kişi yılda bir ay yani Ramazan ayı boyunca oruç tutmakla mükelleftir.

İslamın ikinci öneme sahip oruç düsturunu yerine getirmek büyük sevaptır. Hatta konuyla ilgili Allah-u Teala’nın “Orucun mükafatı bana aittir” şeklinde bir müjdeli ayeti de bulunmaktadır.

Yılda bir sefer İslamın şartlarından oruç ibadetinin Ramazan orucunu yerine getirmemek de tıpkı beş vakit farz namaz gibi kişiyi ahiret hayatında borçlu kılar.

Dinde borç da beraberinde külfeti ve cezayı getirir. İslam alemi bu ceza ile muhatap olmamak için farz olan Ramazan orucunu ifa etmelidir.

4. Zekat Vermek

Zekat vermek maddi bir ibadettir. Yardımlaşmayı emreden dinimiz bu ibadet ile zengin fakir arasında bir yardımlaşma ve kardeşlik bağı kurulmasını amaçlar.

İslamiyet bu ibadet ile zenginin malının kırkta birini fakirlerle paylaşmasını emreder. Bu miktar bir yıl hazırda beklemiş nakit para, altın veya döviz için geçerlidir.

Dinde zekatın önerileni ve güzel olarak karşılanan davranışı hesap üzerine verilmemesidir. Daha fazla verilmesi yani bu husuta cömertçe davranılması öğütlenir.

Kullanılan araba ve oturulan eve zekat düşmez. Borçlu olan kişiye zekat düşmez.

Zekat fakir ve zengin arasında kardeşlik ortamını perçinler. Zekat zenginin parasının koruyucusudur.

Fakirin ise maddi teminatıdır. Yılda bir de olsa İslamın şartları esaslarından olan zekat fakiri mutlu eder.

Zekat ibadeti fakirin gözünün zenginin malında kalmasını önler.

Zekat sayesinde fakiri hırsız etmez, zengini de  hırsızlıkla mağdur etmez.

Kısacası zekat ibadeti hırsızlık suçları için bir paratöner vazifesindedir. Böylelikle toplumda da güzel ahlakı tetikler.

5. Hacca Gitmek

Hem bedeni hem de maddi bir ibadettir. Maddi durumu hac ibadetini ifa etmeye müsait kişiler için farz kılınmıştır.

İslamın şartlarının sonuncusu olan hacca gitmek ibadeti maddi yeterliliği olam müslümanın üzerine farz kılınmıştır.

Bu ibadet maddi imkanlarla birebir ilgilidir. İslam dini imkanı olmayanı yapmayla zorlamaz. İmkanı olanın da hac farizasını yerine getirmesini bekler.

Hac ibadeti başlı başına diğer ibadetlerde olduğu gibi birtakım kurallar ve kaideler üzerine yapılır.

Bunun için diynetin ve bu konuyla ilgili özel şirketlerin rehberlik hizmetleri vardır.

Kişi başına buyruk değil bahsi geçen organizasyonlar aracılığı ile hac farizasını yerine getirir.

Haccın yapılış usulü ve ziyaret edilecek yerlerin belli bir sırası vardır. Bütün bu yoğun programı yukarıda bahsettiğimiz diyanetin ve özel şirketlerin organizasyonları düzenler.

İslamın Şartları Sonuç

Başlık başlık açıkladığımız İslamın şartlarının uygılanması din kuralları çerçevesinde şarttır.

Yerine getirmeyen mesul olur. Mesuliyet sonrasında dini eksik yaşamış olmayı da getirir. Dini eksik yaşamak da sonrasında cezai uygulamaları getirir.

Görüldüğü üzere birbirine bağlı şekilde işleyen dinimizin müeyyidelerini cezalara gerek kalmadan yerine getirmek öncelikle kendimiz adına uygun ve güzel olan davranıştır.

Kulluğun tam da burasında duyarlılık kavramı karşımıza çıkar. Dine duyarlı olan onun emir ve yasaklarını yerine getirmekte hassasiyet gösterir veya dikkatli olur.

Dini İslam olan bireylere yakışan meseleye duyarlı yaklaşmaktır. İslam dini güzel ahlak dinidir. Duyarlılık da güzel ahlakta yer etmiş nadide ve -maalesef-unutulmuş vasıflardandır.

Öyleyde bütün bunlardan ötürü önem sırasına göre açıkladığımız İslamın şartları başlıklarını duyarlılıkla karşılamak boynumuzun borcudur.

İslamı kabul etmiş her ferdin İslamın şartları kapsamına giren davranış ve ibadetleri layıkıyla yerine getirmesi beklenir.

Bir Cevap Yazın