İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir? İmanın Şartları Nelerdir?

İslam dininin temel inanç esasları altı tane olup dinimiz bu temel inanç esasları diğer bir ifadeyle imanın şartları üzerine kurulu bir hak dindir. İslam dinine mensup her bireyin bu iman şartlarını kalp ile onaylaması dil ile de tekrarlaması gerekir. Çünkü iman kavramı bunları gerekli kılar. İslam dininin temel inanç esasları (imanın şartları) şunlardır.

1. Allah’a İman

İslamiyete göre kainat alemi ve bu alemin içindeki canlı ve cansız bütün varlıklar tek bir yaratıcı tarafından yoktan var edilmiştir. Bu yaratıcı Allah olup onun eşi ve benzeri yoktur. İhlas suresinde ifade edildiği gibi O doğmamış ve doğurulmamıştır. İmanın ilk şartı olan Allaha iman buraya kadar yazdıklarımızı kabul etmek demektir.

2. Meleklere İman

Allah-u Teala kainatın düzenini sağlamak için farklı vazifelere sahip nurani ve ruhani varlıklar olan melekleri yaratmıştır. Meleklere iman kavramı meleklerin Allah tarafından yaratıldığını kalp ile kabul edip dil ile de onaylamayı gerekli kılar.

3. Kitaplara İman

İmanın şartlarının üçüncüsü kitaplara iman kaidesi kutsal kitaplara inanmayı ifade eder. İslam dininin temel inanç esaslarından kitaplara imana göre dört büyük kutsal kitap vardır. Kutsal kitapların isimleri gönderiliş sırası ile Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’dir. Bu kutsal kitaplardan Kur’an da yer yer bahsetmiş bunlarla ilgili ayrıntı bilgiler bizlere vermiştir.

Kısaca kutsal kitaplar şunlardır:

Tevrat Hz Musa (as)’a
Zebur Hz Davud (as)’a
İncil Hz İsa (as)’a
Kur’an-ı Kerim Hz Muhammed (sav)’e gönderilmiş olup tamamı Allah tarafından vahiy yolu ile kendilerine indirilmiştir.

Kutsal kitaplardan başka bir de suhuf (sayfalar) gönderilmiş peygamberler vardır. Bunlar da gönderiliş sırasına göre şöyledir.

10 sayfa Hz Adem (as)’a
50 sayfa Hz Şit (as)’a
30 sayfa Hz İdris (as)’a
10 sayfa Hz İbrahim (as)’a gönderilmiştir.

Kitaplara iman akidesi bahsettiğimiz bütün kitapların ve suhufun Allah’tan peygamberlerine göndermiş olduğu gerçeğini kabul etmeyi gerekli kılar.

4. Peygamberlere İman

Allah-u Teala insanlara emir ve yasaklarını peygamberleri vasıtasıyla bildirmiştir. Peygamberler insanlar arasından seçilmiş kutsallıkları bulunan Allah’ın kullarıdır. Bu inanç ritüellerini kalben kabul edip dil ile tasdik etmek İslam dininin temel inanç esaslarından veya imanın şartlarından dördüncüsü olan peygamberlere imanın gereğidir.

Peygamberler rasul ve nebi olmak üzere iki şekilde adlandırılır. Rasul ve nebi arasındaki fark şudur:

Rasul, Allah’ın bildirmesiyle insanlığa yeni bir dinin önderi olarak yeni bir kutsal kitabın gönderildiği kişilerdir. Rasul olan peygamberler aynı zamanda nebidirler. Rasul olan peygamberler şöyledir:

Tevrat – Hz Musa (as) – Yahudilik
İncil – Hz İsa (as) – Hıristiyanlık
Kur’an-ı Kerim – Hz Muhammed (sav) – İslamiyet

Nebi, rasulün getirdiği dinin emir ve yasaklarını insanlara birdiren elçidir. Diğer peygamberler yukarıda bahsi geçen peygamberlerin aracılığıyla gönderilmiş dinlerin elçileri olarak görev yapmışlardır.

5. Ahiret Gününe İman

İçinde bulunduğumuz dünya ve dünya hayatı geçicidir. Öldükten sonra hayat devam edecek olup bu dünyada yapılanların hesabının verileceği gün ve sonrasında devam edecek ahiret hayatının varlığını ve yaşanacak olduğunu kabul etmek  imanın şartlarından beşincisi ahiret gününe imanın gereğidir.

6. Kaza ve Kadere İman

İslamın inanç esaslarının altıncı ve son şartı kaza ve kadere iman akidesidir.

Kader kainattaki hadiselerin ilahi plan dahilinde belli bir seyirde devam etmesine inanmaktır.

Kaza ise kaderde yaşanacakların olmuş halidir. Yani geçmişte kalan olayları ifade eder.

İslamiyeti benimsemiş bir kulun imanın altıncı şartı olan kaza ve kadere de inanmış olması, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğini kabul etmesi gerekir.

Bütün bu başlıklar noksansız bir şekilde bir müslümanın imanının tam ve gerçek olması için elzemdir.

İlgili Yazılar

İman

Kader Hakkında Merak Ettikleriniz

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?

Allah’a İman Nedir?

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir?

Kadın erkek

İslam’da Kadının Yeri Nedir?

Tesettür Nedir?

Genel

İslam Dininin Temizliğe Verdiği Önem

Yaşamak İçin 9 Sebep!!!

Sabır Nedir-1

İslam’da Hüküm Nedir?

Güzel Ahlak Ne Demektir? İslami Ahlak Ne Demektir?

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-2

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-1

İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?

Dünya Bir İmtihan Yeridir Ne Demektir?

İslamda İntiharın Hükmü Nedir?

İslamı Seçmek İçin 5 Sebep

İbadet

Namazın Farzları Nelerdir? 

İslamın Şartları Nelerdir?

Kurban Nedir? Teşrik Tekbiri Nedir?

Oruç Nedir? Orucun Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz Nedir? Namaz Nasıl Kılınır?

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerimin Temel Özellikleri

Dualar

Sekine Duası Nedir Nasıl Okunur? Sekine Duası Niçin Okunur?

What’s Sekine Prayer?

Duanın Kabul Olması İçin 10 Adım!!! 

Veysel Karani Duası Nedir?

Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri  

Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim?

Tevekkül Nedir? Tevekkül Duaları Nelerdir?

Hz Muhammed

Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca

Cahiliye Devri Nedir?

Hadis Nedir? Sünnet Nedir?

 

Bir Cevap Yazın