Hz İsa (as) Kimdir?

Hristiyanlıkta İsa Kimdir?

Hristiyanlık dini üç hak dinden ikinci olarak insanlığa ilahi vahiy usulü ve hak bir din olarak Allahın elçisi, peygamberi vesilesiyle insanlığa indirilmiştir. Hristiyanlığın dini öğretileri Hz Meryem (as) oğlu Hz İsa (as) ile anlatılmıştır.

Hz İsa (as) dünyada hatırı sayılır genişlikte bir coğrafyada kabul görmüş Hristiyanlık dininin lideridir.

Hz İsa (as) ismi kutsal bir isimdir. Hz İsa (as) Hıristiyanlık alemi tarafından saygındır. Hristiyanlar dini davranış gösterirken Ondan bahsetmeden etmezler.

Hz İsa (as)dan kutsal ruh, Meryem oğlu İsa veya sadece İsa gibi ifadeleri kullanarak bahsederler.

Günlük hayatta dini bir hassasiyet gösterirken , şükür veya bir anma veya bir dua yaparken Hz İsa (as) ismin hemen zikrederler.

Hz İsa (as) ismi bu derece Hristiyanlık aleminde önemli ve saygındır. Fakat bu değer veriş maalesef abartılmıştır.

Hz İsa (as) Kimdir?

Hz İsa (as) Allahın yarattığı bir peygamberdir. O bir tanrı, yaratıcı, tanrının oğlu değildir. 

Bu tartışılmaz bir bilgi bir inanç esası ve bir hakikattir. Bu konuyla ilgili onlarca Kuran ayeti ve Hz Muhammed (sav)in hadisi bulunmaktadır.

Nisa Suresi 171. ayeti

Ey ehli kitap! dininizde haddi aşmayın ve Allaha karşı haktan başkasını söylemeyin. Meryemoğlu İsa ancak Allahın peygamberi, Meryeme ulaştırdığı kelimesi ve Onun tarafından yaratılmış bir ruhtur. Öyleyse Allaha ve peygamberine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi hayrınıza olarak bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var yerde ne varsa Onundur. Vekil olarak da Allah yeter.

Maide Suresi 72. ayeti

Celalim hakkı için! Şüphesiz Allah ancak o Meryemoğlu Mesihtir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih (İsa) onlara “Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim olan Allaha ibadet edin. Şu muhakkak ki kim Allaha şirk koşarsa artık şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir! Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur!

Maide Suresi 73. ayeti

Şanım hakkı için, Allah üç ilahın üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki tek bir ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Buna rağmen söylediklerinden vazgeçmezlerse içlerinden inkar edenlere mutlaka çok elemli bir azap dokunacaktır.

Maide Suresi 74. ayeti

Onlar hala Allaha tövbe edip Ondan mağfiret dilemeyecekler mi? Halbuki Allah Gafur (çok bağışlayan) ve Rahimdir. (çok merhamet edendir)

Maide Suresi 75. ayeti

Meryemoğlu Mesih (İsa) ancak bir peygamberdir. Şüphesiz ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Annesi Meryem ise çok doğru bir kadındır. İkisi de her insan gibi yemek yerlerdi. (Nasıl ilah olabilirler!) Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra yine bak haktan nasıl çevriliyorlar.

Maide Suresi 116. ayeti

Ey Meryemoğlu İsa! İnsanlara Allahı bırakıp da beni ve annemi iki ilah edinin! diye sen mi söyledin. İsa (sa) “Ya Rabbi sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Benim için hak olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer onu söylemiş olsaydım sen onu muhakkak bilirdin. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Fakat ben senin zatında olanı bilmem. Muhakkak ki görünmeyenleri hakkıyla bilen ancak sensin.”

Maide Suresi 117. ayeti

Ben onlara “Benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allaha ibadet edin.! diye senin bana emrettiğinden başka bir şey söylemedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onşarın üzerinde bir şahittim (gözetleyici). Nihayet beni içlerinden alınca onları hakkıyla gözetleyecek olan ancak sensin. Ve sen herşeye hakkıyla şahit olansın.

Bu bilgi bu kadar delille sabit iken üzerinde fazla düşünüp farklı şeyler aramaya gerek kalmamaktadır.

Kuranı Kerim İhlas Suresi konuyla ilgili şöyle demektedir.

De ki O Allah birdir, sameddir (her şey  Ona muhtaç, O hiç bir şeye muhtaç değildir). O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Onun eşi ve benzeri yoktur.

Ayetlerden görüldüğü üzere tanrının oğlu inancı net bir şekilde reddedilmektedir.

Tabii ki hakikatin böyle olduğunu öğrenebilmek için insanlığın İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerimde yazılanlarla ilgili merakının ve duyarlılığının olması esastır.

Hz İsa (as)ın Peygamberliğine İnancın Önemi

Yaratıcmız Allah (cc) her günahı affedebileceğini ama bazı büyük günahları affetmeyeceğini bizlere ayetlerinde bildirmiştir.

Bu büyük günahların başında şirk gelmektedir. Şirkin ne olduğuyla ilgili  iman nedir? imanın çeşitleri nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Şirk yani kısaca anlatımıyla kainatların bir tek olan yaratıcısı Allaha eş ortak koşmaktır.

Hz İsa (as)ya tanrılık veya tanrının oğlu vasfını atfetmek şirk olmaktadır. Yaratıcıyı çoğullaştırmaktır.

Böyle bir inanç Onun gazabını çeker. Bu gerçek ayetlerle sabittir.

Hz İsa (as) Allahın sevgilisi bir kıymetli elçisidir. O tıpkı diğer peygamberler gibi Allahın kulu ve elçisi olmaktan büyük bir sorumluluk duymuştur.

Hristiyanlar Hz İsa (as)ın Onayını Almışlar mı?

Şayet kendisine tanrılık atfedildiğinden haberi olsaydı acaba bu durumdan Hz İsa (as) memnun olur muydu?

Hayatı boyunca Allahın kulu ve elçisi olma mesuliyetini alabildiğine hissetmiş bu kutlu insan bu çarpık inançla sevgi, saygı ve korku ile mukabelede bulunduğu yüce yaratıcı karşısında mahçubiyet hissetmez mi?

Şayet bulunduğu yerde üzüntü duygusu var ise kıymetli peygamber Hz İsa (as) üzülmez mi?

Hristiyanlık alemi İsaya tanrılık atfederken kendisinin onayını almış mıydı?

Şayet kendisinin hoşlanmayacağı bir rolün kendisine yüklenmesi ile bu kutlu insanın hakkına girilmiş olunmaz mı?

İslamın ahiret inancında yeri olan mahkemei kübrada Hz İsa (as) hak talep ederse insanlık bunun üstesinden nasıl gelir!

Bu gibi sorular insanın aklına gelmiyor değil!

Sonuç

Dini inancı belirlerken her din makbuldür ve kabul edilebilir değil içlerinden en doğru, dürüst, ideal, tercih edilir ve hak olanını bulmak her ferdin sorumluluğudur.

Her insan İslam dini üzere yaratılmıştır.

Yaratıcı olarak tek ve bir olan Allahu tealayı bilmek, bulmak ve bu kadarla kalmayıp İslamın emir, yasak ve düsturlarını hayata uygulamak yüce Allahın kulları üzerindeki hakkıdır.

Ve de biz kulların kalu belada verdiğimiz büyük sadakat sözü sebebiyle kutsal borcumuzdur.

Selametle kıymetli okurlar

Kaynaklar:

Hayrat Neşriyat Kuran-ı Kerim ve Karşılıklı Muhtasar Meali

İlgili Diğer Yazılar

İman

Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatları

Kader Hakkında Merak Ettikleriniz

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?

Allah’a İman Nedir?

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir?

Kadın erkek

İslam’da Kadının Yeri Nedir?

Tesettür Nedir?

Genel

İslam Dininin Temizliğe Verdiği Önem

Yaşamak İçin 9 Sebep!!!

Sabır Nedir-1

İslam’da Hüküm Nedir?

Güzel Ahlak Ne Demektir? İslami Ahlak Ne Demektir?

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-2

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-1

İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?

Dünya Bir İmtihan Yeridir Ne Demektir?

İslamda İntiharın Hükmü Nedir?

İslamı Seçmek İçin 5 Sebep

İbadet

Namazın Farzları Nelerdir?

İslamın Şartları Nelerdir?

Kurban Nedir? Teşrik Tekbiri Nedir?

Oruç Nedir? Orucun Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz Nedir? Namaz Nasıl Kılınır?

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerimin Temel Özellikleri

Dualar

Celcekutiye Duası Okunuşu

Celcelutiye Duası Nedir?

Sekine Duası Nedir Nasıl Okunur? Sekine Duası Niçin Okunur?

Duanın Kabul Olması İçin 10 Adım!!! 

Veysel Karani Duası Nedir?

Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri  

Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim?

Tevekkül Nedir? Tevekkül Duaları Nelerdir?

Hz Muhammed

Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca

Cahiliye Devri Nedir?

Hadis Nedir? Sünnet Nedir?

İngilizce

What’s Sekine Prayer?

What is Qoran?

What is Faith to Allah?

Bir Cevap Yazın