Güzel Ahlak Ne Demektir? İslam Ahlakı Ne Demektir?

Ahlak Ne Demektir?

Ahlak kelimesi Arapça kökenlidir. Yaratılış, din, huy, fıtrat ve tabiat anlamlarına gelen “hulk” kelimesinin çoğul halidir. Dolayısıyla ahlak sözlük anlamı itibariyle huylar olarak tanımlanır. Daha geniş bir ifadeyle ahlak; bireyin iyi veya kötü olarak nitelendirilen davranışlarının bütünüdür.

Güzel Ahlak Ne Demektir?

Güzel ahlak; bireysel ve toplumsal olarak takdir edilen davranışların bütünüdür. Herkes ahlak sahibidir; ahlaklı olunmaz “güzel ahlaklı” olunur; ahlaksız olunmaz “kötü ahlaklı” olunur. İslamiyet güzel ahlak dinidir. Kur’an-ı Kerim ve Hz Muhammed (sav) hadislerinde insanları güzel ahlaklı olmaya davet etmiştir.

“Onlar ki; bollukta ve darlıkta mallarını Allah yolunda sarf ederler, kızdıkları zaman öfkelerini yenerler ve insanları affederler. Allah ise iyilik yapanları sever. Ve onlar çirkin bir iş yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı zikredip günahlarının bağışlanmasını isterler. Zaten Allah’tan başka günahları kim bağışlar. Hem onlar işledikleri günahlarında bile bile ısrar etmeyen kimselerdir.” Ali İmran 134. ve 135. ayet-i kerimeleri yaratıcı katında güzel ahlak ve kötü ahlakın neler olduğu vurgulanmıştır.

“Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliği ve akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Fuhşiyattan, kötülükten ve azgınlıktan da men eder. İbret alasınız diye Allah böyle nasihat eder.” Nahl Suresi 90. ayetinin anlatımından da görülüyor ki, Allah kutsal kitabında insanları güzel ahlaka sahip olmayı kötü ahlaktan ise sakınmayı nasihat etmiştir.

Ahlakın Mahiyeti Nedir?

1. Ahlak insan davranışlarından sadece güzel olarak yorumlanan ve takdir edilen davranışları kapsamaz. Genellikle ahlak kavramının böyle bir çağrışımı olsa da ahlak, olumlu ve olumsuz hal ve tavırların tamamını içine alır. Bunlardan ötürü ahlaklı veya ahlaksız insan yoktur. Güzel ahlaklı ve kötü ahlaklı insan vardır.

2. Ahlak kavramı tabiatı itibariyle kalıcı olmayan ve ara sıra yapılan davranışları kastetmez. Kişinin ahlakı daimi olarak sergilediği huylarıdır.

3. Güzel ahlaklı olmak ahlakın kendisi veya sebebi değil sonucudur. Toplum tarafından takdir edilen fiiller ahlakı değil güzel ahlakı temsil eder.

İslam ve Ahlak Arasındaki İlişki Nedir? İslam Ahlakı/İslami Ahlak Nedir?

İslam kelimesi kökü itibariyle barışmak, anlaşmak, dostça münasebetler kurmak anlamlarına gelir. Öyle görülüyor ki dinimizin ismi dahi ahlaka ve sahip olunması gereken ahlaki değerlere atıfta bulunmaktadır. Öyleyse merkezinde ahlak olan İslamiyet, ahlak kavramı ile bütünleşiktir.

İnsanın İslamiyet çerçevesinde sahip olması gereken kurallar manzumesinin bütününe İslam ahlakı veya İslami ahlak denir. Dinimiz İslam; kişiyi İslam ahlakı olarak nitelediğimiz güzel ahlaklı olmaya sevk eder.

İslam Ahlakının Kaynakları Nedir?

İslam ahlakını iki kaynağı vardır.

• Kur’an-ı Kerim
• Hz Muhammed (sav)’in hadisleri ve sünnetleri

Kur’an-ı Kerim

1. İslam ahlakının veya İslami ahlakın temel kaynağı Kur’an-ı Kerimdir. Kutsal kitabımız ahlakla ilgili bütünüyle İslam ahlakını anlatır.

2. İnsanın ahlaki değerlere sahip çıktığı halinde kıymet kazanacağını ifade eder. Bu yüzden insanlık alemini İslami ahlaka yönlendirir.

3. Kur’an iman ve ibadet konularını güzel ahlakla bütünleşik olarak işler.

4. Kur’an-ı Kerim birçok ayet-I kerimede ahlak, insan ahlakı ve İslam ahlakına açıklık getirmiştir. İnsanların yapmaları ve yapmamaları gereken davranışları bir bir anlatmıştır. Bunlarla birlikte ödül ceza konularını da vurgulayarak uyarılarda bulunmuştur.

Hz Muhammed (sav)’in hadisleri ve sünnetleri

1. Peygamber Efendimiz İslami ahlakın temel rol modelidir. O’nun ahlakını öğrenmek her müslüman kişinin görevidir.

2. Kur’an-ı Kerimde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz (sav)’in ahlakıyla ilgili bilgilere yer vermiştir. Kalem Suresi “Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin” ayetinde olduğu gibi.

3. Hz Muhammed (sav)’in hayatını öğrenip O’nun yaşantısını tatbik etmek insana Kur’ani bir ahlak kazandırır. Bu konuda Hz Aişe (ra)’ın “Onun ahlakı Kur’andı” ifadesi veciz bir delildir.

İslam Ahlakı/İslami Ahlak Neleri Amaçlar?

1. Ahlakın güzel ahlak doğrultusunda gelişmesiyle ilgilenir.
2. Güzel ahlak sınırlarına giren bütün söz, tavır ve davranışların insan tarafından benimsenip alışkanlık haline getirilmesini amaçlar.
3.  Bireyin huy ve karakter yönünü disipline eder.
4. Toplum huzurunun güzel ahlaktan geçtiğini öğretir ve bu minvalde bireyleri yönlendirir.
5. İslamiyet her zaman onun çizgisi dahilinde hayat tarzını amaç edinmeyi öğütler. Dolayısıyla bireyde İslami bilinç ne kadar gelişmişse ahlaki olgunluk da o kadar gelişmiştir.
6. İslamın önerdiği güzel ahlak insanlara mutluluğu vaad eder. Müslüman bilir ki, güzel ahlaka sahip olursa sevap kazanır. Kötü ahlaka sahip olduğunda da günah işler. Bu durum da kendisini huzursuz eder. Bu yüzden güzel ahlaka giren alışkanlıklar edinmeye çalışır ki ruhu huzur bulsun.
7. Islamiyetin en temel hedefi Allah’ın rızasını kazanmaktır. İslami ahlak Allahın rızasını kazanmayı amaçlar.
8. Ahiret hayatında da mümine cenneti kazandırmayı amaçlar.

Güzel ahlak konumuzu bir yazı dizisi şeklinde derlediğimiz için konumuz burada bitmemiştir.

Bunun için Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-1 ve Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-2 başlıklı yazılarımızı da okumayı ihmal etmeyiniz.

Diğer Yazılar

İman

Kader Hakkında Merak Ettikleriniz

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?

Allah’a İman Nedir?

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir?

Kadın erkek

İslam’da Kadının Yeri Nedir?

Tesettür Nedir?

Genel

İslam Dininin Temizliğe Verdiği Önem

Yaşamak İçin 9 Sebep!!!

Sabır Nedir-1

İslam’da Hüküm Nedir?

İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?

Dünya Bir İmtihan Yeridir Ne Demektir?

İslamda İntiharın Hükmü Nedir?

İslamı Seçmek İçin 5 Sebep

İbadet

Namazın Farzları Nelerdir?

İslamın Şartları Nelerdir?

Kurban Nedir? Teşrik Tekbiri Nedir?

Oruç Nedir? Orucun Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz Nedir? Namaz Nasıl Kılınır?

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerimin Temel Özellikleri

Dualar

Sekine Duası Nedir Nasıl Okunur? Sekine Duası Niçin Okunur?

What’s Sekine

Duanın Kabul Olması İçin 10 Adım!!! 

Veysel Karani Duası Nedir?

Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri  

Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim?

Tevekkül Nedir? Tevekkül Duaları Nelerdir?

Hz Muhammed

Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca

Cahiliye Devri Nedir?

Hadis Nedir? Sünnet Nedir?

Bir Cevap Yazın