“Dünya bir imtihan yeridir” Ne Demektir?

“Dünya bir imtihan yeridir” çünkü içinde bulunduğumuz bu dünya sonu olan ölümlü bir dünyadır. Dünyanın içindekiler de tıpkı kendisi gibi geçici ve ölümlüdür.

İnsanlar, cinler, hayvanlar ve nebatat (bitkiler) alemi fanidir. Bu dünyanın ve dünya hayatının fani olması başka bir baki ve sonsuz bir dünyayı gerekli kılar.

Çünkü insanoğlu ölümsüzlüğe meftun olarak yaratılmıştır. Onun ruhundaki bu ölümsüzlük hasreti ancak baki bir hayatın var olduğu inancıyla tatmin olur.

Dinimiz İslamiyet’e göre geçici olan bu dünya ölüm ile neticelenince farklı bir ölümsüz alem ve hayat vardır.

Bu yüzden de içinde bulunduğumuz dünya hayatı, ölümümüzden sonraki ahiret hayatımıza bizleri hazırlayan bir imtihan meydanıdır.

Yaşadığımız herşey bizler için bir imtihan vesilesidir.

Yazık ki bu imtihanlarla baş edemeyen insanlar dinimizce yasaklanmış olan intihar eylemine teşebbüs etmektedirler.

İslamın intihara nasıl baktığını öğrenmek için İslamda intiharın hükmü nedir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Dünya imtihanını kazanan Cennet ile ödüllendirilirken kaybedenler de Cehennem ile cezalandırılacaklardır.

Ölümden sonraki bu ödül ve ceza hususları da yine ahiret inancımız içinde yer almaktadır.

Dinimiz sıklıkla hem Kurandan ayetler hem de Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’in hadisleri ile bizlere ahiret hayatımız için hazırlık yapmamız gerektiğini öğütler.

Biz bu kaynaklardan dünyanın ve yaşadığımız dünya hayatının bir kıymetinin olmadığını asıl önemli ve değer verilmesi gereken hayatın ölümden sonraki ahiret yurdu olduğunu öğreniyoruz.

Dolayısıyla ahiret hayatımızda Cenneti kazanmak için hazırlık yapmamız gerektiği sonucuna ulaşıyoruz.

Bütün bunlardan dolayı dinimiz İslamın inanç ve değerleri çizgisinde bu dünya imtihan yeridir.

Dünya ahiret hayatımızın tarlası hükmünde olup burada çalışıp ölümden sonraki hayatımızda da çalıştıklarımızın meyvesini göreceğimiz gerçeğine ulaşıyoruz.

Şimdi konumuzu başlıklar halinde açıklayalım.

Dünya bir imtihan yeri midir? Evet

Dünya bir imtihan yeridir!

Çünkü;

Kuranın Verdiği Kutsal Haberler Vardır

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim dünya hayatının aldatmacalardan ibaret sonu ölümlü olan geçici bir hayat olduğunu ve asıl insanoğlunun ölümsüzlük yeri olan ahiret yurduna hazırlanması gerektiğini sıklıkla vurgular.

Hz Muhammed (sav)in Hadisleri Vardır

Peygamber Edendimizin hadislerinde de konu, Kur’an-ı Kerim’deki yönleri çizgisinde belirtmiş ve bu minvalde öğütler vermiştir.

İslamın Ahiret İnancı

İmanın beşinci şartı olan ahirete iman kaidesi içinde bulunduğumuz dünya hayatının geçiciliğinin açık göstergesidir.

İnsanın Ölümsüzlük Arzusu

İnsan ölümsüz olmaya meftun yaratılmıştır. Yaratılışından getirdiği bu yönü ölümsüz bir hayatı mecbur kılar.

Bu dünyanın fani (ölümlü) oluşu; baki (ölümsüz) bir hayatın var olduğu gerçeğini mecbur kılar. İnsanın ölümsüzlüğü tadacağı hayat da ahiret yurdunda olacaktır.

Dünyanın Adaletsiz Oluşu

Adaletin olmadığı bu dünyada iyi ile kötü, haklı ile haksız bir aradadır. Dolayısıyla haksızlıkların, sabır gerektiren işlerin çok olması da mümkündür.

Dünyanın bu yönü de imtihanlarla dolu olduğunun göstergesidir. İyi ile kötünün, haklı ile haksızın ayrılacağı bir dünyanın olduğu kesin bir gerçektir.

Bir Cevap Yazın