Duanın Kabul Olması İçin 10 Adım!!!

Dua müminin Yaratıcısına kendini samimi olarak ifade edebildiği en güzel ibadet çeşitlerinden biridir.

Dua Yaratıcıya sığınma vesilesidir. Dua hem maddi hem manevi bir arınma yöntemidir.

Dua hatırlama ve kendini hatırlatmadır. Dua Allahu Teala tarafından bahşedilmiş bir nimettir.

Kul ile Yaratıcı arasındaki manevi bağdır. Allah’ı anmada yaptığımız zikir, fikir ve şükürün bütünleşmiş halidir.

Dua şu kainatta insanın kim olduğunu hatırlatan Yaratıcıya yöneltilmiş en güzel üsluptur.

Bunun en iyi üslubu aslında namaz kılmaktır. Namaz kılmak en büyük ibadet ve en büyük duadır.

Namazın faydalarının neler olduğunu
namaz kılmanın faydaları nelerdir? başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Namazın çeşitleri için ise namaz çeşitleri nelerdir? başlıklı yazımıza tıklayabilirsiniz .

Dua Nedir?

Dua Arapça bir sözcüktür. Sözlük anlamı olarak istemek, yardım etmek, seslenmek anlamlarına gelir.

Dua terim anlam olarak İslam dininde kulun kulluğunun farkında olmasıyla Allah’a sığınmasını sağlayan bir ibadettir.

Kulun Yaratıcısıyla bir konuşma halidir.

Duanın ruhunda ulu bir zata yakarış yatmaktadır. Daha somut bir ifadeyle duanın karakteristik özelliği aşağıdan yukarıya doğru bir seyir halindedir.

Kul acizliği ve fakirliğinin farkındalığı ile Allah’ın Malikül Mülk olması bilinciyle aşağıdan yukarıya doğru manevi bir yönelme halidir.

Duanın Unsurları Nelerdir?

Duanın bir ibadet şekli ve kul ile yaratıcı arasında en güzel iletişim vesilesi olduğunu yukarıda açıkladık.

Üzerinde düşünüldüğünde dua kainatların tek Yaratıcısı olan Allah’a karşı yapıldığından hassasiyetle yerine getirilmelidir.

Dua bir anlamda O’nun huzuruna çıkıp hal arz etmektir.

Durum böyle olunca nasıl bu dünyada bir çalışan müdürünün karşısına çıkacağı sırada üstüne başına çekidüzen veriyor ve üslubunu ayarlamaya çalışıyorsa Yaratıcıya yakarış da bu minvalde olmalıdır.

O ki Malikül Mülk yani bütün evrenin Yaratıcısıdır. Herkesten ve herşeyden önce O’na karşı saygıda kusur etmemek ve haddini bilmek elzemdir.

Bunlar bilinçli bir kulda olması gereken özelliklerdir. Bu yüzden duanın da belli bir disiplini olduğunu ve bu çerçevede yapılması gerektiğini unutmamak gerekir.

Peki dua kavramı nelerden ibarettir, hangi ayrıntılar ile bir araya gelir ve bir bütünlük arz eder.

Böylelikle duaların kabul olma ihtimali de artmış olur. Duanın kabul olması için bu adımlar sırasıyla uygulanmalıdır.

Ancak neticenin Allah’ın takdiri olduğu gerçeği de unutulmamalıdır.

Duanın Kabul Olması İçin 10 Adım 

Abdest Almak

Abdest almak vücudun ve bedenin maddi kirlerinden arınması anlamını ifade eder. Madem yüce Yaratıcıya sesimizi duyuracağız bunun için öncelikle temizlenmek gerekir. Abdestli olmak dua için şart değildir ama duanın adabına uygundur. Duanın ilahi planda daha hızlı kabulüne vesile olur.

İhlas

Duanın önemli bir parçası ihlas içermesidir. İhlas Allahın bizi gördüğü ve duyduğu bilinciyle konuşmak ve hareket etmektir. Bu yüzden ihlas duanın ruhu için gerekli samimi bir ruh halidir.

Samimiyet

Nasıl abdest almakla bedenimizi kirlerimizden arındırıyorsak ruhumuzu da kirlerinden arındırarak O’nun huzuruna çıkmak gerekir. Gönül dünyamız itibariyle temizlenmiş bir maneviyat haliyle dua edilir.

Kaf Suresi 16. ayette Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın olduğunun haberini vermiştir. O bize bizden yakın olup bizi bizden iyi bilir.

Ona karşı samimiyetsiz davranmamız mümkün değildir. O bunu bilir. Onu kandırmamız mümkün değildir. Bu şekilde bir ruh haliyle kendimizi kandırmış oluruz.

Dua ibadetinin özü samimi bir ruh halinde yer alabilir.

Euzü Besmele Çekmek

Euzü besmele “euzü billahi mineş şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim” demek şeytanın şerrinden Allaha yine Onun ismiyle sığınmak demektir.

Hamdele (Hamd Etmek)

Hamdele Allah’a hamd etmek demektir. Allah’a hamd duanın ruhuna uygun bir yaklaşımdır. Duamızda hamdeleye yer vermek Osnun yarattıklarının O’ndan geldiğinin farkında olduğumuzu gösteren en güzel ifadedir. “Elhamdülillah, elhamdü lillahi rabbil alemin” ifadeleri birer hamdeledir.

Salvele (Salavat Getirmek)

Salvele Hz Muhammed (sav)I anmak demektir. O’na selam göndermektir. “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” ifadesi bir salveledir.

Tövbe ve İstiğfar Etmek

Allahu Tealanın en hoş karşıladığı fiillerden biri kullarının günahlarının farkında olmasıdır. Bununla birlikte günahlarının affı için tövbe etmesidir. Tövbe de duanın unsurlarından biri olup uygun bir üslupla ve içtenlikle yapılmalıdır.

Kıbleye Dönmek

Kıbleye dönmek bizim ibadet yönümüzü disipline eden bir yönelmedir. Kul hangi yöne doğru olursa olsun O niyazını duyar. Dua ederken kıbleye dönmek şart olmamakla birlikte koşullar uygunsa yönümüzü Kıbleye çevirerek O’na seslenmek duanın adabına yakışandır.

Esmai Hüsnaya Yer Vermek

Esmai Hüsna Allah’ın güzel isimleri demektir. Duamızı bu isimlerle süslemek üslubumuzu güzelleştirir.

Amin Demek

Dua “amin” (öyle olsun) ile bitirilmelidir. “Duamı kabul eyle” demek gerekir. İbrahim Suresi 40. ayet bizlere böyle öğütlemektedir.

Buraya kadar yazdığımız adımları uygulamak duanın kabulü için elzem adımlardır.

Ancak dua dünya isteklerimizin gerçekleşmesinden önce bir ibadettir. Duanın bu yönünü sıklıkla hatırlamakta fayda vardır.

Dua Etmek Neden Önemlidir? Duanın Önemi Nedir?

1. Rabbimiz Kuran’da Furkan Suresi 77. ayetinde “Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz olurdu” veciz ifadesiyle duanın kul nezdindeki önemine vurgu yapmıştır.

2. Dua kulun kendisine kul olduğunu hatırlatan en güzel ibadetlerden biridir. Tıpkı namaz ve oruç gibi bir kulluk görevidir.

3. Yaratıcının yüce ve tek olduğu hakikatini kanıtlama fırsatıdır.

4. İman ibadet ve ahlaki bir akidedir. Dua eden birbiriyle bütünleşik bu üç dini temelin gereğini yerine getirmiş olur.

5. İnsan hem maddi hem manevi muhtaç bir varlıktır. Kendi kendine yetemez kendini tamamlayamaz. Bu ancak dua ile mümkün olur.

6. Dua etmek psikolojik terapi ve ruhi huzura ermenin ucuz ve zahmetsiz tek yoludur.

7. Dua tevhid inancının köprüsüdür. Kulu bu inanca götürür. Böylelikle kulun Allahtan başka hiç birşey karşısında eğiltmez. Konuyla ilgili Araf Suresi 197. ayeti kerimesinde Rabbimiz; Allah’tan başka varlıkların ne kendilerine ne de kullara bir fayda getiremeyeceklerinin haberini vermiştir.

8. Dua etmek günahların affına vesiledir.

9. Dua düşeni kaldırır, önünü göremeyenin önünü açar.

10. İnsanların birbirlerine dua etmesiyle toplumsal barışa da katkı sağlar.

11. Dua korunma, güven ve başarı anahtarıdır.

Nasıl Dua Etmeliyim?

Duada ne söylemesi gerektiğini bilmeyen kişiler “Allahım Efendimiz (sav) neleri senden istiyorsa onları istiyorum ve nelerden sana sığınmışsa onlardan sana sığınırım” demekle en özlü duayı etmiş olur.

Dua etmeyle ilgili tereddütleri olan kişiler aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak Rabbimize en güzel ve doğru şekilde kendilerini ve meramlarını anlatabilirler.

1. Euzü besmele çekiniz.
2. Allah’a hamd ve şükür ediniz.
3. Rasulallah’a salavat getiriniz.
4. Günahlarınız için tövbe ediniz.
5. Meramınızı ifade ediniz.
6. Salavat ve Fatiha Suresi ile bitirip amin deyiniz.

Bir Dua Örneği

Euzü billahi mineş şeytanir racim

Bismillahirrahmanirrahim

El hamdü lillahi rabbil alemin

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah elazim elkerim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel gayyum ve etübü ileyhi sübhaneh

Tövbe Ya Rabbi tövbe Ya Rabbi tövbe Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi Benim elimden, dilimden, gözümden, gönlümden ve bütün azalarımdan bilerek bilmeyerek gizli açık işlediğim günahlarıma tövbe ettim. Bir daha işlememeye niyet ettim.

Rabbim günahlarımızı affet, beni / bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetme zamanına kadar emanette beni / bizi emin eyle.

Yaşarmayan gözden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, icabet edilmeyen duadan sana sığınırım.

Beni / bizi, anamı, babamı ve bütün inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden.

Bana / bize dayanma gücü ver. Senin herşeye gücün yeter amin.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Fatiha Suresi

Amin

 

Bir Cevap Yazın