Peygamberlere İman Nedir?

Peygamberlere iman İslam dininde imanın altı şartından ikincisidir. O kadar ki imanın şartı olarak kesin ve net bir şekilde belirtilmiştir. Dini yaşamak, Allaha inanmak, müslüman olmak bu altı şartın tamamının kalben tasdiki ve dil ile de takriri ile mümkün olduğunu imanın şartlarını anlattığımız makalemizde ayrıntılı olarak işlemiştik. Okumaya devam et “Peygamberlere İman Nedir?”

Hz İsa (as) Kimdir?

Hristiyanlıkta İsa Kimdir?

Hristiyanlık dini üç hak dinden ikinci olarak insanlığa ilahi vahiy usulü ve hak bir din olarak Allahın elçisi, peygamberi vesilesiyle insanlığa indirilmiştir. Hristiyanlığın dini öğretileri Hz Meryem (as) oğlu Hz İsa (as) ile anlatılmıştır.
Okumaya devam et “Hz İsa (as) Kimdir?”

Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatları

Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatları Nelerdir?

Allah’ın isimleri ve Allah’ın sıfatları konularını detaylandırmadan önce Allah ve Allah’a iman konularımız hakkında O’nun varlığı ve birliği  ve O’na inançla ilgili bilgilendirmelerimizi Allah’a iman başlıklı yazımızda açıklamaya çalıştık. Okumaya devam et “Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatları”

Kader Hakkında Merak Ettikleriniz

Biliyoruz ki İslam ile ilgili birçok zihninize takılan sorunun üstesinden gelebiliyorsunuz fakat konu gelip çatıp kadere gelince bir rürlü işin içinden çıkamıyorsunuz. Şayet iç aleminiz bu minvalde ise yazımız sizin için! Yazımızı okuduktan sonra kadere imanınız konuyla ilgili sorgulamalarınızın tatmin olması ile tam olacak. Okumaya devam et “Kader Hakkında Merak Ettikleriniz”

Allah’a İman Nedir?

“Allah’a iman” konulu yazımızı detaylandırmak her müslümanın olduğu gibi bizim de boymuzun borcudur. Başlığımız boyunca O’nu anlatmaya çalışacağız. O sonsuz kudret sahibi ve mükemmel bir Zattır. Biz ise yaratılmış sınırlı birer varlığız. Dolayısıyla Onu anlatmak, Ondan bahsetmek kolay değildir. Bu kadar sınırlı iken O’na layık cümleler bulmak ve kurmak mümkün değildir. Bu yüzden kendisiyle ilgili hadsizlik gösterirsek veya sürç-ü lisan edersek kendisinden “af” temennisiyle yazımıza başlamayı uygun görüyoruz.  Okumaya devam et “Allah’a İman Nedir?”

İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?

İman en kısa ifadeyle inanma demektir. Fakat imanı sadece inanma olarak adlandırmak kısır bir anlatım olur. İman kavramı inanma kavramını çepeçevre saran kapsamlı bir anlamı ihtiva eder. Dinimiz İslamiyet sadece şekille görülen ibadetlerden ibaret değildir. İslam iman kavramı ile bütünleşiktir. Okumaya devam et “İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?”

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

Kelime-i Şehadet Nedir?

İslamiyeti yeni kabul etmiş bir kişi Allah’ın varlığını ve birliğini Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’in O’nun kulu ve elçisi olduğu gerçeğini aklen ve kalben tasdik etmiş olur. İslamiyette inanç sadece bu kadarla yeterli değildir. İnanılan düşüncenin dile getirilmesi gerekir. İslamın bu temel dinamiklerini kişi Kelime-I Şehadet diye adlandırılmış kutsal cümleyi söyleyerek sözle de inandığı değerleri kanıtlamış olur. Okumaya devam et “Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?”

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir? İmanın Şartları Nelerdir?

İslam dininin temel inanç esasları altı tane olup dinimiz bu temel inanç esasları diğer bir ifadeyle imanın şartları üzerine kurulu bir hak dindir. İslam dinine mensup her bireyin bu iman şartlarını kalp ile onaylaması dil ile de tekrarlaması gerekir. Çünkü iman kavramı bunları gerekli kılar. İslam dininin temel inanç esasları (imanın şartları) şunlardır. Okumaya devam et “İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir? İmanın Şartları Nelerdir?”