Zekat Nedir?

İslam dininin beş temel esasının veya şartının olduğunu İslamın Şartları Nelerdir? başlıklı yazımızda anlatmıştık. Bu yazımızda bu şartların dördüncüsü olan zekat vermek ibadetinin ayrıntılarından bahsedeceğiz.

Güzel, ideal, sevgi ve şefkat, yardımlaşma dini olan dinimiz İslamiyet insanlığın her yönüne ışık tutan ve her yönüyle ilgilenen, hem maddiyatı hem maneviyatı doğruştusunda ibadet şekillerini tavsiye etmiş ve emretmiş bir dindir. Okumaya devam et “Zekat Nedir?”

Üç Aylar Nedir?

Üç Aylar Nedir?

Üç aylar hicri takvimi takip eden kameri aylardan üçünü ifade eder. Bu yüzden bunlara recep, şaban, ramazan ayları denir.

Günümüzde miladi takvim kullandığımızdan bu isimleri ilk duyan kişiye farklı gelebilir. Ama bu hususta hicri takvim ayları incelenirse konu anlaşılacaktır. Okumaya devam et “Üç Aylar Nedir?”

Namazın Farzları Nelerdir?

Namazın Farzları Nelerdir?

Namazın çeşitleri nelerdir? yazımızda anlattığımız gibi farklı türleriyle eda ettiğimiz namaz ibadetinin kendine has bazı kural ve kaideleri vardır. Bunların ilki namazın olmazsa olmazları diye de niteleyebileceğimiz namazın farzlarıdır. Okumaya devam et “Namazın Farzları Nelerdir?”

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Namazlar farz, vacip ve nafile olmak üzere üç türde kılınır. Namazların bu şekilde isimlendirilmesi uygulanış zorunluluklarına göre belirlenmiştir. 

Namaz çeşitleri, namazların farz, vacip ve nafile namaz oluşları Kur’an-ı Kerim, Hz Muhammed (sav) in hadis ve sünnetleri vesilesiyle belirlenmiştir. Bizler de bu bilgileri İslam’ın bu iki temel kaynağından öğreniyoruz. Okumaya devam et “Namaz Çeşitleri Nelerdir?”

Namaz Nedir? Namaz Nasıl Kılınır?

Namaz Nedir?

Namaz İslamın beş şartından ikincisidir. Müslüman olmanın ilk şartı olan kelime-i şehadetten sonra hemen namaz müslümanlığın gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Namaz kelimesinin Arapçadaki ifadesi ”salat”tır. “Salat” dua etmek, tazim etmek ve övmek” gibi anlamlara gelmektedir. O halde “namaz” kelimesini de bu anlam çerçevesinde düşünmek uygundur. Namazı şu ifadelerle tanımlayabiliriz. Okumaya devam et “Namaz Nedir? Namaz Nasıl Kılınır?”

Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim?

İslamda şükür konusu kulluğun esaslarından biridir. Kulluğun diyoruz çünkü kul demek bir Yaratıcının varlığını ve O’nun tarafından yaratıldığını kabul etmek demektir. Hal böyle olunca kulluk bilinci şükür kavramını zorunlu kılar. Çünkü bir yaratılmış ruhuyla, bedeniyle, kendisi ve çevresiyle, geçmişi ve geleceğiyle koca bir bütün olarak yaratılmıştır. Sahip olunan herşey biri / bir Zat tarafından bahşedilmiş bir emanettir. Yani verilmiştir. Verilmiş olmanın özü şükür kavramını beraberinde getirir. Okumaya devam et “Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim?”

Kurban Nedir? Teşrik Tekbiri Nedir?

Dini vecibelerimiz günlerimizi, haftalarımızı, aylarımızı hatta yıllarımızı disipline eder. Bu vecibelerin kendine has belli bir uygulanış şekli, zamanı ve usulü vardır. Bu sebeplerden ötürü ibadetler hayatımızı disipline ederler diyoruz. Bu ibadetlerden yılın belli zamanlarında yerine getirilen iki temel dini bayramımız vardır. Biri Ramazan Bayramı diğeri Kurban Bayramıdır. Bu yazımızda kurban konusu ve Kurban Bayramının ayrıntılarını işleyeceğiz. Okumaya devam et “Kurban Nedir? Teşrik Tekbiri Nedir?”

Oruç Nedir? Oruç Tutmak Nedir? Oruç Çeşitleri Nelerdir?

Oruç tutmak İslamın başta gelen ibadetlerindendir. Öyle ki İslamın beş şartından üçüncüsüdür. Oruç ibadeti bedeni bir ibadettir. Bu ibadet ile kişi birtakım yeme, içme gibi bedeni isteklerini iradesini kullanarak kontrolü altına alır. Farklı bir deyişle kişi nefsinin istek ve arzuları karşısında nefsini terbiye eder. Böylelikle tuttuğu oruçları sayesinde kul, daha insani vasıflara (öfke kontrolü, sabır vs) sahip olma erdemine ulaşır. Okumaya devam et “Oruç Nedir? Oruç Tutmak Nedir? Oruç Çeşitleri Nelerdir?”

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz kılmak mümin/müslümanın Yaratıcısı olarak kalben kabul edip dili ile onayladığı Allah (cc)’ye iltica (sığınma) vesilesidir. Mümin Rabbini onun tesbihleri ile zikir eder, sureleri ve dualarıyla fikir eder ve secdesiyle O’na şükür eder. Okumaya devam et “Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?”

İslamın Şartları Nelerdir?

İslamın şartları, İslam dininin mensubu olmak ve müslümanlığın gereği şekilde yaşanması için beş şart vardır. Müslüman ancak bu şartları yerine getirmekle kulluğunu yaratıcısına ispat etmiş olur. Yaratılmış bir varlığın asıl hedefi, maksadı ve gayesi kendisini yaratanı bulmakla birlikte ona Yaratıcısının çizdiği çerçevede emir ve yasaklarına riayet ederek yaşamak yakışır. Okumaya devam et “İslamın Şartları Nelerdir?”