İslamı Seçmek İçin 5 Sebep

İslam Ne Demektir?

İslam kelime anlamı olarak teslim olmak, itaat etmek ve boyun eğmek şeklinde tanımlanmaktadır.

İslam terim anlamı olarak kainatın yaratıcısı Allah tarafından kendisinin belirlediği kutsiyeti sahipi olan peygamberi aracılığıyla insanlığa  bildirilmiş ilahi kurallar bütünü hak din demektir. Okumaya devam et “İslamı Seçmek İçin 5 Sebep”

İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?

İslamiyet sevgi dini olup insanlara sevgi ve hoşgörü ile muamele etmeyi öğütler. Allah-u Teala kainatı sevgi ile yaratmıştır. O Hz Muhammed (sav)’i ve bizleri sevdiği için yaratmıştır. Bizleri sevdiği için kendisinin varlığından Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz ile haberdar etmiştir. Dolayısıyla dünyanın mayası sevgidir. Sevgi ile birlikte dostluk ve kardeşliktir. Yüce Allahımız Kur’an-ı Kerim Ali İmran suresi 103. ayette bizlere şunları öğütler; Okumaya devam et “İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?”

İslamın Şartları Nelerdir?

İslamın şartları, İslam dininin mensubu olmak ve müslümanlığın gereği şekilde yaşanması için beş şart vardır. Müslüman ancak bu şartları yerine getirmekle kulluğunu yaratıcısına ispat etmiş olur. Yaratılmış bir varlığın asıl hedefi, maksadı ve gayesi kendisini yaratanı bulmakla birlikte ona Yaratıcısının çizdiği çerçevede emir ve yasaklarına riayet ederek yaşamak yakışır. Okumaya devam et “İslamın Şartları Nelerdir?”

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

Kelime-i Şehadet Nedir?

İslamiyeti yeni kabul etmiş bir kişi Allah’ın varlığını ve birliğini Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’in O’nun kulu ve elçisi olduğu gerçeğini aklen ve kalben tasdik etmiş olur. İslamiyette inanç sadece bu kadarla yeterli değildir. İnanılan düşüncenin dile getirilmesi gerekir. İslamın bu temel dinamiklerini kişi Kelime-I Şehadet diye adlandırılmış kutsal cümleyi söyleyerek sözle de inandığı değerleri kanıtlamış olur. Okumaya devam et “Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?”

“Dünya bir imtihan yeridir” Ne Demektir?

“Dünya bir imtihan yeridir” çünkü içinde bulunduğumuz bu dünya sonu olan ölümlü bir dünyadır. Dünyanın içindekiler de tıpkı kendisi gibi geçici ve ölümlüdür.

İnsanlar, cinler, hayvanlar ve nebatat (bitkiler) alemi fanidir. Bu dünyanın ve dünya hayatının fani olması başka bir baki ve sonsuz bir dünyayı gerekli kılar. Okumaya devam et ““Dünya bir imtihan yeridir” Ne Demektir?”