İslamı Seçmek İçin 5 Sebep

İslam Ne Demektir?

İslam kelime anlamı olarak teslim olmak, itaat etmek ve boyun eğmek şeklinde tanımlanmaktadır.

İslam terim anlamı olarak kainatın yaratıcısı Allah tarafından kendisinin belirlediği kutsiyeti sahipi olan peygamberi aracılığıyla insanlığa  bildirilmiş ilahi kurallar bütünü hak din demektir. Okumaya devam et “İslamı Seçmek İçin 5 Sebep”

Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca

Hz Muhammed (sav) kimdir?, sorusunun cevabı oldukça geniş olup biz burada cevabımızı genel hatlarıyla vereceğiz. Öncelikle şunu söylemekiyiz ki; Hz Muhammed (sav) ilahi dinlerin en mükemmeli, en sonuncusu İslamiyetin elçisi ve yeryüzüne gelmiş peygamberlerin de sonuncusudur. Allah-u Teala O’nun vesilesiyle bizleri İslamiyetle şereflendirdi. Okumaya devam et “Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca”

İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?

İslamiyet sevgi dini olup insanlara sevgi ve hoşgörü ile muamele etmeyi öğütler. Allah-u Teala kainatı sevgi ile yaratmıştır. O Hz Muhammed (sav)’i ve bizleri sevdiği için yaratmıştır. Bizleri sevdiği için kendisinin varlığından Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz ile haberdar etmiştir. Dolayısıyla dünyanın mayası sevgidir. Sevgi ile birlikte dostluk ve kardeşliktir. Yüce Allahımız Kur’an-ı Kerim Ali İmran suresi 103. ayette bizlere şunları öğütler; Okumaya devam et “İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?”

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz kılmak mümin/müslümanın Yaratıcısı olarak kalben kabul edip dili ile onayladığı Allah (cc)’ye iltica (sığınma) vesilesidir. Mümin Rabbini onun tesbihleri ile zikir eder, sureleri ve dualarıyla fikir eder ve secdesiyle O’na şükür eder. Okumaya devam et “Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?”

İslamın Şartları Nelerdir?

İslamın şartları, İslam dininin mensubu olmak ve müslümanlığın gereği şekilde yaşanması için beş şart vardır. Müslüman ancak bu şartları yerine getirmekle kulluğunu yaratıcısına ispat etmiş olur. Yaratılmış bir varlığın asıl hedefi, maksadı ve gayesi kendisini yaratanı bulmakla birlikte ona Yaratıcısının çizdiği çerçevede emir ve yasaklarına riayet ederek yaşamak yakışır. Okumaya devam et “İslamın Şartları Nelerdir?”

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

Kelime-i Şehadet Nedir?

İslamiyeti yeni kabul etmiş bir kişi Allah’ın varlığını ve birliğini Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’in O’nun kulu ve elçisi olduğu gerçeğini aklen ve kalben tasdik etmiş olur. İslamiyette inanç sadece bu kadarla yeterli değildir. İnanılan düşüncenin dile getirilmesi gerekir. İslamın bu temel dinamiklerini kişi Kelime-I Şehadet diye adlandırılmış kutsal cümleyi söyleyerek sözle de inandığı değerleri kanıtlamış olur. Okumaya devam et “Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?”

“Dünya bir imtihan yeridir” Ne Demektir?

“Dünya bir imtihan yeridir” çünkü içinde bulunduğumuz bu dünya sonu olan ölümlü bir dünyadır. Dünyanın içindekiler de tıpkı kendisi gibi geçici ve ölümlüdür.

İnsanlar, cinler, hayvanlar ve nebatat (bitkiler) alemi fanidir. Bu dünyanın ve dünya hayatının fani olması başka bir baki ve sonsuz bir dünyayı gerekli kılar. Okumaya devam et ““Dünya bir imtihan yeridir” Ne Demektir?”

Sünnet Nedir? Hadis Nedir?

Sünnet Nedir?

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’in tercih ederek yaptığı ve tercih ederek sakındığı iş ve fiillerinin bütününe “sünnet” adı verilir. Onun sözleri, fiilleri, onayları veya onaylamadıkları bütünüyle sünnet içerisine girer. Farklı bir ifadeyle sünnet, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’in hayat stilini kendimize ideal bir hayat tarzı olarak benimsememizi ifade eder. Okumaya devam et “Sünnet Nedir? Hadis Nedir?”

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir? İmanın Şartları Nelerdir?

İslam dininin temel inanç esasları altı tane olup dinimiz bu temel inanç esasları diğer bir ifadeyle imanın şartları üzerine kurulu bir hak dindir. İslam dinine mensup her bireyin bu iman şartlarını kalp ile onaylaması dil ile de tekrarlaması gerekir. Çünkü iman kavramı bunları gerekli kılar. İslam dininin temel inanç esasları (imanın şartları) şunlardır. Okumaya devam et “İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir? İmanın Şartları Nelerdir?”