Sekine Duası Nedir Nasıl Okunur? Sekine Duası Niçin Okunur?

Dua kavramının hayatımızdaki önemi bakımından insanoğlu kendinden ulu bir zata sığınma ihtiyacı üzerine yaratılmıştır. Onun bu sığınmaya duyduğu istek acizliği ve fakirliğinden ileri gelir.

Gözlerimiz sınırlı şeyleri görebilir, kulaklarımız belirli frekanslar arasındaki sesleri işitebilir. Bunlar acizliğimizin en basit örnekleridir. İşte insan bu yönünden dolayı dua etmeye meftundur. Okumaya devam et “Sekine Duası Nedir Nasıl Okunur? Sekine Duası Niçin Okunur?”

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar–2

Güzel ahlakta iyi davranışlar-2 başlıklı yazımız ile güzel ahlak yazı dizimize devam ediyoruz. Önce güzel ahlakın genel bir bilgilendirmesini yaptık sonra güzel ahlak sınırlarına giren iyi davranışları açıkladık. Bu yazımızda da bu davranışları vermeye devam edeceğiz. Okumaya devam et “Güzel Ahlakta İyi Davranışlar–2”

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-1

Güzel ahlak veya İslam ahlakı konusunu farklı yönleriyle bir önceki yazımızda ayrıntılı olarak açıklamıştık. Güzel ahlakta iyi davranışlar-1 başlıklı yazımızda da İslam ahlakında iyi davranışların hangi tutum ve alışkanlıklar olduğunu ve bu hususta İslamiyetin bizlere tavsiye ettiklerinin neler olduğuna açıklık getireceğiz. Okumaya devam et “Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-1”

Güzel Ahlak Ne Demektir? İslam Ahlakı Ne Demektir?

Ahlak Ne Demektir?

Ahlak kelimesi Arapça kökenlidir. Yaratılış, din, huy, fıtrat ve tabiat anlamlarına gelen “hulk” kelimesinin çoğul halidir. Dolayısıyla ahlak sözlük anlamı itibariyle huylar olarak tanımlanır. Daha geniş bir ifadeyle ahlak; bireyin iyi veya kötü olarak nitelendirilen davranışlarının bütünüdür. Okumaya devam et “Güzel Ahlak Ne Demektir? İslam Ahlakı Ne Demektir?”

İslamı Seçmek İçin 5 Sebep

İslam Ne Demektir?

İslam kelime anlamı olarak teslim olmak, itaat etmek ve boyun eğmek şeklinde tanımlanmaktadır.

İslam terim anlamı olarak kainatın yaratıcısı Allah tarafından kendisinin belirlediği kutsiyeti sahipi olan peygamberi aracılığıyla insanlığa  bildirilmiş ilahi kurallar bütünü hak din demektir. Okumaya devam et “İslamı Seçmek İçin 5 Sebep”

Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca

Hz Muhammed (sav) kimdir?, sorusunun cevabı oldukça geniş olup biz burada cevabımızı genel hatlarıyla vereceğiz. Öncelikle şunu söylemekiyiz ki; Hz Muhammed (sav) ilahi dinlerin en mükemmeli, en sonuncusu İslamiyetin elçisi ve yeryüzüne gelmiş peygamberlerin de sonuncusudur. Allah-u Teala O’nun vesilesiyle bizleri İslamiyetle şereflendirdi. Okumaya devam et “Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca”

İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?

İslamiyet sevgi dini olup insanlara sevgi ve hoşgörü ile muamele etmeyi öğütler. Allah-u Teala kainatı sevgi ile yaratmıştır. O Hz Muhammed (sav)’i ve bizleri sevdiği için yaratmıştır. Bizleri sevdiği için kendisinin varlığından Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz ile haberdar etmiştir. Dolayısıyla dünyanın mayası sevgidir. Sevgi ile birlikte dostluk ve kardeşliktir. Yüce Allahımız Kur’an-ı Kerim Ali İmran suresi 103. ayette bizlere şunları öğütler; Okumaya devam et “İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?”

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz kılmak mümin/müslümanın Yaratıcısı olarak kalben kabul edip dili ile onayladığı Allah (cc)’ye iltica (sığınma) vesilesidir. Mümin Rabbini onun tesbihleri ile zikir eder, sureleri ve dualarıyla fikir eder ve secdesiyle O’na şükür eder. Okumaya devam et “Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?”

İslamın Şartları Nelerdir?

İslamın şartları, İslam dininin mensubu olmak ve müslümanlığın gereği şekilde yaşanması için beş şart vardır. Müslüman ancak bu şartları yerine getirmekle kulluğunu yaratıcısına ispat etmiş olur. Yaratılmış bir varlığın asıl hedefi, maksadı ve gayesi kendisini yaratanı bulmakla birlikte ona Yaratıcısının çizdiği çerçevede emir ve yasaklarına riayet ederek yaşamak yakışır. Okumaya devam et “İslamın Şartları Nelerdir?”

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

Kelime-i Şehadet Nedir?

İslamiyeti yeni kabul etmiş bir kişi Allah’ın varlığını ve birliğini Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’in O’nun kulu ve elçisi olduğu gerçeğini aklen ve kalben tasdik etmiş olur. İslamiyette inanç sadece bu kadarla yeterli değildir. İnanılan düşüncenin dile getirilmesi gerekir. İslamın bu temel dinamiklerini kişi Kelime-I Şehadet diye adlandırılmış kutsal cümleyi söyleyerek sözle de inandığı değerleri kanıtlamış olur. Okumaya devam et “Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?”