Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatları

Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatları Nelerdir?

Allah’ın isimleri ve Allah’ın sıfatları konularını detaylandırmadan önce Allah ve Allah’a iman konularımız hakkında O’nun varlığı ve birliği  ve O’na inançla ilgili bilgilendirmelerimizi Allah’a iman başlıklı yazımızda açıklamaya çalıştık.

Evet açıklamaya çalıştık diyoruz çünkü;

Allah’a İmanın Mahiyeti Nedir?

O, kelimelere sığmaz

O, anlatmalarla anlaşılmaz

O’nun için cümleler kafi gelmez

O’nun inancı ve O’na duyulan iman için sözler yetmez!

O’na iman, akıl ve gönül izdivacından vuku bulabilen metafizik bir olgudur.

Bundan ötürü iman somut olan şeylerle anlatılamaz diyebiliyoruz.

Allah’a iman samimiyet ve sadakat bekler. Samimiyet ve sadakat duygularıyla örülerek olgunlaşır. İman-ı kamil terimi burada karşımıza çıkar.

İman-ı kamil yani en üst derecede imana ulaşmayı ifade eder. Demek ki iman-ı kamil seviyesindeki bir imana sahip olmak da O’na karşı samimi olmak ve O’na sadık kalmaktan geçmektedir.

Burada

İnsan Allah’a Karşı Samimiyetini Ölçebilir mi?

sorusunu cevaplayarak konumuza bir parantez açarak devam edelim.

Evet aslında ölçebilir. Nasıl mı?

“İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah’a da şükretmez” hadisinde Yaratıcımıza şükür konusundaki ölçümüz teşekkür ile benzeştirilerek somutlaştırılmış.

Samimiyeti de bu minvalde değerlendirebiliriz. Şöyle ki;

Yaratıcıya samimiyetinin ne seviyede olduğunu anlamak için çevrendeki insanlara, annene, babana, arkadaşlarına karşı ne kadar samimisin onlarla ilişkilerinde ne kadar samimi davranıyorsun bunları gözden geçirmelisin!

Bu hususta yukarıdaki gibi bir iç muhaseben Yaratıcıya karşı samimiyetin hakkında sana bir ölçüye işaret edecektir.

Mesele böyleyken bu kadar hassas iken bizler O’nu -O’na layık bir şekilde olması hedefiyle arzusu ve amacıyla- anlatmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Anlatmayla yetinmeyip inancımızın gereklerini fiillerimize de yansıtma hususunda hassas olmaya çalışacağız.

Neden böyle? Kalbim temiz ya yetmez mi?

Arkadaşlar Allah-u Teala inancımızı ve imanımızın gereklerini -bizlere bahşettiği nimetlerin hakkını vererek- O’na duyurmamızı ve O’na göstermemizi beklermiş!

İşte bu yüzdendir ki hem inanmak hem yaşamak gerekmekte. En azından bu konudaki gayretlerimizi O’na göstermek elzem görünüyor.

Şimdi gelelim konumuza. Bu yazımızda da yüce Allahımızın isim ve sıfatlarından bahsedeceğiz.

O’na samimi ve sadakat dolu bir gönül ile kul olmak duasıyla deyip konumuza geçelim.

Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatlarını Neden Öğrenmeliyim?

Dünyadaki yaşamalarımız çerçevesinde sorumuzu düşündüğümüzde insanoğlu aslında tanımadığının düşmanıdır.

Bu böyledir. Üzerinde düşündüğünüzde hak vereceksiniz. Çoğu zaman hiç tanımadığımız birine selam dahi vermeyiz.

Ondan çekiniriz, uzak dururuz. Hatta korku bile duyabiliriz bilmediğim biri zararı dokunur mu acaba? diye.

Fakat bildiğimiz, yıllardır tanışıklığımız olan insanlara ise bu hislerle yaklaşmayız.

Onlara yakınlık gösteririz, muhabbet ederiz ve sevgi duyarız. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı ve sırlarımızı onlarla rahatlıkla paylaşırız bilirzi ki bize yardımcı olabilir. Biliriz ki o güvenilir biri.

İşte bütün bunlardan ötürü insanın yaratıcısını da tanıması O’na duyacağı sevgi, saygı ve muhabbetten ötürü bir gerekliliktir.

O’nun isim ve sıfatları da O’nu tanımamızda bize yardımcı olan elzem bilgilerdir.

Bunun için diyoruz ki, Allah’ın isimleri ve Allah’ın sıfatlarını öğrenmeliyiz.

Allah’ın İsimleri Nelerdir?

Allah’ın kendisini tanımamızla ilgili ve O’na yakinimizi (imanımız) arttırmamızı sağlayan isimleri vardır. Şimdi bu isimlerden bahsedelim.

“Allah” Özel İsmi

Allah’ın tekliğini, birliğini yegane tek yaratıcı olduğunu bütünüyle kapsayan ismi “Allah” özel ismidir. Bu ismin türevleri, eş anlamlısı, çoğulu yoktur. Kelime olarak da tıpkı ihtiva ettiği anlamı gibi tektir tektir tektir. 

İsmi Azam

İsmi Azam Allah’ın büyük isimleri anlamına gelir. Bazı alime göre bu isimler belli başlı isimlerdir. Bazılarına göre ise Allah’ın her ismi büyüktür.  

Esma-i Hüsna

Esma-i Hüsna en güzel isimler anlamına gelir. Yüce yaratıcımız Allah’ın bilinen 99 ismini ifade eder. Her isminin kendine has bir özelliği vardır. 

Allah’ın Sıfatları Nelerdir?

Allah’ın varlığı ve zatı ile ilgili düşünmemiz tavsiye edilmez. Onu idrak etmemiz mümkün değildir. Kuranda Enam Suresi 103. ayetinde “O’nu gözler idrak edemez, O gözleri idrak eder” buyurulmuştur. 

Peygamber efendimiz de hadislerinde Allah’ın yarattıkları hakkında düşünmemiz gerektiğini fakat zatı hakkında düşünmememiz gerektiğini çünkü buna güç yetiremeyeceğimiz hakikatini vurgulamıştır. 

Allah-u Teala’nın zatına dair O’nu daha iyi anlayabileceğimiz bazı sıfatları İslam kaynaklarında anlatılmıştır. Bahsi geçen bu sıfatlar O’nun zatıyla ilgili bize bilgiler verir. 

Allah’ın sıfatları zati sıfatlar ve subuti sıfatlar olmak üzere iki ayrı başlıkta incelenir. 

Zati Sıfatlar

Allah’ın yarattıklarına atfedilmesi kesinlikle mümkün olmayan zatına mahsus sıfatlarına zati sıfatlar denir. Bu sıfatlar O’na özel olup düşünülerek idrak edilemez. 

Akaidde zati sıfatlara aynı zamanda tenzihi sıfatlar veya selbi sıfatlar da denilmektedir. Bu sıfatlar altı tane olup Allah’ın mükemmel oluşunu anlatır. 

 1. Vücud
 2. Kıdem
 3. Beka
 4. Muhalefetün lil havadis
 5. Vahdaniyyet
 6. Kıyam bi nefsihi

Şimdi maddeler halinde belirttiğimiz bu sıfatların ne anlama geldiklerini öğrenelim.

 1. Vücud: Akaidde “var olmak” anlamına gelir. Allah’ın varlığı zorunludur. Onun varlığı başka bir güçten değil zatının gereğidir.
 2. Kıdem: Allah’ın varlığının ezeli (başlangıcı olmamak) yönünü ifade eder. Onun varlığının başlangıcı yoktur. Onun olmadığı bir zaman düşünülemez. Zaten zaman da yaratılmıştır. Allah’ın varlığı için sonradan olma (hudus) söz konusu değildir.
 3. Beka: Allah’ın varlığının sonunun olmadığını ifade eder. Allah’ın varlığı ebedidir (sonsuz). Varlığı ezeli olanın ebedi olması da zorunludur. 
 4. Muhalefetün lil havadis: Allah’ın Zatının benzersizliğini ifade eder. O sonradan olmuş, var olmuş veya yaratılmış hiçbir şeye benzemez. 
 5. Vahdaniyyet: Allah’ın Zatında, sıfatlarında, fiillerinde birliğini ve tekliğini ifade eder. 
 6. Kıyam bi nefsihi: Varlığı kendisinden olan anlamına gelir. Allah’ın varlığı hiçbir güce ve sebebe ihtiyaç duymaz. 

Subuti Sıfatlar

Subuti sıfatlar Allah’ın Zatıyla ilgili diğer sıfatlarını anlatır. Subuti sıfatlar Zati sıfatlarına nazaran sınırlı ve sonlu olarak yaratılmış bizler için daha anlaşılabilirdir. 

Çünkü bu sıfatlar insan üzerindeki vasıfların yaratıcının zatına bakan özelliklerini anlatır. – Benzetme söz konusu değildir.- Şöyle ki bu konuda insanın işitme ve görme hasletlerinin yaratıcısının aynası olduğu yorumu yapılır. 

Subuti sıfatlar 8 tanedir. Bu sıfatlar maddeler halinde şöyledir:

 1. Hayat
 2. İlim
 3. Semi
 4. Basar
 5. İrade
 6. Kudret
 7. Kelam
 8. Tekvin
 1. Hayat: Allah’ın diri ve canlı olduğu hakikatini ifade eder. O ezeli ve ebedi hayat sahibidir. Ölüm Allah için düşünülemez ki zaten bu sıfat da bize bunu gösterir. 
 2. İlim: Allah’ın herşeyi bildiğini bildirir. Herşeyin ezeli ve ebedi bilgisi kendisinin ilmi dahilindedir. Onun Alim (bilen) olduğu birçok ayetle sabittir.
 3. Semi: İşiten demektir. Allah herşeyi işitir. O duymaz diye bir bilgi düşünülemez. 
 4. Basar: Gören demektir. Görünmeyenleri de gören ancak O’dur.
 5. İrade: O’nun iradesi küllidir (çok büyüktür, kapsayıcıdır). Kainat düzeni külli iradesiyle sağlanır.
 6. Kudret: O’na has mükemmeliyetinin ifadesidir.
 7. Kelam: Konuşmayı ifade eder. O bazı peygamberlerle konuşmuş olup kutsal kitaplarını da bu sıfatıyla peygamberlerine ulaştırmıştır.
 8. Tekvin: Allah’ın yaratıcı olduğunu anlatan yaratmak anlamına gelen sıfatıdır. Kainat alemi O’nun yaratması ile var olmuştur. 

Kaynaklar:

Kur’an-ı Kerim

Hadis-i Şerifler

Diyanet Yayınları

 

İlgili Yazılar

İman

Kader Hakkında Merak Ettikleriniz

Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

İman Nedir? İmanın Çeşitleri Nelerdir?

Allah’a İman Nedir?

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir?

Kadın erkek

İslam’da Kadının Yeri Nedir?

Tesettür Nedir?

Genel

İslam Dininin Temizliğe Verdiği Önem

Yaşamak İçin 9 Sebep!!!

Sabır Nedir-1

İslam’da Hüküm Nedir?

Güzel Ahlak Ne Demektir? İslami Ahlak Ne Demektir?

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-2

Güzel Ahlakta İyi Davranışlar-1

İslamda Şiddetin Yeri Var mıdır?

Dünya Bir İmtihan Yeridir Ne Demektir?

İslamda İntiharın Hükmü Nedir?

İslamı Seçmek İçin 5 Sebep

İbadet

İslamın Şartları Nelerdir?

Kurban Nedir? Teşrik Tekbiri Nedir?

Oruç Nedir? Orucun Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz Nedir? Namaz Nasıl Kılınır?

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerimin Temel Özellikleri

Dualar

Sekine Duası Nedir Nasıl Okunur? Sekine Duası Niçin Okunur?

What’s Sekine Prayer?

Duanın Kabul Olması İçin 10 Adım!!! 

Veysel Karani Duası Nedir?

Şükürsüzlüğümüze Dair Kuran-ı Kerimden Sitem Ayetleri  

Şükür Nedir? Nasıl Şükretmeliyim?

Tevekkül Nedir? Tevekkül Duaları Nelerdir?

Hz Muhammed

Hz Muhammed (sav) Kimdir? Kısaca

Cahiliye Devri Nedir?

Hadis Nedir? Sünnet Nedir?

Bir Cevap Yazın